Home

Clasificatorul ocupaţiilor DIN republica moldova

cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor - LEXD

 1. 1. Se aproba Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), nivel de ocupaţie (şase caractere), corespunzător structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobate de Guvern, conform anexei ce face parte integrantă din prezentul ordin
 2. CLASIFICATORUL OCUPAŢIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA КЛАСИФИКАТОР ЗАНЯТИЙ РЕСПУБЛИ-КИ МОЛДОВА PARTEA 3 РАЗДЕЛ 3 Index alfabetic al ocupaţiilor (profesiilor) muncitorilor Blocul informaţional al indexului alfabetic al ocupaţiilor (profesiilor) muncitorilor Index alfabetic al ocupaţiilor (funcţiilor
 3. istraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, întreprinderi, organizaţii şi instituţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, organizaţii patronale, sindicale, profesionale.
 4. istraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori din unităţile economice sociale și politice; 2. Specialişti cu ocupații.

Este important că, în vederea asigurării tranziţiei de la Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CRM 006-97), aprobat prin Hotarîrea Moldovastandard nr. 336-ST din 20 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, la noul Clasificator al ocupaţiilor (CORM 006-14) aprobat prin prezentul ordin, cele două. cu autorităţile interesate, elaborarea şi aprobarea prin ordin a Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova la nivel de ocupaţie, şase caractere, care se va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 3. Se stabileşte că Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova se va aplica în toat A fost actualizat Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) care a fost adus în concordanţă cu pct. 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 461 din 2 iulie 2013, privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova Clasificatorul este în conformitate cu «Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova». Arhiva conţine clasificatorul în formatul dbf şi xls. Lista fişiereolor pentru descărcarea, privind prezentarea în forma electronică a declaraţiei persoanei asigurate,.

Noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova

Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM), elaborat în corespundere cu clasificarea internaţională Standard a Ocupaţiilor (ISCO 88). Clasificarea cheltuielilor de consum ale gospodăriilor populaţiei se efectuează în corespundere cu analogul European COICOP (1) Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (în continuare - Clasificatorul ocupaţiilor) este un sistem de identificare, ierarhizare, codificare a ocupaţiilor din economie, care se elaborează de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în baza Clasificatorului Standard Internaţional al Ocupaţiilor (BIM. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM) este armonizat cu Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor ISCO-08 și este compatibil cu Clasificarea ocupațiilor din România și din unele țări ale Comunităţii Statelor Independente (Rusia, Belarusi), asigurîndu-se transparenţa informaţiei economico-sociale în.

din care: 30 ore/sem. - ore de studiu individual. Disciplina Materiale și componente pasive este centrată pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14 O R D O N: 1.Se aproba Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), nivel de ocupație (șase caractere), corespunzător structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobate de Guvern, conform anexei ce face parte integrantă din prezentul ordin. 2

Structura Clasificatorul ocupatiilor din Moldova. Ceban Valentina. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. Structura Clasificatorul ocupatiilor din Moldova. Download. Structura Clasificatorul ocupatiilor din Moldova Secțiunea 2.1 Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova 006-14 14. Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova 006-14 (în continuare CORM) stabileşte denumirile ocupaţiilor (profesiilor şi funcţiilor) practicate de populaţia activă a Republicii Moldova ş Articolul 5. Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (1) Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (în continuare - Clasificatorul Ocupațiilor) este un sistem de identificare, ierarhizare, codificare a ocupaţiilor din economie, care se elaborează de Ministerul Sănătății, Muncii ș Potrivit ordinului emis de Minister, în vederea asigurării tranziţiei de la Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CRM 006-97), aprobat prin Hotarîrea Moldovastandard din 20 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, la noul Clasificator al ocupaţiilor (CORM 006-14) aprobat în martie 2014, cele două.

Clasificatorul ocupatiilor va fi actualizat / Editorial

 1. Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova la nivel de ocupaţie, şase caractere, care se va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 3. Se stabileşte că Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatoriu pentru toate autorităţil
 2. Privind accesul la Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova Unde poate fi găsită lista cu profesiile ce pot fi înscrise în carnetul de muncă ? Carnetele de muncă se ţin pentru toţi salariaţii care lucrează în unitate mai mult de 5 zile lucrătoare, ele se completează conform Hotărîrii Guvernului nr.1449 din 24.12.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind.
 3. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova Dintre modificările la Clasificatorul ocupaţiilor, menţionăm următoarele: 1. Introducerea unor noi coduri ale ocupaţiilor prin completarea grupei deja existente, spre exemplu: Preşedinte al comitetului de conducere al societăţii pe acţiuni (112091); Director General
 4. HG677 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.779 În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1022/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 şi în scopul actualizării clasificării existente a ocupaţiilor din Republica Moldova şi aducerii ei în concordanţă cu Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor - ISCO-08, Guvernul.

Cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din

 1. Prezentul buletin este elaborat în concordanță cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 22 din 03.03.2014
 2. 1În conformitate cu Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM). 2 În baza unui contract individual de muncă 3Grupa majoră1 conform CORM: conducătorii unităţilor economico-sociale şi ai subdiviziunilor lor structurale (secţii, direcţii etc.)
 3. Ca urmare, au fost aprobate Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) şi Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 523 din 11.07.2011
 4. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr. 22/2014; Codului Muncii al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 154 /2003, cu completările ulterioare

clasificatorul ocupaŢiilor din republica moldova / КЛАСИФИКАТОР ЗАНЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА [ Descarcă de pe server (1.17 Mb) ] 15.02.2012, 14:0 Prezentul buletin este elaborat în concordanță cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 22 din 03.03.2014.

CNFACEM - Centrul Naţional de Formare, Asistenţă, Consiliere şi Educaţie din Moldova CNPAC - Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii CORM - Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova CP - Codul Penal CPP - Codul de Procedură Penală CRAP - Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogic Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM) este armonizat cu Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor ISCO-08 și este compatibil cu Clasificarea ocupațiilor din România și din unele țări ale Comunităţii Statelor Independente (Rusia, Belarusi), asigurîndu-s

Noutăţi Casa Națională de Asigurări Social

 1. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) aprobat prin Ordinul nr. 22 din 03.03.2014 al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Download. Hotărîrea Guvernului nr. 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor.
 2. CAEM Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei ÎMM CORM Întreprinderile mici şi mijlocii Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale OPM Observatorul Pieței Muncii STOFM Subdiviziune Teritorială de Ocuparea Forţei de Munc
 3. În contract, se va ţine cont şi de Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM), aprobat şi pus în aplicare la 1 aprilie 1998 (hotărârea Moldovastandard nr. 336-ST din 20 ianuarie 1998) şi care stabileşte denumirile ocupaţiilor, adică profesiilor şi funcţiilor practicate de populaţia activă a Republicii Moldova, şi.
Despre Republica Moldova | Republica Moldova

din care: 30 ore/sem. - ore de studiu individual. Disciplina Materiale și componente pasive este centrată pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14 secundar profesional în corespundere cu Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova; va stabili durata studiilor pe meserii în conformitate cu legislaţia în vigoare; va efectua, în caz de necesitate, regruparea meseriilor (profesiilor), aprobate prin prezent Totodată, în vederea asigurării tranziţiei de la Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova actual, aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 22/2014, cu modificările ulterioare, la CORM 006-2020, CORM- ul actual va fi utilizat în paralel cu CORM-ul nou până la 30 iunie 2021 Codului Educației, Legii nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 22 din 3 martie 2014

Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a aprobat, prin ordinul nr. 22 din 3 martie 2014, Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). Documentul stabileşte denumirile ocupaţiilor (profesiilor şi funcţiilor) practicate d >>>Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM)<<< a fost creat în cadrul proiectului UE Asistență tehnică pentru domeniul învățământ profesional tehnic în Republica Moldova. Conținutul nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.. 9. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr.22 din 03 martie 2014; 10. Ordinul MECC nr. 1625 din 12.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor superioare de licenţă (ciclul I) şi integrate; 11

Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale OPM Observatorul Pieței Muncii PIB Produsul Intern Brut. 3 Introducer Prezentul buletin este elaborat în concordanță cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.22 din 03.03.2014. Piata Muncii 26.07 2021 Copy - Copy by ZUGO on Scrib

Poze care surprind frumusețea Moldovei | UnicaSeara pe deal buciumul sună cu jale

Clasificatorul Ocupaţiilor din Republic Moldova se aplică la toate întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile din economia naţională. Pe baza caracteristicilor specificate în clasificator se determină obligaţiile sau atribuţiile de bază ale salariaţilor specificate în Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de formare profesională Electronică şi automatică sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior

Descrierea formatului în mod electronic şi

Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei nr.22 din 03 martie 2014; 10. Ordinul MECC nr. 1625 din 12.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor superioare de licenţă (ciclul I) şi integrate Denumirea funcţiei sau a profesiei salariatului, specificată în contractul individual de muncă, în ordinul de angajare a acestuia şi în alte documente ce ţin de resurse umane, trebuie să corespundă denumirilor ocupaţiilor (funcţiilor sau profesiilor) indicate în Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)

Biroul Naţional de Statistică // Seminare şi conferinţ

• Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţă-mântul general, profesional tehnic şi din cadrul serviciilor de asistenţă psihopedagogică, 2018 (Ordinul ministrului educaţiei, culturii şi cercetării, nr. 62 din 23 ianuarie 2018); • Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 00 Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). nr. 22 din 03.03.2014; Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulţilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193 din 24.03.2017 Boris Nedelciuc 1,2, Oleg Lozan 1, Mircea Beţiu 2, Vladislav Gogu 2,Vasile Ţâbârnă 2, Ghenadie Conţu 3. 1 Şcoala de Management în Sănătate Publică, 2 Catedra Dermatovenerologie, 3 Catedra Chirurgie Nicolae Anestiadi. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu din Republica Moldova. Rezumat. În ultimii ani, se observă un interes sporit pentru. locurilor de muncă au fost racordate cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, alte acte normative in vigoare. In scopul minimalizării greşelilor şi a ajuta conducătorii unităţilor şi reprezentanţii salariaţilor privind implementarea în practică a Listei Legislaţia Republicii Moldova încă mai face uz de anumite formulări discriminatorii în raport cu femeile. În acest context este amintit Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, care continuă să dicteze distribuirea rolurilor între femei şi bărbaţi în familie, la locul de muncă şi în societate

OMMPSF22/201

Codul Muncii al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.154 din 28.03.2003. Cadrul Naţional al Calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1016 din 23.11.2017. Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordin nr. 22 din 03.03.2014 Cursul este destinat unui cerc larg de audienți, care au studii absolvite pornind de la nivelul liceal, cu atribuirea calificării de Consilier în proprietate intelectuală în conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.22 din 03.03.2014 R.Moldova, în căutare a peste 8500 de muncitori. În Republica Moldova sunt vacante peste 8500 de locuri de muncă, transmite MOLDPRES. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a publicat Observatorul Pieței Muncii în care se arată că, la data de 10 februarie 2020, erau în evidență 8686 de locuri vacante Buletinul Observatorul Pieței Muncii este elaborat în concordanță cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei în martie 2014. Citește și: Decizia de ULTIMĂ ORĂ a Băncii Naționale: Moldinconbank iese din regimul de intervenție timpuri

(DOC) Structura Clasificatorul ocupatiilor din Moldova

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Raport General cu privire la identificarea necesităților de formare profesională în sectorul energie şi biomasă elaborat de Ludmila Gherasimenco 7 mai 201 (11) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova se trece în cont doar pentru un singur autoturism pentru fiecare persoană specificată la. O R D I N cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) nr. 22 din 03.03.2014 Posted by USM on 02/02/1 Raportarea personalului la categoriile de personal se efectuează în conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova CORM 006-14. 2. Diferenţierea salariilor de funcţie ale specialiştilor, conform categoriilor de calificare stabilite, şi ale conducătorilor, conform ierarhiei, se efectuează de către unităţi de sine. Noul Clasificator al Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) Ordin nr.174 A din 06.10.2008 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului CNAM nr.61 A din 08.04.2005. Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova. Articole recente

Curentul.md Noul Clasificator al ocupațiilor a fost ..

CLASIFICATORUL OCUPAŢIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA / КЛАСИФИКАТОР ЗАНЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Republica Moldova mun. Chișinau str. V.Alecsandri 84, et. 2. 068 11 84 55 director@ssmexpert.md. Harta. www.ssmexpert.md |. 16.11.2005), Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (ord. MMPSF nr. 22 din 03.03.2014), Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor (HG RM nr.425 din 03.07.2015), Standardele de competenţă profesională ale cadrelor didactice din învățământul general (ord. MECC nr Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006 - 14), ord. Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 22 din 3.03.2014). Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 Educaţia - 2020 (HG nr. 944 din programele de master sau angajarea în câmpul muncii în conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), ocupaţiile tipice pentru absolvenţii programului de studiu 1032.4 Securitatea frontierei sunt: Grupa de bază 5412: Poliţişti: (Inspector inferior patrulare, Inspector (inclusi oferite de instituţiile superioare din Republica Moldova la specialitatea Managementul Informaţional, bazele legislative cu privirea la Clasificatorul ocupaţiilor şi oferta pe piaţa a joburilor pentru manager de proiecte TI

Privind accesul la Clasificatorul ocupaţiilor din

(11) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, se trece în cont doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului. În ce măsură sistemul educaţional din Republica Moldova satisface nevoile de forţă de muncă ale companiilor?-sinteza audierii publice - CADRUL GENERAL AL AUDIERII Audierea publică a fost organizată în data de 11 decembrie 2014, în sala de conferinţe a Institutului pentr Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova . În acest context, atragem atenţie asupra faptului că circa 70% din numărul total de întreprinderi chestionate nu au locuri de muncă vacante, în special întreprinderile din mediul rural, întreprinderile micro şi mici

Raportarea personalului la categoriile de personal se efectuează în conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova CORM 006-14. Author Dyatlo Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). Aprobat de către Ministerul Muncii, protecţiei sociale şi familiei. Ordin nr. 22 din 03.03.201

Romanian Empire - MicroWiki

HG461/201

Raportarea personalului la categoriile de personal se efectuează în conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova CRM 006-97. Diferenţierea salariilor de funcţie ale specialiştilor, conform categoriilor de calificare stabilite, şi ale conducătorilor, conform ierarhiei, se efectuează de către unităţi de sine. Republica Moldova GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 1449 din 24.12.2007 privind carnetul de muncă Publicat : 11.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 5-7 art Nr : 23 MODIFICAT HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013 HG172 din 02.03.09, MO51-52/10.03.09 art.221 În temeiul articolului 66 alineatul (6) din Codul muncii, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1

Cele mai frumoase locuri din Republica Moldova | Epoch(INDUSTRIA VINULUI) Republica Moldova fără propriileMoldova Maps | Printable Maps of Moldova for DownloadRepublic of Moldova

Peste 8.000 de locuri de muncă în Republica Moldova sunt ..

Solar Radiation Map of Moldova - Moldavia • mappery

din Republica Moldova, care a fost elaborat ținînd cont de prevederile ISCO-88 și pus în aplicare începînd cu anul 1998. Oportunitatea unei noi clasificări a ocupaţiilor, valabilă pentru toate ţările, inclusiv pentru Republica Moldova, este determinată în principal (4 1) Prin derogare de la prevederile prezentului articol, ale art.26, 26 1 şi 27, deducerea amortizării şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, deductibile conform. HG nr.461 din 02.07.2013 privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, M.O., 2013, nr.141-144 HG nr.788 din 07.10.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat al Munci Hotărârea Guvernului RM nr. 1224 din 09.11.2004; Normelor metodologice privind formarea profesională continuă. Aprobat METS al RM nr.549 din 16.11.2005; Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). nr. 22 din 03.03.2014 pentru posturile de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice - în conformitate cu prevederile Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova şi a prevederilor anexei nr. 8 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar