Home

Membrii consiliului european

Membrii Consiliului European. Membrii Consiliului European sunt șefii de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre ale UE, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene. De asemenea, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate participă la reuniunile Consiliului European. Consiliul European este o instituție a Uniunii Europene.Este format din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii, Președintele Comisiei Europene și Președintele Consiliului European, actualmente Charles Michel. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, actualmente Josep Borrell, participă de asemenea la întruniri fără drept.

Consiliul European - Consiliu

Consiliul European este alcătuit din șefii de stat sau de guvern ai țărilor UE, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene. Se reunește la convocarea președintelui său, care este ales chiar de către Consiliu pentru un mandat de doi ani și jumătate , care poate fi reînnoit o singură dată Negociază și adoptă legislația UE, împreună cu Parlamentul European, pe baza propunerilor înaintate de Comisia Europeană. Coordonează politicile țărilor UE. Elaborează politica externă și de securitate a UE, plecând de la orientările Consiliului European. Încheie acorduri între UE și alte țări sau organizații internaționale Consiliul Europei (CoE; franceză Conseil de l'Europe) este o organizație internațională, interguvernamentală și regională.A luat naștere la 5 mai 1949 și reunește toate statele democratice ale Uniunii Europene precum și alte state din centrul și estul Europei. Este independent de Uniunea Europeană, și este diferit și de Consiliul European sau de Consiliul Uniunii Europene În plus, membrii Consiliului European se reunesc în formatul conferințelor interguvernamentale (CIG): aceste conferințe ale reprezentanților guvernelor statelor membre sunt convocate pentru a dezbate și a stabili de comun acord modificări ale tratatelor UE. Înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009.

Lumea lui Banciu cu Radu Banciu - Inregistrare emisiune

Consiliul Europei are două dimensiuni: una federalistă, reprezentată de Adunarea Parlamentară, alcătuită din parlamentari proveniți din parlamentele naționale, și cealaltă, interguvernamentală, întruchipată de Comitetul Miniștrilor, alcătuit din miniștrii de externe ai statelor membre.Comitetul Miniștrilor reprezintă organismul de decizie al Consiliului Europei Presedintele Consiliului European este ales prin majoritate calificata si are un mandat de doi ani si jumatate, cu posibilitatea de a fi reinnoit o singura data. Istoric Consiliul European a fost creat in 1974, mai intai ca un forum informal de discutii intre sefii de stat si de guvern ai tarilor membre UE B. DIRECTIVA 2004/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI. din 29 aprilie 2004. privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90.

Consiliul European - Wikipedi

Regula majorității calificate a Consiliului se găsește în Tratatul de la Lisabona, la articolul 16 alineatul (4) primul paragraf din TUE. Conform acestui articol, este necesar un vot favorabil din partea a cel puțin 55 % din membrii Consiliului, reprezentând cel puțin 65 % din populația Uniunii Membrii Parlamentului European sunt aleși în mod direct de alegători în toate statele membre pentru a reprezenta interesele cetățenilor în procesul legislativ al Uniunii Europene. Din anul 1979, deputații sunt aleși prin vot universal direct pentru o perioadă de cinci ani, în timp ce Președintele Parlamentului European este ales.

Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal, este profesor universitar la Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Catedra de Moneda din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti, conduce Directia de Cercetare Economica si Sectoriala din cadrul Raiffeisen Bank (este Economist-Sef al bancii) si este vicepresedinte al Asociatiei Analistilor Financiar - Bancari din. Am plăcerea să vă urez bun venit pe pagina de internet oficială a Oficiului Consiliului Europei în Moldova. Sper ca această pagină de pornire să vă servească drept portal de informații despre Consiliul Europei, legăturile sale cu Moldova și activitățile Oficiului Consiliului Europei. Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (Text with EEA relevance) Directiva 2005/ Download. DUE-C10 Consiliul european. Mihai Gaina M. 1. Criteriul aparitiei -Consiliul european : acesta a aparut pe cale neconventionala, nu a aparut prin tratatele consitutive ci prin intalnirile la varf ale sefilor de stat si/sau de Guvern. Ulterior a fost conscrata conventional existenta Consiliului european prin Tratatuld e la Lisabona.

Membrii consiliului director Timișoara 2021 European Capital of Culture Evenimente Despre Privind în urmă Vizitează Timișoara Susțin TM2021 Apeluri. Căută Newsletter Transparență Media Contact Parteneri. Timișoara 2021 European Capital of Cultur Este important să fie evitate confuziile curente și să fie subliniat faptul că instituția Consiliului Uniunii Europene este diferită de cea a Consiliului European, care reunește la Bruxelles șefii de stat și de guvern precum și de cea a Consiliului Europei, instituție care are sediul la Strasbourg și care nu face parte din structura. Klaus Iohannis, videoconferință cu membrii Consiliului European pe tema măsurilor privind gestionarea pandemiei de COVID-19 Preşedintele României, Klaus Iohannis, va participa joi, începând cu ora 19.00, la reuniunea membrilor Consiliului European, în format de videoconferință, dedicată aspectelor legate de gestionarea pandemiei de. În urma Conferinței la nivel înalt organizată de Președinția portugheză pe data de 7 mai, care se va concentra asupra aspectelor sociale, președinte Charles Michel, împreună cu membrii Consiliului European vor avea o reuniune informală la Porto, unde vor aborda situația COVID-19, dar și alte aspecte de interes internațional și vor pregăti reuniunea liderilor UE-India [ Harta şi Membrii Consiliului Europei; Comitetul european pentru prevenirea torturii vizitează locuri de detenție (pentru deținuți juvenili sau emigranți, secții de poliție, spitale de psihiatrie) pentru a evalua modul în care sunt tratate persoanele private de libertate

Preşedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la o videoconferinţă cu membrii Consiliului European pe tema măsurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19, scrie Agerpres. Potrivit agendei şefului statului, videoconferinţa va avea loc la ora 17:00 Klaus Iohannis, videoconferinţă cu membrii Consiliului European. Președintele face marele anunț pentru toți membrii UE Preşedintele Klaus Iohannis a participat, marţi, la o <b>videoconferinţă. Comitetul de conciliere, care reunește membrii Consiliului sau reprezentanții lor și tot atâția membri care reprezintă Parlamentul European, are misiunea de a ajunge la un acord asupra unui proiect comun, cu majoritatea calificată a membrilor Consiliului sau a reprezentanților acestora și cu majoritatea membrilor care reprezintă. Când se întrunesc membrii Consiliului European și ce teme vor fi discutate. La 19 iunie, membrii Consiliului European se vor reuni prin videoconferință, anunță instituția. Liderii UE vor discuta despre problema unui fond de redresare pentru a răspunde crizei provocate de pandemia de COVID-19 și despre un nou buget pe termen lung al UE

Diplomati din Europa, Asia si Africa, membrii ai Consiliului European pentru Turism si Comert, ai Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare si nenumarate alte personalitati au dorit sa cunoasca numele celor mai bune vinuri si ale creatorilor lor Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, în sesiuni ordinare la convocarea preşedintelui. Detalii cu privire la atribuţiile Plenului puteti obţine consultand Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic si Social, publicat în secţiunea Documente constitutive SE: Directorul general și cel puțin 50 % din membrii consiliului de administrație trebuie să aibă reședința în SEE (Spațiul Economic European). SE: Az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács tagjainak legalább a fele állandó lakóhellyel rendelkezik az EGT-ben ( Európai Gazdasági Térség ) Președintele Klaus Iohannis susține miercuri o conferință de presă, după participarea, în sistem de videoconferință, la o discuție cu membrii Consiliului European. În intervenția pe care am avut-o am subliniat că fraudarea alegerilor prezidențiale, reprimarea violentă a protestelor, precum și tratamentele inumane la care au. Președintele Consiliului European este președintele permanent, ales de către membrii Consiliului European, pentru un mandat de doi ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată.Această nouă funcție a fost introdusă pentru a oferi coerență și continuitate sporite în activitatea Uniunii Europene

Consiliul European Uniunea European

Consiliul Uniunii Europene Uniunea European

 1. R 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176 27.6.2013, p. 1)
 2. Ultimul update Joi, 26 martie 2020, 19:36. Preşedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la o videoconferinţă cu membrii Consiliului European pe tema măsurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19. Şeful statului a anunţat că România va achiziţiona, în numele Uniunii Europene, echipamente medicale de protecţie şi ventilatoare.
 3. Preşedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la o videoconferinţă cu membrii Consiliului European pe tema măsurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19. Potrivit agendei şefului statului, videoconferinţa va avea loc la ora 17,00
 4. istrii, apoi cu membrii Consiliului European. Presedintele Klaus Iohannis are programata, marti, la ora 15:00, o videoconferinta cu premierul Ludovic Orban si cu

Informaţii despre membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului. În această secţiune puteţi găsi scurte prezentări ale celor 11 membri ai CNA şi CV-ul complet al acestora. Declaraţiile de avere şi de interese le puteţi accesa la rubrica Informaţii de interes public - Declaraţii de avere şi de interese - Membrii CNA La nivel european eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital european COVID este reglementată prin Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului, din 14 iunie 2021 și prin Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului. Cetățenii români și membrii de familie ai acestora. European (1) JO C 161, 13.7.2007, p. 61. (1), hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2) Avizul Parlamentului European din 9 iulie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 17 decembrie 2008 (JO C 33 E, 10.2.2009, p. 1.) și Poziţia Parlamentului European di

Foto: Administrația Prezidențială. Klaus Iohannis va participa, joi, la o videoconferinţă cu membrii Consiliului European pe tema măsurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19, anunță Admnistrația Prezidențială. Videoconferinţa va avea loc la ora 17,00. Potrivit agendei publicate pe site-ul Consiliului European, discuţiile se. Preşedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la o videoconferinţă cu membrii Consiliului European pe tema măsurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19. Potrivit agendei şefului statului, videoconferinţa va avea loc la ora 17:00 Conducerea CES Conducerea. Preşedintele Consiliului Economic şi Social este ales la propunerea părţilor prin votul plenului, dintre membrii acestuia, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor Consiliului Economic şi Social de Consiliu în iunie 2018, Consiliul, sub rezerva aprobării de către membrii Consiliului European, decide să deschidă negocierile de aderare cu Republica Albania. Consiliul invită Comisia să prezinte o propunere de cadru de negociere în conformitate cu concluziile Consiliului European din decembrie 2006, integrând pe deplin abordare Abordarea Procesului de Serializare de către Membrii Consiliului Director al OSMR. Pe măsură ce proiectul de serializare dezvăluie caracteristici foarte complexe și unice, dorim să vă împărtășim opiniile câtorva dintre Membrii Consiliului Director al OSMR cu privire la o serie de subiecte pe care le-am selectat

Preşedintele Klaus Iohannis va participa, astăzi, la o videoconferinţă cu membrii Consiliului European pe tema măsurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19. Potrivit agendei şefului statului, videoconferinţa va avea loc la ora 17,00. Este cea de-a treia videoconferinţă a membrilor Consiliului European pe tema noului coronavirus Coreea de Nord: Reuniune a Consiliului de Securitate al ONU solicitată de membrii săi europeni accesari Agerpres 05:15 - sâmbătă, 27.03.2021 Membrii europeni ai Consiliului de Securitate le-au cerut partenerilor din această instanţă o reuniu mai multe.. mentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 Membrii Consiliului general, supleanții sau înlocuitorii acestora pot fi însoțiți de o persoană. Dezbaterile sunt difuzate într-o sală de reuniune separată pentru acești însoțitori

Consiliul Europei - Wikipedi

Consiliul European Fișe descriptive despre Uniunea

 1. Parlamentul i-a validat, miercuri, cu 323 voturi pentru şi unul împotrivă, pe membrii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, la care Dan Radu Ruşanu va fi preşedinte şi Daniel Dăianu va fi prim-vicepreşedinte. Preşedintele ASF, Dan Radu Ruşanu, a declarat că salariile conducerii instituţiei vor fi plafonate la nivelul funcţiilor din CA al BNR.
 2. Membrii Biroului Executiv al CMS Brăila: Dr. ANGHELESCU DRAGOŞ-CRISTIAN- PREŞEDINTE Dr. POPESCU ADRIANA- VICEPREŞEDINTE Dr. EFTIMIE DORU- VICEPREŞEDINTE Dr. GHIŢESCU AURELIA - SECRETAR Dr. IVANOV ROXANA-IOANA - TREZORIER Membrii titulari ai Consiliului Judeţean al CMS Brăila
 3. Ministrul Carmen Dan a avut întâlniri bilaterale la Strasbourg cu membrii Parlamentului European pe prioritățile din domeniul afacerilor interne ale Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Vom face eforturi să avansăm lucrările, pe baza orientărilor Consiliului European..
 4. Membrii Parlamentului European erau desemnati de catre parlamentele nationale dintre membrii acestora, desi tratatele fondatoare ale comunitatilor europene prevedeau ca aceste alegeri sa aiba loc prin sufragiu universal direct. În perioada 1952-1979, inainte ca aceste alegeri directe sa aiba loc, eurodeputatii erau considerati drept delegati.
 5. Președintele Iohannis va participa la videoconferinţa cu membrii Consiliului European pe tema măsurilor privind gestionarea pandemiei de COVID-19. Citește articolele cu aceleași etichete: declaratii. iohannis. membri consiliului european. videoconferinta. Facebook Twitter WhatsApp Email
 6. istraţiei Prezidenţiale. Această videoconferinţă va avea loc la ora 16,00. Joi, de la ora 12,00, şeful statului va participa prin sistem videoconferinţă la Summitul.

În referirile la evoluţia recentă a dinamicii preţurilor de consum, membrii Consiliului au arătat că rata anuală a inflaţiei a crescut la 3,24 la sută în aprilie 2021, de la 3,05 la sută în martie, şi la 3,75 la sută în luna mai, urcând astfel deasupra intervalului ţintei ceva mai devreme decât s-a anticipat Deciziei în cazul 1946/2018/KR privind modul în care Secretariatul General al Consiliului informează publicul cu privire la reuniunile pe care președintele Consiliului European și membrii cabinetului său le au cu reprezentanții grupurilor de interes de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei, astfel cum a fost aprobat prin Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare nr. 6/12.04.2017 si 1/16.04.2018. In baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 19 Aprilie 2021 si, respectiv, a hotararilor Consiliului Membrii Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare se reunesc la Lisabona. Ministrul român de Finanțe: Am abordat subiecte legate de evoluția economiilor europene în contextul actual al pandemiei precum și de operaționalizarea mecanismului european de redresare și reziliență, transmite Nazare, într-o postare pe.

Membrii Consiliului Băncii 1 Ivan Smiljkovic Preşedinte al Consiliului Băncii 24.10.2020 Membru al Comitetului Executiv ProCredit Bank Serbia Iunie 2015 - prezent, Membru al Comitetului Executiv, ProCredit Bank Serbia Februarie 2013 - Mai 2015, Şef al Departamentului Întreprinderi Mici şi Mijlocii ProCredit Bank Serbia Universitatea din Niș 4. membrii din România în Parlamentul European și membrii în Comisia Europeană din partea României; 5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilații acestora, precum și membrii Consiliului Național de Integritate, precum și președintele și vicepreședintele Agenției - la persoan Componenţa Consiliului va fi echilibrată în ceea ce priveşte experienţa profesională şi expertiza tehnică specifică regiei. Componența consiliului de administrație se stabilește astfel încât, în ceea ce privește relația dintre membrii acestuia și relația cu managementul executiv, membrii săi să acționeze independent ș

Regula potrivit căreia membrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și-ar putea exercita mandatul numai până la împlinirea vârstei de 70 de ani este în contradicție cu Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, care, la art.33 alin.(6), stipulează limitativ motivele revocării din. Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365. (1) pct. 15 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă (regulamentul privind abuzul de piaţă) şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei, denumit în. Political groups. Select Socialists, Democrats and Greens Group (SOC) Group of the European People's Party (EPP/CD) Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) European Conservatives Group and Democratic Alliance (EC/DA) Group of the Unified European Left (UEL) Members not belonging to a Political Group (NR) Go to page membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 Având în vedere faptul că potrivit Deciziei (UE, Euratom) 2018/767 a Consiliului din 22 mai 2018 de stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct, alegerile pentr

Consiliul Europei - Uniti Schimba

Conform Hotărârii Consiliului director nr. 55/2019, pentru membrii ANEVAR care dețin calitatea de Evaluator European Recunoscut - Recognised European Valuer - REV cotizația aferentă acestei calități se stabilește conform tabelului de mai jos: Cotizatie pentru primul an REV: 150 Euro; Cotizatie anuala REV: 120 Eur Membrii Consiliului Director URS la Arad. Anul 2018 va fi unul bogat în evenimente cu caracter european pentru Arad. În perioada 20-22 martie organizăm la Arad Adunarea Regiunilor Europei unde până în acest moment avem 106 participanți confirmați din toată Europa, primari, președinți de consilii județene, înalți funcționari.

Stii care este diferenta dintre Consiliul Europei si

M1 Regulamentul (CE) nr. 988/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 L 284 43 30.10.2009 M2 Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 L 338 35 22.12.2010 M3 Regulamentul (UE) nr. 465/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 L 149 4 8.6.201 Membrii Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior OMEdCT Nr. 4217/13.06.2003. Membrii Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior OMEdCT Nr. 3491/30.03.1998. Membrii Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior OMEdCT Nr. 3939/21.05.199 iation and voluntary European integration abruptly came to an end. The 1930s was a dismal decade in Europe, bracketed by economic re - cession at the beginning and the outbreak of war at the end. Fascism seemed unstoppable in Germany, Spain, and the faltering democracies of Central and Eastern Europe, having already taken root in Italy. Emboldene

Chișinău, 16 septembrie 2020 - Deputații Comisiei protecție socială, sănătate și familie s-au întâlnit, astăzi, în regim de videoconferință, cu o echipă formată din reprezentanți ai Consiliului Europei și experți internaționali în domeniul protecției drepturilor sociale.. Din echipă fac parte Tatiana Danilescu, avocat, expert național, Oliver de Schutter, expert. Proiect Personal European pentru Administratia Publica. Date de contact Str. Dunarii, nr. 178, Alexandria, Judetul Teleorman, Cod Postal 140047 Telefon: +40-247-311201, +40-247-311202 Fax: +40-247-421193 cjt@cjteleorman.ro,.

EUR-Lex - 02004L0038-20110616 - EN - EUR-Le

Membrii Consiliului Departamentului: Conf. univ. dr. Anca BEJENARU specialişti pregătiţi la cel mai înalt nivel în domenii de maximă importanţă pentru afirmarea României pe plan european şi internaţional. Specializări:. The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe, Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members, and that this aim may be pursued, in particular, through common action in the field of human rights DIRECTIVA 2004/38/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365. The European Research Council (ERC) funding schemes are open to top researchers of any nationality or age who wish to carry out their frontier research in Member States of the European Union or associated countries. ERC offers different types of grants: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants and Proof of Concept Ministerul Economiei a schimbat membrii Consiliului de Administraţie al Romarm. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Romarm a decis înlocuirea membrilor Consiliului de Administraţie, potrivit unui comunicat transmis vineri de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului. În urma acestei decizii, noul Consiliu de.

Consiliul Uniunii Europene - European Parliamen

cu privire la organizarea alegerilor pentru membrii Consiliului în cadrul Conferinţei anuale ordinare din 2006. Descarcadocumentul corespunzator. HOTARÂREA Nr. 46 din 23 aprilie 2005. Emitent : Conferinţa Anuală Publicat in Monitorul Oficial din 2 Iunie 2005. cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţe Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfăşoară activitate permanentă şi nenormată şi nu exercită activitatea de judecător sau procuror, cu excepţia membrilor de drept. Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod. 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5), articolul 15 alineatul (2) din confirmare a poziției sale independente și să discute cu membrii respectivului comitet despre orice amenințări la adresa independenței sale și despre măsurile luate pentru a diminua aceste amenințări Parlamentul European a dezbătut, ieri, un nou raport privitor la Spațiul Schengen, iar votul final asupra acestui text se dă astăzi la Strasbourg. În documentul supus la vot, Parlamentul European solicită din nou Consiliului UE să primească România în Spațiul Schengen Consiliul Roman pentru Publicitate sau Romanian Advertising Council (RAC) este o organizatie profesionala, non-guvernamentala, non profit si independenta. Activitatea de baza a Consiliului este autoreglementarea in publicitate. In prezent Consiliul Roman pentru Publicitate ofera si serviciul de Copy Advice

Instituții europene - Ministerul Justitie

Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității din comisia mixtă, care au studiat respectivele dosare, pot cere declasificarea acestora, solicitare ce va fi soluționată de o comisie formată din președintele sau vicepreședintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității ori. Deciziei în cazul 129/2009/VL - Nefurnizarea unui răspuns la întrebările reclamantului şi furnizarea insuficientă de sprijin pentru membrii familiilor funcţionarilor Consiliului care se află în întreţinerea acestora sau suferă de un handica Membrii europeni ai Consiliului de Securitate le-au cerut partenerilor din această instanţă o reuniune, marţi, privind ultimele tiruri de rachete din Coreea de Nord, au făcut cunoscut vineri surse diplomatice, citate de AFP. Această reuniune dorită de Franţa, Estonia, Irlanda, Norvegia şi Marea Britanie, ar urma să aibă loc marţi la orele prânzului şi cu uşile [ Membrii Consiliului de Administrație al societății Parcuri Industriale SA sunt: Ciprian Borșan - președintele și fondatorul Maramureș Business Club. Cu o experiență de peste 10 ani în organizații non-profit dedicate consolidării mediului antreprenorial, Ciprian Borșan este membru activ al Romanian Business Leaders, organizație. membrii consiliului de administrație acționează independent și obiectiv în interes public. (3) În conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 713/2009, durata mandatului membrilor și al membrilor supleanți ai consiliului de administrație este de patru ani, acesta putând fi reînnoit o singură dată

Despre Institutul Clinic Fundeni. Institutul Clinic Fundeni a fost fondat in anul 1959. Institutul nostru are o veche traditie in patologia dificila cardio-vasculara, hepatica, renala, digestiva, hematologica, etc. La inceput de mileniu III specialistii din Institutul Clinic Fundeni sunt pregatiti sa abordeze asemenea probleme nu numai prin prisma practicii de zi cu zi, ci si sub aspectul. Preşedintele Klaus Iohannis participă joi la o videoconferinţă cu membrii Consiliului European pe tema măsurilor privind gestionarea pandemiei de coronavirus. Potrivit agendei şefului statului, videoconferinţa va avea loc la ora 17.00 Parlament: Membrii Consiliului fiscal au fost validati. UPDATE 30 iunie 2010: HOTARAREA PARLAMENTULUI nr. 36 din 29 iunie 2010 privind numirea membrilor Consiliului fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 438 din 30 iunie 2010. ( HP 36/2010 JPG) Marti, 29 iunie 2010, in unanimitate de voturi, din cauza absentei deputatilor si. Ghid de iniţiere pentru membrii Consiliului Elevilor . 2 Cuprins 1. Ce este Consiliul Elevilor? 2. Structurile Consiliului Elevilor Consiliului Elevilor, de asemenea el joacă şi rol de metodologie pentru unele proceduri OBESSU (The Organising Bureau of European School Student Unions). Dezvoltarea acestui organism a fost una firească. Membrii Comitetului de conducere și ai Consiliului BC Moldindcondbank S.A. au fost desemnați în cadrul regimului de intervenție timpurie aplicat ca urmare a stabilirii de către BNM a activității concertate a unui grup de persoane ce deține o cotă substanțială în capitalul social al băncii, în mărime de 63,89 la sută, fără.

ADR Sud Muntenia Reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia - 27 septembrie 2017 +40 242 Miercuri, 27 septembrie 2017, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia se reunesc în sedinţă ordinară. Politici regionale pentru locuinţe sociale ecologice finanţat de către Programul lnterreg Europe Prezentăm lista membrilor Consiliului UNBR, nou aleși în cadrul Congresului Avocaților din data de 6 iunie 2015. Aceștia, la rândul lor, au ales Presedintele UNBR, Vicepresedinții și membrii Comisiei permanente a U.N.B.R., dintre membrii Consiliului, avocati cu o vechime mai mare de 10 ani in profesie, pentru un mandat de 4 ani

(FOTO) Belgia: 4Echipa

Miercuri, 16 iunie 2021, de la ora 13.00, la sala 201, se va desfășura o sesiune de coaching cu membrii consiliului școlar al elevilor. Invităm la această sesiune conducerea consiliului elevilor și elevii care reprezintă clasele (3) Parlamentul European adoptă poziţia sa în primă lectură şi o transmite Consiliului. (4) În cazul în care poziţia Parlamentului European este aprobată de Consiliu, actul respectiv se adoptă cu formularea care corespunde poziţiei Parlamentului European

Consiliul Superior al Magistraturii o acuza pe fosta ministresa a Justitiei, Monica Macovei (foto), ca a adus atingere independentei Justitiei si a dispus sesizarea Parlamentului European.Decizia a fost luata, joi 17 martie 2016, de Plenul CSM, in urma unor declaratii facute de Macovei la inceputul lunii februarie, atunci cand i-a catalogat pe membrii Consiliului drept mafioti Potrivit articolului 25 din același statut, Adunarea este compusă din reprezentanți ai fiecărui membru al Consiliului Europei, aleși de parlamentul său dintre membrii acestuia sau desemnați dintre membrii acestuia, conform unei proceduri decise de respectivul parlament național

consiliul fisca

 1. Banca Naţională a României (BNR) a transmis, vineri, că scrisoarea trimisă Parlamentului de către Mugur Isărescu, cu privire la proiectul de Lege privind unele măsuri privind continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare pensionare, nu se referă sub nicio formă la problema cumulului pensii - salarii, ci la modificarea duratei mandatului.
 2. 32 Regulamentul (UE) nr. 580/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004 privind instituirea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor, în ceea ce privește durata de funcționare a acesteia (JO L 165, 24.6.2011, p. 3). 33 Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European și al.
 3. Preşedintele Iohannis, la videoconferința cu membrii Consiliului European: Recunoașterea reciprocă a testelor ar facilita libera circulație în Uniun
 4. istratie erau constituite urmatoarele comitete cu rol consultativ: Comitetul de Audit este format din membrii neexecutivi, cu drept de vot, ai Consiliului de Ad
 5. Management Board. The members of the Management Board are appointed for a four (4) years term and have been appointed by the Ministry of Education and Research (former Ministry of Research and Innovation) (Executive Order No. 563 from 20.09.2019): 1) Nicoleta LUPU - President of the Management Board - General Director of IFT Iași. 2) Horia.
 6. CECCAR, la întâlnirea Tax Policy Group: teme actuale și provocări recente în domeniul fiscalității, discutate de membrii Accountancy Europe, la Bruxelles În data de 22 octombrie 2019, CECCAR a participat la întâlnirea Tax Policy Group din cadrul Accountancy Europe - organism european unde CECCAR este membru permanent

Acasă - Oficiul Consiliului Europei la Chișină

 1. Universitatea din București, Bucharest, Romania. 97,066 likes · 2,395 talking about this · 74,178 were here. Pagina oficială a Universității din București
 2. LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normativ
 3. LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 10 august 202
 4. md «Sandu convoacă Consiliului Suprem de Securitate» noi.md romanian world news data 170 countries. Maia Sandu, la prima şedinţă a Consiliului Suprem de Securitate:... DOC/ Șeful serviciului Consiliului Suprem de Securitate, eliberat din funcție. Președinta Sandu a se
 5. EUR-Lex - 32005L0036 - EN - EUR-Le
Belgia are în premieră o femeie prim-ministru care îl vaEstera Stămoiu – la şedinţa Consiliului Naţional al