Home

Analiza discursului

Licenta analiza discursului. Na N. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Licenta analiza discursului ANALIZA DISCURSULUI. Ipoteze si ipostaze. Preocupati de construirea identitatii si imaginii, precum si de eficientizarea comunicarii, lucrarea ofera o sinteza clara si coerenta a principalelor directii si modele de analiza discursului (analiza conversatiei, teoria actelor de limbaj, strategiile politetii, etc.), precum si trei analize. Analiza discursului politic. Strategii și mijloace retorice în analiza discursurilor prezidențiale Drăghiciu Ana-Maria Studii Cultural Europene, anul II, grupa 1 Universitatea din București Analiza discursului politic Îndrumător: Prof.Dr. Rodica Zafiu 5 februarie 2013 1 f Abstract Lucrarea urmăreste analiza a două discursuri ce. Analiza discursului este o tehnică de cercetare calitativă care a avut un impact important atât în științele sociale, cât și în psihologia socială și care decurge din importanța pe care a dobândit-o limbajul nu numai ca mod de exprimare a unei anumite realități sociale, ci ca mod de construire a acesteia ANALIZA DISCURSULUI POLITIC Obiectiv:evidentierea tehnicilor de manipulare in discurs Discursul pe care il voi analiza este cel al unui personaj carismatic si bine cunoscut de publicul american,deoarece este un om de televiziune,un investitor si afacerist si autorul unor carti de literatura motivationala.Acesta este Donald Trump ,care sustine.

Analiza discursului politic. 1. Student: Oana Valeria Mircea Grupa: Comunicare şi discurs An: I Analiza discursului politic Teoriile moderne cu privire la arta de a vorbi în public recomandă ca vorbitorul să alcătuiască mai întâi corpul discursului. Astfel, se urmăreşte ca în cuprinsul discursului să fie prezentate faptele, care fac. 2.1 Denumirea disciplinei Analiza discursului (B) 2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr Mariana Pitar 2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr Mariana Pitar 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare ex 2.7 Regimul disciplinei DF/ DI 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice În analiza discursului, operaţia clasificatoare este o condiţie firească: un tip de discurs este o configuraţie de trăsături formale, asociate unui efect de sens, caracterizând atitudinea locutorului faţă de discursul său şi, prin discurs, faţă de destinatar (J.M Odata ce analiza acestor aspecte este efectuata, pregatirea discursului trebuie sa conduca spre o mai buna comunicare intre emitator si receptor, vorbitorul incercand sa-si construiasca discursul avand in minte nevoile, dorintele, caracteristicile si interesele publicului sau. Insa munca nu se opreste aici, caci emitatorul trebuie sa se.

III. Analiza discursului politic online în campania electoralã pentru alegerile legislative din 2012 / 83 I. Aspecte metodologice / 84 I.1. Aria de investigare/ 86 I.2. Elemente de context ale ariei empirice/ 89 I.3. Contextul politic al anului electoral 2012/ 90 I.4. Aspecte particulare ale comunicãrii pe Facebook/ 92 II Analiza discursului este o tehnică de cercetare calitativă care a avut un impact important atât în științele sociale, cât și în psihologia socială și care rezultă din importanța pe care limbajul le-a dobândit nu numai ca o modalitate de a exprima o anumită realitate socială, ci și ca o modalitate de a-1 construi.. Este, de asemenea, o orientare complexă care a câștigat o. Analiza discursului este o tehnică de cercetare calitativă care a avut un impact important atât în științele sociale, cât și în psihologia socială și care rezultă din importanța pe care limbajul le-a dobândit nu numai ca o modalitate de a exprima o anumită realitate socială, ci și ca o modalitate de a-și construi.. Este, de asemenea, o orientare complexă care a câștigat o. Van Dijk afirmă că analiza discursului implică toate nivelurile și metodele de analiză a limbajului, cunoașterii, interacțiunii, societății și culturii. Toate nivelurile și dimensiunile analizei trebuie să fie urmărite, de la proprietățile de suprafață ale prezentării layout-ului, afișarea grafică în discursul tipărit sau.

(PDF) Licenta analiza discursului Na N - Academia

Analiza discursului si studiul atitudinilor: o introducere in psihologia sociala discursiva (Discourse analysis and the study of attitudes: an introduction to discursive social psychology Astfel, analiza discursului este disociată de analiza textuală; în sarcina analizei textuale ar intra analiza co-ocurenţelor, a schemelor de organizare textuală, a temelor - adică, în mare, aspectele sintactice şi semantice - iar analiza discursului ar fi esenţialmente pragmatică şi ar examina, pe urmele analizei textuale. spre analiza semantico-pragmatică a celui didactic. 10 Elemente aplicate de pragmatică lingvistică şi de analiză automată a discursului didactic doctorand Felicia Stela Ionescu 27.09.201 Insa analiza discursului nu se reduce nici pe departe doar la acesta. Se cunoaste ca apartinind domeniului in special tot ceea ce se refera la practicile de lectura si la cadrajul istoric si social de receptare, la conditiile materiale de inscriere si de circulatie a enunturilor,.

Carti de psihologie: ANALIZA DISCURSULUI

Analiza discursului se sprijinăpe concepte împrumutate din retorică, lingvistică, științele comunicării, psihologie, sociologie, istorie, informaticăetc. Pentru unii specialiști,discursul este considerat o realitate în sine, și nu un reflex al realității,așacum se afirma în analiza conținutului Analiza discursului - domeniu inter-disciplinarAnaliza discursului este o intersecţie a disciplinelor umaniste: psihanaliză, antropologie,sociologie, istorie, psihologie socială şi cognitivă etc. Aceste discipline îşi produc propriuldiscurs, ele au simultan o funcţie critică şi auxiliară în analiza discursului.Se remarcă, de. Analiza discursului în psihologia socială Momentul fondator al analizei discursului în psihologia socială a fost publicarea, în 1987, a cărții lui Jonathan Potte

LIMBAJ SI POLITICA. ANALIZA DISCURSULUI POLITIC Seminar 6 (15.01.2014) - LIMBAJ I POLITIC . ANALIZA DISCURSULUI POLITIC Seminar 6 (15.01.2014) Verbal i non-verbal n comunicarea politic Juan Carlos Charles, Prince of Wales Gigi | PowerPoint PPT presentation | free to vie În analiza discursului, contextul unei conversații este luat în considerare, precum și ceea ce se spune. Acest context poate cuprinde un cadru social și cultural, inclusiv localizarea unui vorbitor în momentul discursului, precum și indicii nonverbale, cum ar fi limbajul corpului, și, în cazul comunicării textuale, poate include și imagini și simboluri capitolul 2 analiza discursului Acest capitol urm ăre şte s ă arate c ă discursul e strâns legat de trei termeni inseparabili, şi anume: limbaj, ac Ńiune şi cunoa ştere, aceasta din urm ă referindu-se la contextul social

(DOC) Analiza discursului politic Ana-Maria Drăghiciu

Analiza Discursului: Ce Este Și Ce Folosește În Psihologia

  1. Analiza discursului vizeaza articularea enuntarii discursului/textului la un anumit loc social si genurile discursului; Caracter multi-, inter- si transdisciplinar - armonizeaza perspectivele mai multor discipline: retorica, analiza conversationala, sociolingvistica, psiholingvistica; Analiza discursului reprezinta analiza articularii.
  2. Preocupati de construirea identitatii si imaginii, precum si de eficientizarea comunicarii, lucrarea ofera o sinteza clara si coerenta a principalelor directii si modele de analiza discursului (analiza conversatiei, teoria actelor de limbaj, strategiile politetii, etc.), precum si trei analize aprofundate ale unor tipuri discursive esentiale pentru societatea contemporana: discursul mediatic.
  3. ate. Se pare ca romanii sunt un subiect inepuizabil, atat pentru straini dar, mai ales, pentru conationali, pe seama lor alcatuindu-se.
  4. Prima pagină COLECȚII Lingvistică - Lingua DE LA SOCIOLINGVISTICĂ LA PRAGMATICĂ ŞI ANALIZA DISCURSULUI Începând cu 1 iulie 2021, cele două edituri ale Universității din București (Editura Universității din București, respectiv Editura Ars Docendi) s-au reorganizat într-o singură entitate, sub numele Editura Universității din.
  5. facultatea de litere suceava. ISSN-L (print): 1842 - 0400 eISSN (electronic): 2559 - 4656 Universitatea Ştefan cel Mare din Suceav
  6. Introducerea noastra in analiza discursului isi propune urmatoarele obiective: - sugestii implicite pentru elaborarea discursului public. 1. Termenul discurs se refera mai mult la problematica vasta a unui camp de cercetare. decat la un anumit mod de intelegere a limbajului. Deoarece termenul discurs presupune
  7. Acest curs prezinta Analiza Discursului Public. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier pdf de 189 de pagini.. Profesor: Silvia Savulescu Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca

Analiza discursului este o disciplină de sine-stătătoare din sfera științelor limbajului (alături de lingvistica structurală, retorică, semiotică, etc.). Este un domeniu vast, mobil, un creuzet în care converg tendințe recente (filosofia limbajului, teoria enunțării, intervenționismul simbolic, etnometodologia etc.) și practici multiseculare (retorice sau filologice. În analiza discursului juridic normativ, vom adopta modelul propus de Rovenţa-Frumuşani, cu precizarea că nu îl raportăm exclusiv la conceptul de text (produs finit), ci şi la procesul de enunţare/receptare (dându-i, deci, sensul de competenţă discursivă în raport cu E şi R)

1.1. Conceptele de discurs, analiza discursului, analiza genurilor 1.2. Tipologii ale discursului 1.3. Proprietăţi textuale ale discursului 2 Expunerea Explicaţia Brainstorming-ul Dialogul Exemplificarea 2. Coerenţa Studiul de caz 2.1. Coerenţa lineară şi coerenţa globală 2.2. Condiţii de realizare a coerenţei 4 3 Rezumat Dictionar de analiza a discursului - Rodica Nagy. După cum se poate constata chiar din titlu, volumul de față a urmat modelul lucrării omonime publicate de Patrick Charaudeau și Dominique Maingueneau (2002). În timp ce aceștia își promovează, în primul rînd, propriile idei legate de analiza discursului, prezența lucrare este o sinteză care nu urmează o linie doctrinară. ANALIZA DISCURSULUI POLITICCurs 1 (14 octombrie 2015) Limbajul politic caracterizare general. Tipologia discursului politic. Limbaj, discurs, politic1. Limbaj, discurs, politic2. Caracteristici ale discursului politicCaracterul intrinsec argumentativ/persuasiv al DPRelaia cu ideologiaCaracterul instituionalApelul la. Analiza discursului - Ipoteze si ipostaze. STOC EPUIZAT! Produsul nu mai există nici în stocul nostru nici în al furnizorilor și sunt șanse minime să redevină disponibil. Cod produs: 177881. Autor (i): Daniela Roventa-Frumusani. Editura

Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze Daniela Rovenţa-Frumuşani 978-606-8320-97-7. Anunţă-mă când este disponibil! Suntem ONLINE Analiza discursului victoriei lui Barack Obama 2012. Am găsit pe aces site analiza discursului victoriei lui Barack Obama, structurata pe mai multe parti TILEAGA, C., 2002. Analiza discursului si studiul atitudinilor: o introducere in psihologia sociala discursiva [Discourse analysis and the study of attitudes: an introduction to discursive social psychology]. Psihologia Sociala [Social Psychology], 10, pp. 110 - 133

Analiza discursului publicitar Ioana VID Abstact: (Analysis of advertising discourse) Exploring language, verbal and non-verbal signs, makes analysis of advertising discourse an interesting subject to explore and understand Cuvinte cheie: afazie, tulburare de limbaj, lingvistică, analiza discursului, discurs afazic, tipare de vorbire, mărci ale discursului afazic Introducere Cu toții întâmpinăm dificultăți în viața de zi cu zi, dar ceea ce ne diferențiază este felul î Analiza Discursului Acest curs prezinta Analiza Discursului. In acest PDF poti vizualiza cuprinsul si bibliografia (daca sunt disponibile) si aproximativ doua pagini din documentul original. Arhiva completa de pe site contine 7 fisiere, intr-un numar total de 75 pagini. Fisierele documentului original au urmatoarele extensii: doc, ppt. Extras 1

Fig

iunea intuitivă de fir al discursului poate fi explicată și. identificată lingvistic în diferitele secven. ț. e, fie ele narative, argumentative, descriptive, prescriptive ori. analiza discursului politic. Aspecte retorice care urmează să fie ev idenţiate în proz ă un jurnalist includ: diversitatea şi bogăţia lexicon cu o masterizare buna de clas e semantice. Analiza critică a discursului ( CDA ) este o abordare interdisciplinară a studiului discursului care privește limbajul ca o formă de practică socială . Savanții care lucrează în tradiția CDA susțin, în general, că practica socială (nelingvistică) și practica lingvistică se constituie reciproc și se concentrează pe investigarea modului în care relațiile de putere societală. Referat.ro - Referate pentru scoala. Peste 15000 de referate Referate structurate pe categorii si clase, lucrari de licenta, cursuri, seminarii, laboratoar 5. Rovența Frumuşani, D., Analiza discursului-ipoteze şi ipostaze, Tritonic, Bucureşti, 2012. 8.2 Activităţi aplicative10 Număr de ore Metode de predare 1. Identificarea clasei de discurs căreia îi aparţin textele propuse; analiza criteriilor de clasificare 2 conversaţie, explicaţie, exemplu, analiză comparativă 2

(DOC) Analiza discursului politic-TEHNICI DE MANIPULARE IN

Analiza discursului politic - SlideShar

Analiza automată a discursului / Discourse automatic analysis. 169 likes. Analiza automată a discursului asistată de TROPES și de alte programe - analiza comparată a diferitor școli lingvistice și etape în evoluția discursului, în general, și a discursului publicitar, în particular; - argumentarea dimensiunii sincretice și a unicității discursului publicitar prin: elucidare 4 2.4 Analiza pragmatică a efortului cognitiv de interpretare a discursului publicitar 104 2.5 Analiza pragmatică a efectelor contextuale ale discursului publicitar 107 2.5.1 Efectele propoziționale 107 2.5.2 Efectele non-propoziționale 110 2.6 Ambiguitatea discursului publicitar: raportul pragmatic efect-efort 112 2.7 Calcularea randamentului de pertinență al discursului publicitar 12 Pour une rhétorique del'image, Paris, Seuil, 1991Roland Barthes foloseşte termenul pentru a desemna strategiile manipulatoare ale discursului.15.În terminologia lui Roland Barthes pentru a desemna analiza critică, neutră a strategiilordiscursive.16.Vezi şi P. Breton, 1996:5, în D.Rovenţa-Frumuşani, Argumentarea.Modele şi.

Profesor dr

Brian Paltridge explică distincția dintre referință și substituirea elipselor în Analiza discursului: o introducere. Este important să subliniem diferențele dintre referință și substituția elipselor. O diferență este că referința poate ajunge mult înapoi în text, în timp ce elipsa și substituția sunt în mare parte. Discursive P.41 3.2. Discursul Mediatic și Analiza Limbajului Mediatic P.41 3.3. Sintaxa Discursului în Procesul Comunicării P.42 3.4. Interpretarea Pragmatică A Discursului P.43 3.5. Coeziune și Coerență Discursivă P.44 4. 3th, 2021SPEKTROKEMIJSKA ANALIZAShema Aparature Za Merjenje Fluorescence Sv E

ARTA DISCURSULUI - Comunicare in spatiul publi

1. Introducere în Analiza discursului. Relaţia cu alte discipline lingvistice. 2. Nivelurile traducerii şi analiza discursului 3. Context lingvistic - context extralingvistic 4. Structurarea mesajului in discurs 5. Funcţiile limbajului: macro funcţii şi micro funcţii 6. Analiza funcţională şi coerenţa 7. Registrul în traducer Analiza discursului pune în relaţie enunţul cu contextul lui. Aceasta pare să fie o trăsătură definitorie a analizei discursului. Analiza discursului priveşte discursul ca pe o activitate care nu poate fi separată de context şi nu ca o raportare a enunţurilor la diverşi parametri exteriori Acestea sunt câteva din elementele pe care le poți urmări în analiza discursului tăudupă discurs! Cătălina Ciobanu a absolvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice-SNSPA și este Manager Public Speaking School. Pasionată de personal branding și leadership, se află mereu în căutarea experiențelor care să o dezvolte Analiza discursului dicţionarelor explicative ale limbii române cu privire la cuvântul ţigan Perspectivă comparativă asupra discursului dicţionarelor cu privire la cuvintele ţigan, ţigancă, rom, ţigănie şi a se ţigăni Teoria Discursului Cultural Documents. La Casa de La Locura Foucault Documents. Retorica Discursului Jurnalistic 46969265 Analiza Discursului Public Documents. Cartea Lui Michel Montignac Documents. Foucault Hermeneutica Subiectului 6 Ianuarie 1982.

Analiza discursului: ce este și se folosește în psihologia

INTRODUCERE ÎN TEHNICA DISCURSULUI PUBLIC Principii de bază ale comunicării publice eficiente: Empatia presupune punerea în locul celuilalt, punând accent pe aşteptările, punctele de vedere, background-ul, setul de valori, nivelul de educaţie etc ale audienţei Acest proiect trateaza Analiza Discursului Public. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 56 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte Analiza Discursului Mediatic. Acest referat descrie Analiza Discursului Mediatic. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini). Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini . Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca INTRODUCERE IN TEHNICA DISCURSULUI PUBLIC Platon (428-347 îen) - retorica = arta care produce convingeri + analiza problemelor referitoare la structura frazei, contraargumentare Aristotel (384-322 îen) - retorica =metodă de compunere/compoziție a discursului fixată pe tipare clare => lucrarea Retorica Analiza Discursului (CADISS) Pentru 2012: 1. Masă rotundă Discours et société - in memoriam Vasile DOSPINESCU (lansarea nr.12/2011 al revistei ANADISS) - ianuarie 2012 2. Dezbatere culturală în cadrul Zilelor Francofoniei Francophonie, francophilie et francophobi

Analiza discursului ce este și foloseste în psihologia

propriu-zisă a discursului argumentativ. După stabilirea cadrului teoretic, propun analiza discursului regelui Mihai I în Parlamentul României, din octombrie 2011. Am ales acest discurs, care face parte din genul deliberativ al retoricii, deoarece acest tip de discurs întîmpină o serie de dificultăţi în asigurarea eficienţe Analiza discursului publicitar Ioana VID Abstact: (Analysis of advertising discourse) Exploring language, verbal and non-verbal signs, makes analysis of advertising discourse an interesting subject to explore and understand Analiza discursului public. Termenul discurs se refera mai mult la problematica vasta a unui camp de cercetare decat la un anumit mod de intelegere a limbajului. Faptul ca termenul presupune relatia limbajului cu parametri ai realitatii nonlingvistice face ca discursul sa fie un domeniul al cercetarii interdisciplinare Domeniul de studii este analiza discursului și teoria textului, aflat la confluența semioticii, pragmaticii, lingvisticii cognitive, semanticii și hermeneuticii. Scopul rezidă în propunerea unui model nou de analiză a discursului publicitar - Modelul pragmatic-inferențial și evaluarea pertinenței acestui tip de discurs

Analiza discursului publicitar Colocviul Internaţional

(PDF) Analiza discursului si studiul atitudinilor: o

(DOC) Abordari actuale in analiza discursului Alex

Cat costa cartea Dictionar de analiza a discursului - Rodica Nagy? Cand am verificat ultima data pretul, cartea Dictionar de analiza a discursului - Rodica Nagy costa 56.84 la libris.ro. Daca intre timp a intrat la vreo reducere, sa ma anuntati va rog pe mail sau intr-un comentariu sa modific pretul Cumpara dictionar de analiza a discursului - rodica nagy 978-606-24-0106-1 iefin de la cel.ro. Ai livrare rapida in toata tara, plata cu card, in rate fara dobanda sau cu credit online Analiza discursului mediat ( MDA) (inventată de regretatul Ron Scollon) este o formă specializată de analiză a discursului lingvistic (similar analizei discursului critic) - mediază discursul, agenția și practica în ceea ce Scollon numește un nexus de practică. Scopul MDA este să se concentreze asupra discursului în acțiune, spre deosebire de discurs ca acțiunea, făcând.

Analiza de discurs: Donald Trump vs

Discursul Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Michelle Obama, a făcut valuri în SUA și pe internet. Este un exemplu excelent de discurs motivațional, rațional și emoțional, bazat pe insighturi cu referire la publicul căruia i s-a adresat, având un obiectiv clar stabilit și atins. Citește transcriptul discursului aici Dictionar de analiza a discursului. Dupa cum se poate constata chiar din titlu, volumul de fata a urmat modelul lucrarii omonime publicate de Patrick Charaudeau si Dominique Maingueneau (2002). In timp ce acestia isi promoveaza, in primul rind, propriile idei legate de analiza discursului, prezenta lucrare este o sinteza care nu urmeaza o linie. Analiza discursului politic. De la începutul cinematografului rus, bolșevicii au văzut în cea de-a șaptea artă un mijloc de propagandă pentru revoluția sovietică. Acest nou mijloc de exprimare este considerat ca o artă totală a maselor sau un limbaj cu posibilități infinite Analiza Discursului. Analiza discursului în reclama tipărită Elseve Anti-Rupere de la L'Oreal. Discursul publicitar e un tip de comunicare publica investit cu o autoritate in sine care depaseste cu mult valoarea instrumentala Cuvânt, de Tudor Arghezi. Analiza literară Poezia Cuvânt de Tudor Arghezi precedă volumul Cărticică de seară, publicat în 1935. Aceasta poate fi considerată ca o prefaţă poetică, ce dezvăluie cititorilor, conținutul volumului său de versuri, dedicat celor mici. Poetul doreşte să le dăruiască: o carte mică, o cărticică, în care să descrie și să l

Analiza unui element cheie al războiului informaționalCIRC cu ”păpuși” în Parlament! Orban îi ia apărarea luiVânzările pe piaţa externă ale Farmec au crescut cu 36%Proiect Albania si Coreea de Sud - Analiza Comparata a

Cursuri. Fundamente ale public speaking. Cursul își propune o introducere problematizantă în tematica adresării publice, evidențiind abordările cheie ale perioadei clasice, dar și ale celei moderne, și deconstruind câteva din miturile articulate în jurul conceptului de public speaking.Apelând la studii de caz relevante, cursul evidențiază cum anume o perspectivă instrumentală. Conducători de doctorat. Conf. dr habil. Sonia BERBINSKI - soniaberbinski@yahoo.com. (i) lingvistică franceză; (ii) lingvistică comparată (limbi romanice, în special franceză, română, spaniolă, italiană); (iii) semantică lexicală şi discursivă; (iii) analiza discursului; (iv) fonetică; (v) frazeologie franceză şi comparată. Decembrie 2019, workshopuri din seria DIGITT, Studiile lingvistice în era digitală.Cum ne ajută instrumentele digitale în studiul lingvisticii și în analiza discursului?, la specializările Română A și A', FLIT. În perioada 10-18 decembrie 2019, studenții de la specializările Română A și A' din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie au participat la un nou. respectiv analiza discursului din perspectiva strategiilor folosite pentru creşterea eficacităţii agumentative şi a impactului persuasiv, dar şi de a demonstra, pe de altă parte, originalitatea şi relevanţa studiilor noastre şi contribuţia la dezvoltarea cercetărilor în domeniu. Trimiteril