Home

Regulamentul serviciului la bordul navelor

Regulamentul serviciului la bordul navelor fluviale civile. Editura: Departamentul Transporturilor Navale Data aparitie: 1989 Limba: Romana Coperta: Brosata (paperback) Numar volume: 1 Numar pagini: 264 Dimensiuni: 240 x 170 x 17 mm Greutate: 0.35 k 11.11.2018 REGULAMENT (A) 18/12/2009 REGULAMENT din 18 decembrie 2009 (*actualizat*) serviciului la bordul navelor aparținând Ministerului Administrației și Internelor (actualizat până la data de 19 martie 2013*) La bordul navei pot fi îmbarcate alte persoane, numai cu aprobarea șefului (comandantului).

Regulamentul serviciului la bordul navelor maritime civile, editura Ministerul transporturilor si telecomunicatiilor, anul 1986. ORDIN nr. 307 din 18 decembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor. EMITENT. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2010. În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30. Ordinul 27/2013 ( pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 307/2009

Regulament din 10/10/2002 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 784 din 29/10/2002 5. regulamentele serviciului la bordul navelor, structura, ierarhia şi atribuţiile funcţiilor la bordul navelor; 6. aplicarea sau implementarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale din domeniul navigaţiei civile la REGULAMENTUL SERVICIULUI LA BORDUL NAVELOR MARITIME CIVILE -- [ 1974, 279 p. + 6 anexe ] de la magazine cu 100% calificative pozitive si livrare din stoc. Cumpara acum de pe Okazii.r Regulamentul Serviciului La Bordul Navelor Maritime Civile de la magazine cu 100% calificative pozitive si livrare din stoc. Cumpara acum de pe Okazii.r

(2) Raporturile de muncă dintre membrii echipajului navei şi armator sînt reglementate de legislaţia muncii, prezenta lege, Regulamentul serviciului la bordul navelor de navigaţie internă, Regulamentul cu privire la disciplina la bordul navelor, aprobate de Guvern, de contractele colective şi individuale de muncă Structura ierarhiei şi atribuţiile funcţiilor la bordul navelor se stabilesc de Ministerul Transporturilor prin regulamentul serviciului la bordul navelor. Regulamentul serviciului la bord se completează cu circulare şi instrucţiuni emise de armatori şi operatori, în măsura în care acestea nu contravin regulamentului serviciului la bord REGULAMENTUL . serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor. CAPITOLUL I . Dispoziţii generale. Art. 1. - (1) Navele1) Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt parte a teritoriului naţional, proprietate a statului român, iar activitatea la bordul lor, oriunde s-ar afla, se desfăşoară. (2) Obligațiile personalului îmbarcat temporar la bordul navelor militare sunt prevăzute în anexa nr. 6. + Articolul 33 Atunci când prin ordinul de acțiune nava trebuie să îmbarce un elicopter la bord, echipajul elicopterului și personalul tehnic de deservire fac parte din echipajul îmbarcat temporar la bordul navei

Regulamentul serviciului la bordul navelor fluviale civi

Structura ierarhiei şi atribuţiile funcţiilor la bordul navelor se stabilesc de Ministerul Transporturilor prin regulamentul serviciului la bordul navelor. Regulamentul serviciului la bord se completeazã cu circulare şi instrucţiuni emise de armatori şi operatori, în mãsura în care acestea nu contravin regulamentului serviciului la bord pentru aprobarea Regulamentului serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008 , cu. Regulamentul serviciului la bordul navelor maritime civile. Conferinta Internationala privind Ocrotirea Vietii Omenesti pe Mare. Catalogue of Admirality Charts. Admirality List of Light and Fog Signals, volumul E Structura ierarhiei si atributiile functiilor la bordul navelor se stabilesc de Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor prin regulamentul serviciului la bordul navelor. ART. 34 Functiile ce pot fi indeplinite pe baza brevetelor sau a certificatelor de capacitate sint numai cele prevazute in aceste acte. ART. 3 În conformitate cu art. 73 din Regulamentul serviciului la bordul navelor maritime civile [1], marşul începe în momentul deplasării navei de la chei (sau cind ancora este la suprafaţă) şi se termină în momentul finalizării acostării (fundarisirii ancorei), la intrarea în port. În tot restul timpului, cînd se află la ancoră, in radă sau în afara radei, ori în bazinul.

w p í } ( í ñ *xyhuqxo 5rpkqlhl +rw ukuh qu glq shqwux dsureduhd 5hjxodphqwxoxl gh dsolfduh d 2ugrqdq hl *xyhuqxoxl qu sulylq -Ministerul Transporturilor-Departamentul Transporturilor Navale-Regulamentul serviciului la bordul navelor maritime civile-1988 -Alex.Darabet,St.Pece-Protectia muncii-manual-Editura Didactica si Pedagogica-Bucuresti-199

Regulamentul serviciului la bordul navelor maritime civi

MAE: 20 de români se află la bordul a două nave ancorate

Activitatea de salvare acvatică desfăşurată prin serviciul de salvamar şi prin posturile de prim ajutor pe plajă este destinată salvării vieţii oamenilor. Utilizarea nejustificată a serviciilor de salvare acvatică (pentru căutarea în apă a unei persoane presupus dispărută - care de fapt se răcoreşte la terasă a anunţa în prealabil, un copil lasăt nesupravegheat şi [ echipamente navale, executăpractică la bordul Navei Şcoală Mircea. (2) Obiectivele specifice practicii sunt: a) formarea deprinderilor pentru executarea activităţilor de la bordul navelor, corespunzător prevederilor din F.N.-4 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor la bordul navelor ş Art. I. — Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor la bordul navelor şi ambarcaţiunilor din Forţele Navale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.57/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 şi 422 bis din 11 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum. REGULAMENTUL (UE) NR. 1177/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI beneficieze de dreptul la asistenţă în porturi și la bordul navelor de pasageri. În scopul incluziunii sociale, per­ brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, precum și Recomandarea Organizaţiei Maritime Inter­.

ORDIN 307 18/12/2009 - Portal Legislati

  1. istrului transporturilor si infrastructurii nr. 434/2009 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului
  2. d-atributii prevăzute în Regulamentul serviciului la bord. 3. Care sunt drepturile membrilor echipajului unei nave ? a- îmbunătăţirea performanţelor navelor b- asigurarea unui nivel înalt a standardelor echipamentelor de la bordul navelor c- asigurarea siguranţei exploatării navei şi a mediului de lucru d- stabilirea de practici.
  3. istraţiei şi Internelor; HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile public
  4. ute, cu sau fără cont
  5. Singura justificare pentru recurgerea la obligații de serviciu public care conduc la o limitare a numărului de furnizori de servicii portuare ar trebui să fie motivele de interes public, pentru a asigura accesibilitatea serviciului portuar pentru toți utilizatorii, disponibilitatea serviciului portuar pe durata întregului an.
  6. riscurilor specifice locului de munc ă, regulile interne referitoare la securitatea şi sănătatea în munc ă aplicabile în cadrul AFDJ RA Gala ţi, zonelor portuare, navelor maritime (ex: accesul şi circula ţia în spa ţiile regiei, porturilor inclusiv la bordul navelor, reguli privind fumatul, programul de lucru, evacuarea etc.). Art. 31
  7. istrativ 4

- Sportivul Ionel Corcodel a reuşit, în numai 6 minute, să parcurgă 300 de pagini din Regulamentul Serviciului la Bordul Navelor, fără să ştie să citească! - La Tir, Vasilică Brabete a nimerit, de la 300 de metri un borcan de iaurt de pe pervazul unui bloc de nefamilişti, în condiţiile în care arma are bătaia de numai 150 de. Obiectivul programului este transmiterea si insusirea cunostintelor de ordin aplicativ si a deprinderilor practice necesare efectuarii serviciului la bordul navelor, in conditii de siguranta. La finalizarea acestui program, cursantii vor avea cunostinte suficiente pentru a le permite sa Atât Regulamentul (CE) nr. 1185/2003 al Consiliului din 26 iunie 2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor, cât și actuala propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor, se referă la prevenirea și combaterea unei. Regulamentul Serviciului la Bordul Navei (R.S.B.) MARPOL 1978 - cu amendamentele in vigoare SOLAS 1974 - cu amendamentele in vigoare COLREG - cu amendamentele in vigoare Manual IAMSAR 2013,v01.1, 11, 111 Legea 319/2006 cu privire la protectia muncii Legea 306/2006 cu privire la PSI Radiotelefon- vocabular standard Codul ISPS, IS care servesc la bordul navelor și care intră în sfera de aplicare a Directivei 2001/25/CE. (2) Republica Cehă, Danemarca, Germania, Italia, România și Țările de Jos au trimis cereri motivate pentru suprimarea profesiilor de navigator care intră în sfera de aplicare a Directivei 2001/25/CE de la punctul 3 litera (a) din anex

Ordinul 27/2013 Legislatie gratuit

Cu privire la atribuţiile de serviciu ale salariatului, s-a reţinut că, din cuprinsul regulamentului serviciului la bordul navelor maritime civile din 1986, rezultă că electricianul de bord se ocupă nu numai de instalaţiile electrice simple, cum ar fi instalaţia de iluminare ci şi de orice instalaţii şi echipamente electrice aflate. Regulamentul de navigaţie pe Dunăre în sectorul Românesc. Ministerul Transporturilor - Direcţia Navală ANR 2013. Regulamentul Serviciilor la bordul navelor fluviale civile. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, Inspectoratul Navigaţiei Civile, Constanţa 1988 REGULAMENTUL. serviciului la bordul navelor apartinând Ministerului Administratiei si Internelor . CAPITOLUL I. Dispozitii generale . Art. 1. - (1) Navele 1) Ministerului Administratiei si Internelor sunt parte a teritoriului national, proprietate a statului român, iar activitatea la bordul lor, oriunde s-ar afla, se desfăsoară potrivit. C. Securitatea la bordul navelor și în instalațiile portuare În anul 2002 a fost adoptat la o conferință a OMI Codul ISPS (Securitatea internațională a navelor și a instalațiilor portuare), precum și diverse modificări ale altor acorduri internaționale. Prin acesta se are în vedere o protecție mai bună a navelor și Activitatea se desfasoara în incinta compartimentului maşini şi spaţiile anexe de la bordul navei, unde se execută lucrări speciale de: exploatare, supraveghere, întreţinere, revizie şi reparare a instalaţiilor şi echipamentelor

Cauti REGULAMENTUL SERVICIULUI LA BORDUL NAVELOR MARITIME

Cauti Regulamentul Serviciului La Bordul Navelor Maritime

Pentru o mai bună organizare a serviciului comandat din subordinea Comandamentului Corpului Flotilei, precum și pentru a profita, în mod judicios, de pregătirea și experiența ofițerilor și subofițerilor de marină, s-a trecut la o mai bună reglementare a vieții la bordul navelor prin aprobarea unor noi regulamente Atributiile de serviciu ale ofiterului maritim III sunt specificate in detaliu in Regulamentul serviciului la bordul navelor maritime civile si in instructiunile companiei. In linii mari, ofiterul maritim III are urmatoarele atributii de serviciu: 7.1 sa cunoasca bine atributiile de serviciu ale ofiterului maritim I si toate problemele. Nerespectarea indicatiilor pilotului la bordul navelor. În cazul când conducatorul unei nave nu accepta sau nu îndeplineste indicatiile pilotului, pilotul este dator sa ramâna la bordul navei, pe puntea de comanda si sa avertizeze conducatorul asupra consecintelor ce ar rezulta cu privire la periclitarea sigurantei navigatiei (3) Agenția Servicii Publice, cu avizul Serviciului Vamal, eliberează persoanelor juridice licență pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free, în valută străină și lei moldovenești, în baruri și restaurante duty-free la bordul navei.; 5) la punctul 361: la alineatul al cincilea

Polițiștii rutieri constănțeni sunt la datorie zilele acestea în municipiul și județul Constanța Astfel, în perioada 7-13 iunie 2021 sunt organizate activități de control în trafic, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Astfel, polițiștii Serviciului Rutier Constanța au acționat pentru depistarea conducătorilor de autovehicule aflați sub. 30 Aprilie - Ziua Logisticii Militare Scurt istoric al logisticii militare din Forțele Navale Române: Baza Logistică Navală Pontica este continuatoarea tradițiilor Arsenalului Marinei, prima.. S5.287 din Regulamentul privind radiocomunicațiile. Canalele, frecvențele de transmisie, puterea radiată efectivă (ERP) sau puterea de ieșire (OP) a echipamentelor și acatelorelor de serviciu sunt prezentate în anexa 2. Articolul 4 Cerințele operaționale și tehnice ale echipamentelor radio de la bordul navelor RL 119 Francarea şi timbrarea trimiterilor la bordul navelor. Capitolul 4 Categorii de trimiteri şi condiţii de admitere RL 120 Servicii de bază RL 121 Particularităţi referitoare la limitele de greutate RL 122 Limite de dimensiuni RL 123 Condiţii de acceptare a trimiterilor. Condiţionare. Ambalaj Documentele solicitate angajatorilor de către inspectorii de muncă în cadrul acţiunilor de control in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca. Registru unic de control. Actul constitutiv al societatii. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comerţului cu anexele aferente. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei.

Afişează toate numerele Monitorului Oficial publicate în data:. (4) Membrii de familie sau invita g288 ii marinarilor români sau str g259 ini au acces la bordul navelor aflate în porturile maritime în baza documentelor de identitate, cu aprobarea prealabil g259 a poli g288 iei de frontier g259, ob g288 inut g259 de agen g288 ii navelor. Art. 224 Timpul petrecut de observatori la bordul traulerelor de pescuit specii demersale de adâncime ale Uniunii nu depășește trei luni. Eurlex2019. Articolul 6 alineatul (3) litera (d) din MCEN, astfel cum a fost pus în aplicare prin articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1386/2007,. ANCOM atrage atenţia utilizatorilor serviciului de telefonie mobilă asupra apelurilor pierdute sau apelurilor primite de la numere internaţionale pe care nu le cunosc, care pot reprezenta posibile tentative de fraudă realizate de persoane necunoscute ce încearcă să obţină câştiguri ilegale. Apelând înapoi astfel de numere, utilizatorii pot fi suprataxaţi, costurile regăsindu-se.

Exclusiv: Cine era la bordul avionului care a încălcat

ORDONANŢĂ nr.42 din 28 august 1997 privind navigatia civil

Variabila Contribuții de pensii de primit de la angajatori (48 00 2) este utilizată la calcularea variabilei Cifra de afaceri (12 11 0). În acest cadru şi, mai specific, în ce priveşte eficienţa energetică a clădirilor, m-am angajat să reformez regulamentul în cauză ca raportor al Parlamentului European Regulamentul (CE) nr. pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), la care România a aderat securitatea de la bordul navelor, în conformitate cu definiţia de la cap. XI/2 Acțiunile indicate în pct. 1 din prezentul Regulament se referă la navele dispozitivelor, instalațiilor și mecanismelor aflate la bordul navelor ce pot Departamentului poliției de frontieră și Serviciului Vamal. III. PLECAREA NAVELOR DE LA CHEI 22 Regulamentul Serviciului la Bord pag.20 Consiliul de bord pag.20 Întreţinerea şi repararea navei pag.20 Situaţii în care se poate afla o navă. Generalităţi pag.22 Drept de vizită la bordul navei pag.22 Constituirea echipajului navei pag.23 Modificări în echipajul navei pag.23 Îmbarcarea şi debarcarea membrilor echipajului pag.2 Activități desfășurate la bordul aeronavei: Activități desfășurate în condiții de siguranță la bordul vaselor și al navelor Introducere: Accesul la nave: Regulamentul (Euratom) nr. 1493/93 vizează transportul substanțelor radioactive între statele membre. 2. Ambalar

Regulamentul de clasificare (en) Resurse Marine Member Area; DOMENII. la condiţii de muncă decente şi contribuie la crearea condiţiilor de concurenţă loială pentru proprietarii navelor. formarea ad-hoc pentru personalul de la bordul navei şi de la ţărm. FAZELE SERVICIULUI ŞI ECHIPA - programul de activitate al serviciului de SSM 54 Registrul de serviciu la bordul navelor 55 Registrul pentru substante toxice Am înţeles de la cei abilitaţi, că regulamentul trebuie să conţină obligatoriu capitole separate referitoare la nedescriminarea între femei şi bărbaţi şi capitol separat referitoar la protecţia mamei

Ordinul 307/2009 Legislatie gratuit

Regulamentul Serviciului la Bord pag.20 Consiliul de bord pag.20 Întreţinerea şi repararea navei pag.20 Situaţii în care se poate afla o navă. Generalităţi pag.22 Drept de vizită la bordul navei pag.22 Constituirea echipajului navei pag.23 Modificări în echipajul navei pag.23 Îmbarcarea şi debarcarea membrilor echipajului pag.2 - 12 octombrie - în portul Galați, la bordul distrugătorului Mărășești, s-a desfășurat solemnitatea restituirii de către U.R.S.S. a navelor românești de război și comerciale, prevăzute în convenția încheiată la Moscova la 1 septembrie 1945

De asemenea, regulamentul prevede norme pentru asigurarea gestionării corespunzătoare a materialelor periculoase la bordul navelor. Regulamentul urmărește, de asemenea, facilitarea ratificării Convenției internaționale de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor din 2009 (Convenția de la Hong Kong) regulament serviciu transport in regim de taxi. FOTO Primăria Constanța. Primăria Constanța va organiza joi, 15 aprilie, o dezbatere publică cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Constanța Glosar maritim. De la Wikipedia, enciclopedia liberă. Sari la navigare Sari la căutare. Acest glosar conține termeni din domeniul navigației maritime și fluviale, construcției și structurii navelor, meteorologiei nautice, oceanografiei și dreptului maritim. Părțile componente ale unei nave HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1135/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor. LEGEA nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicat Regulamentul intern - programul de activitate al serviciului de SSM - - Registrul de serviciu la bordul navelor - Registrul pentru substante toxice - Registrul de evidenta a materialelor explozive - Formular comanda si indeplinirea.

REGULAMENT 27/05/2013 - Portal Legislati

Noi, de la bordul navelor, personalul navigant, am ieșit cu pensii mai mici decât navigatorii. Am depus memorii, ni s-au dat tot felul de răspunsuri și care ne îndeamnă să ne îndreptăm către discuții cu Ministerul Muncii, să încercăm să schimbăm ceva în ceea ce îi privește pe marinarii care au navigat pe nave românești. S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, localitatea Drobeta - Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 06.05.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de TIMONIER FLUVIAL la Secția Operare Ecluză PF I - personal navigant - SH Porțile. 55. Registrul de serviciu la bordul navelor. 56. Registrul pentru substante toxice. 57. Registrul de evidenta a materialelor explozive. 58. Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive. 59. Cartea tehnica a utilajului. 60. Instructiuni de lucru. 61. Proces verbal de punere in functiune a schelei. 62.

Art.5 Studentii care au efectuat stagii de practicä ambarcatä la bordul navelor comerciale prin intermediul companiilor de crewing/shipping pot solicita Sesiune deschisä de examene. Art.6 (1) Pentru a veni în sprijinul studentilor de la specializärile Navigatie Transpor Reglementari privind serviciul la bordul navelor. 9. Reglementari privind asigurarea tehnicä materialä a navelor din dislocarea M.A.I.. Regulamentul (UE) 1114.399/2016 al Parlamentului European al Consiliului din 9 martie 2016 Ordin nr. 307/2009 pentru aprobarea Regulamentului serviciului la bordul navelor apar!inând M.A.I., cu. Acte interne obligatorii ale angajatorului-Regulamentul intern. Tot din mentiunile facute de inspectoratele teritoriale de munca aflam ca din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca, in functie de activitatea desfasurata in cadrul societatii, in cazul unui control efectuat de catre inspectorii de munca vi se pot solicita. 3.3 folosirea in paza si supravegherea frontierei de stat a armamentului si munitiei de la bordul navelor graniceresti regulamentul serviciului de garda si in garnizoana rg - 2 buletinele trupelor de graniceri nr. 2/1990 si nr. 2/1991 revista granicerilor romani nr. 1/1997

Video: ORDONANTA nr. 42 din 28 august 1997 privind navigatia civil

CM 2018

In speta, referitor la abaterea disciplinara prevazuta de art. 39 lit. v din Regulamentul Intern, instanta retine ca potrivit tezei a II a din articolul mentionat \se interzice personalului angajat, indiferent de functie, sa introduca sau sa consume la bordul navelor sau in incinta sediilor regiei bauturi alcoolice, ori sa faciliteze. Un agent al serviciului ucrainean de informaţii se numără printre persoanele rănite. Membri ai Serviciului ucrainean de Securitate (SBU) se aflau la bordul navelor militare ucrainene atacate de Rusia, iar unul a fost rănit de un obuz lansat dintr-un avion, anunţă autorităţile ucrainene, citate de filiala ucraineană a agenţiei Interfax Acestea trebuie puse la dispoziţia publicului la bordul navelor, în porturi şi în terminalele porturilor; - Pasagerii pot adresa plângeri în termen de două luni de la data prestării serviciului sau de la data la care ar fi trebuit să aibă loc prestarea serviciului. În termen de o * Regulamentul UE poate fi consultat în.

Ordin nr. 307/2009 - Pagini - Autoritatea Navală Român

Primăria Constanța a supus consultării publice Regulamentul privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiu. Proiectul de hotărâre poate fi consultat: la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Ștefan Mihăileanu nr articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Articolul 3 Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile de la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004. Se aplică, de asemenea, definițiile următoare Pe site-ul Inspectiei Muncii sunt prezentate documentele care pot fi solicitate de inspectorii de munca, in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Iata care sunt acestea: 1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comerţului cu anexele aferente 2. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii 3. Decizii interne pentru: - personalul cu atributii in domeniul SS la Societatea Comercialª flCarpicÒ Ñ S.A. Carei ˛n temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mªsuri pentru accelerarea privatizªrii, publi-catª în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, i ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul d S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, localitatea Drobeta - Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 26.08.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de MARINAR la Secția Operare Ecluză PF I - Personal navigant - SH Porțile de Fier

LUPTA CONTRA INCENDIILOR LA BORDUL NAVELORFotografii la bordul navelor – DKMTrei astronauţi au ajuns la bordul ISS, după un nou zbor

Evaluare Directiva 2008/106/CE stabilește standarde minime de instruire, certificare și executare a serviciului de cart al navigatorilor care își desfășoară activitatea la bordul navelor comunitare. Directiva 2005/45/CE se referă la recunoașterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre (directivă d concordantä cu Regulamentul Propriu de Organizare Functionare , precum cu spargerea ghetii; stingerea incendiilor la bordul navelor pe platformele portuare. 02.08.1991 - 03.02.1995 Efectuarea serviciului de cart la bordul navelor de pescuit oceanic REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/469 AL COMISIEI. din 14 februarie 2020. de modificare a Regulamentului (UE) nr. 923/2012, a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 și a Regulamentului (UE) 2017/373 în ceea ce privește cerințele referitoare la managementul traficului aerian/serviciile de navigație aeriană, proiectarea structurilor de spațiu aerian, calitatea datelor și siguranța. În cursul nopții trecute, la ora 2.57, prin serviciul 112 s-a primit un apel telefonic prin care se solicita prezența unei ambulanțe în portul Constanța, în incinta Șantierului Naval. Apelul fusese dat de către pompierii serviciului privat din port, care au precizat că au avut un incendiu la bordul unei nave și, după lichidarea focului, [ 55. Registrul de serviciu la bordul navelor 56. Registrul pentru substan ţe toxice 57. Registrul de eviden ţă a materialelor explozive 58. Formular comand ă şi îndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive 59. Cartea tehnic ă a utilajului 60. Instruc ţiuni de lucru 61. Proces verbal de punere în func ţiune a schelei 62