Home

Legea 16/1996

  1. Legea nr. 16/1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996 si ulterior a fost modificata si completata prin: Legea nr. 358/2002 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2002
  2. LEGE Nr. 16 din 2 aprilie 1996 a Arhivelor Naţionale. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 9 aprilie 1996. Parlamentul României adopta prezenta lege. +. Capitolul 1 Dispoziţii generale. +. Articolul 1 Constituie izvoare istorice şi alcătuiesc Fondul Arhivistic Naţional al României documentele create de-a lungul.
  3. Legea Arhivelor Naţionale Textul actului publicat în M.Of. nr. 71/9 apr. 1996: Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale. Art. 1. - Constituie izvoare istorice şi alcătuiesc Fondul Arhivistic Naţional al României documentele create de-a lungul timpului de către organele de stat, organizaţiile publice.

Legea nr. 16/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996 şi ulterior a fost modificată şi completată prin: - Legea nr. 358/2002 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2002 Legea 16/1996 ( LEGE Nr. 16 din 2 aprilie 1996 Arhivelor Nationale

Kron ArhivlogicAutorizatie Nr

LEGE nr.16 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţional

Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata 2014. Publicata in Monitorul Oficial nr. 293 din 22 aprilie 2014. A fost promulgat la 11.09.1865. Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative Legea nr. 16/1996. Legea Arhivelor Naţionale . Funcționăm conform legilor și normelor în vigoare. Legea nr. 16/1996; Legea nr. 135/200 Legea 16 1996. Legea Arhivelor Naţionale actualizata, publicata in Monitorul Oficial nr. 71 din 9.4.1996 Ultima data actualizata prin: Lege nr. 329/2009 - privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 12 noiembrie. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata 2014. Publicata in Monitorul Oficial nr. 293 din 22 aprilie 2014. Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv VII din Legea nr. 169 din 27 octombrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, dându-se textelor o noua numerotare. Menționăm că Legea nr. 169/1997 conține și unele articole proprii, numerotate de la II la V, care nu au fost încorporate în textul republicat al Legii nr. 18/1991 și.

indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă prevăzute de legislaţia. română şi/sau de contractul colectiv de muncă încheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsă la întreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale, cu privire la Legea nr. 16/1996 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale (publicată în M. Of., Partea I nr. 71 din 09.04.1996) modificată şi completată prin Legea nr. 358/2002 din 6 iunie 2002 (M. Of. Partea I, nr. 476 din 03.07.2002), Ordonanţa de Urgenţă nr. 39/2006 din 31 mai 2006 (M. Of. Partea I, nr. 486 din 05.06.2006) LEGEA Arhivelor Nationale nr. 16/1996*) CAPITOLUL I Dispozitii Art. 1. — Congtltuig lgtOriCg ArhiVigbC Create de-a timpWLñ de Cátrø de Stat, organizaþilg publicø Culturalg, in baza legi Stgtul ggigurg in Art 2. — prin Carg in lggi, OfiCialø Cffigulare, p gchiþ, märturii, fob, audlO Cu igtoricš, in Art. 3 (1) ArhMiStiC g In conformitate cu prevederile Legii nr.16/1996, Legea Arhivelor Nationale, art.12 alineatul 2, se constituie la nivelul Directiei Generale a Arhivelor Nationale, Comisia Tehnica de Avizare a cladirilor in care se depoziteaza arhiva ANEXA Nr. 6 Legea arhivelor nationale 16/1996 actualizata

Legea 16/1996 cu modificările ulterioare, privitoare la arhive, are prevederi clare despre cum sunt obligați creatorii și deținătorii de documente să le păstreze. Deși are un master în Științe Juridice, e adevărat că la Bioterra, managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler ignoră (galerie foto la finalul articolului) complet prevederile legale privind arhivele deși. privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează aplicarea unor prevederi ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, după cum urmează Legea arhivelor nationale actualizată prin: Ordonanţă de urgenţă nr. 39/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 din 31 mai 2006, Monitorul Oficial 486/2006 -- 9 ˚ ˛ ˆ ˘˜ ˛ 9 ˛˛ ˛ ˘ ˛˛ ˛ ! , ! > ! ˇˆ)((! ! ˛˘! , ˛! ! ˛ ˛˛ ˛ ! , . ˛ ˛ ˘ ˛, ˝ ˛ ˚˛˜ ˛ ! ˜ Legea 16 1996.Legea Arhivelor Naţionale actualizata, publicata in Monitorul Oficial nr. 71 din 9.4.1996 . Ultima data actualizata prin: Lege nr. 329/2009 - privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 12 noiembrie 200

Legea 16/1996 Legislatie gratuit

Video: Legea nr. 16/1996 Arhivelor Naţionale (republicată ..

LEGE 119 16/10/1996 - Portal Legislati

Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata 2014. Legea Arhivelor nationale > Anexa nr. 6 - LISTA termenelor dupa care pot fi date in cercetare documentele privind interesele nationale, drepturile si libertatile cetatenilor Parlamentul României adoptă prezenta lege.. Art. I. - Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.71 din 9 aprilie 1996, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 18 va avea următorul cuprins: Art. 18. - În cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unui creator de documente, persoană juridică, fără ca. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare

Legea 16/1994 arendarii actualizata - LegeAZ

În prezent, este în vigoare Legea arhivelor naţionale nr. 16/1996. Cu începere din data de 9 aprilie 1996, a fost abrogată reglementarea anterioară dată prin Decretul nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic Național al Republicii Socialiste România, devenit Legea nr. 20/1972 Prezentele Instructiuni reglementeaza organizarea si desfasurarea intregii activitati arhivistice, in mod unitar, la nivelul tuturor creatorilor si detinatorilor de documente, in conformitate cu art. 5, pct. a, din Legea Arhivelor Nationale. Capitolul I - Dispozitii generale Art. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata 2014. Publicata in Monitorul Oficial nr. 293 din 22 aprilie 2014. Venituri fiscale care sunt mobilizate la bugetul de stat; ele sunt incasate de la contribuabil in mod indirect. Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la. h) şi art. 24 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, Facultatea de Arhivistică asigură, împreună cu Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică formarea, atestarea şi perfecţionarea personalului de specialitate din Arhivele Naţionale, cât şi din celelalte unităţi creatoare şi deţinătoare de arhivă, inclusiv. Legea Arhivelor Naţionale Nr 16/1996. Parlamentul Romaniei adoptă prezenta lege. Art. 1. - Constituie izvoare istorice şi alcătuiesc Fondul Arhivistic Naţional al României documentele create de-a lungul timpului de către organele de stat, organizaţiile publice sau private economice, sociale, culturale, militare şi religioase, precum.

Lege nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale. Legea 16/1996 ..

- Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ş Legea nr. 16/1996, promulgată la 2 aprilie 1996 - publicată în Monitorul Oficial la 9 aprilie 1996 - statuează rolul Arhivelor Naţionale în administrarea, supravegherea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional şi modifică statutul filialelor judeţene, transfomându-le în direcţii judeţene, astfel că. Legea nr.16/1996 pe care o tot invocati si pe care spuneti ca nu o stim ,nu are prevazut niciun termen maxim de 1 an si dupa cum prevede aceasta, creatorii ori detinatorii de documente sau, dupa caz, succesorii in drepturi ai acestora sunt obligati sa elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice.

Legea 138/2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 253 din 7 mai 2013 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificarile si. Intocmire Nomenclator Arhivistic. Nomenclatorul arhivistic se intocmeste potrivit articolului 8 din Legea Arhivelor Nationale nr 16/1996 si a modelului prevazut in anexa nr.1 din lege. Gruparea documentelor pe baza nomenclatorului are mare insemnatate nu numai in activitatea curenta ci si pentru activitatile ulterioare: consultarea unitatilor. Atribuții. În conformitate cu Legea 16/1996 (preconizată a fi modificată, din considerentul îmbunătățirii legii existente și al racordării sale la legislația Uniunii Europene), Arhivele stabilesc norme ale activității arhivistice; implementează măsuri pentru gestionarea arhivelor; preiau documente pentru Fondul Arhivistic Național al României; inventariază, selecționează. În temeiul art. 185 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificärile completärile ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Ordonan!a de urgentä a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobatä cu modificäri prin Legea nr. 15/2008, cu modificärile si completärile ulterioare

LEGE 107 25/09/1996 - Portal Legislati

Acest proces-verbal se inainteaza spre aprobare comisiei prevazute la art. 11 din Legea 16/1996 si, in baza aprobarii, documentele eliminate din arhiva se trimit la unitatile de colectare a deseurilor de hartie. de Mihaela Pascu. Citeste mai multe articole pe aceeasi tema NOTĂ: Reproducem mai jos articolele II - V din Legea nr. 169/1997, care nu au fost încorporate în textul republicat al Legii nr. 18/1991 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 169/1997.. Menţionăm că trimiterile din cuprinsul acestor articole se referă la textele din Legea nr. 18/1991, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

(2) din Legea 16/1996), tinerea evidentei intrarilor si iesirilor din arhiva (art. 9 din Legea 16/1996) si numirea comisiei de selectionare a documentelor de arhiva (art. 11 din Legea 16/1996). La arhivarea documentelor financiar-contabile se vor avea in vedere si regulile generale de arhivare stabilite la pct. 56 din Normele metodologice. Eu am cautat peste tot, dar nu am gasit nici in Legea 16/1996, nici in alt act normativ. Poate cineva care lucreaza in domeniu, ma poate lumina. Va multumesc . 4 mesaje. 27929 vizualizări. 2 participanți. Cel mai recent răspuns: joe17 , utilizator 08:51, 18 Ianuarie 201 Legea Arhivelor Naționale nr . 16/1996 În vigoare de la 09 aprilie 1996 Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 22 aprilie 2014. Formă aplicabilă la 16 iulie 2021 . CAPITOLUL I Dispoziții generale Constituie izvoare istorice și alcătuiesc Fondul Arhivistic Național al României documentele create de-

Deşi Legea 16/1996 oferă protecţie Fondului Arhivistic Naţional, în realitate, în judeţul Cluj, nu au fost preluate aproape deloc arhive ale marilor fabrici şi combinate comuniste, construite din banii tuturor, în care au lucrat cea mai mare parte dintre cetăţenii oraşului şi a zonei21 Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Actele normative menţionate în articol pot fi consultate pe Lege5.ro - noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI 16/1996 , publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2002; - Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Na ţionale nr. 16/1996 , publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 5 iunie 2006, aprobat ă cu modific ări prin Legea nr

Legea 16/1996 (Republicata 2014), Legea Arhivelor National

legea 16/1996 - Afacerilacheie.NET va prezinta articolele despre legea 16/1996. Sunt de acord X Politica noastra de Cookie-uri. Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site. Se ocupa de preluarea documentelor de la departamentele din cadru UTCN, verificarea acestora si ordonarea arhivistica a lor în conformitate cu legea 16/1996 a Arhivelor Nationale. Departamentele si Serviciile din Universitatea Tehnica au obligatia de a consulta Nomenclatorul arhivistic, necesar pentru arhivarea documentelor gestionate de acestea Legea din 07.05.2013 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 253/07.05.2013. Cateva prevederi: • În cazul declarării falimentului, în condițiile legii, a unui creator de documente, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul, documentele cu valoare istorică se preiau de Arhivele Naționale sau de. 1 din Legea nr. 16/1996, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 39/31.05.2006 - intrata în vigoare la 05.06.2006. Cum Casa Judeteana de Pensii Constanta nu a intrat în posesia arhivei fostei societati, acestei institutii nu îi sunt aplicabile dispozitiile art. 18 alin. 3 din Legea nr. 16/1996,.

Legea nr. 16/1996 - Ribeit - depozitare arhiva, prelucrare ..

Depozitare arhive

Legea Arhivelor Nationale

Parlamentul României - Lege nr. 16/1996 din 02 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 În vigoare de la 09 aprilie 1996 Formă aplicabilă de la 22 aprilie 2014 Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 22 aprilie 2014. Formă aplicabilă la 10 mai 2019. Fişa actului CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1 Legea 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a reprezentat, în momentul adoptării ei, o încercare de adaptare a practicii arhivistice la realităţile unei societăţi democratice, cu realităţi economico-sociale extrem de dinamice. Din acest punct de vedere, Legea 16/1996 cu modificările şi completăril Legea 16/1996 menţine o situaţie ambiguă în problema proprietăţii asupra arhivelor, favorizând statul, în contradicţie cu evoluţia legislaţiei în acest domeniu. Totodată, legea prevede obligaţii egale ale ANR, implicit ale statului român, faţă de totalitatea creatorilor publici şi privaţi, indiferent de importanţ

Legea 16/1991 ( LEGE Nr. 16 din 13 februarie 1991 pentru aprobarea volumului de masa lemnoasa ce se va recolta in anul 1991 Legea nr. 16/1996 (r) si cu Instructiunile privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de arhiva, aprobate de Arhivele Nationale prin Ordinul nr. 217 / 23 mai 1996 si va presupune parcurgerea urmatoarelor operatiuni : − Fondarea, sortarea si ordonarea documentelor

Legea 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a reprezentat, în momentul adoptării ei, o încercare de adaptare a practicii arhivistice la realităţile unei societăţi democratice, cu realităţi economico-sociale extrem de dinamice legea 16/1996) P 23. Statul nominal de functii pentru aparatul propriu, organele de specialitate si unitatile subordonate. P 24. Sentinte penale si liste privind pesoanele decazute din drepturi P 25. Listele electorale permanente editate cu ocazia organizarii proceselor electorale privind alegerile prezidentiale p 26 Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Nationale. OUG nr. 39/2006 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996. Legea nr. 474/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 Ptr. unele documente exista termene de pastrare deja stabilite, pentru altele se stabilesc termene in functie de necesitatea doc. respective. (ptr. mai multe detalii, cititi Legea 16/1996 si Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente) • Legea nr.16/1996 legea arhivelor naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; • Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completăril

Legea 16/1996 (Republicata 2014), Legea Arhivelor

Legea nr. 16/1996, promulgată la 2 aprilie 1996 şi publicată în Monitorul Oficial la 9 aprilie 1996 a modificat statutul filialelor judeţene, transformându-le în direcţii judeţene, astfel că, începând cu această dată, Filiala Arhivelor Statului Brăila a devenit Direcţia Judeţeană Brăila a Arhivelor Naţionale Baza legală este-Legea 16/1996 și Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la Creatorii și deșinătorii de documente, aprobate de Conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi 217/23,05,1996, Legea 135/2007-arhivarea electronică, Legea 138/2013 și alte acte normative adiacente Legea 55/1996 ( LEGE Nr. 55 din 21 iunie 1996 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1996 privind completarea si modificarea sistemului de finantare a cheltuielilor necesare tiparirii si difuzarii formularelor tipizate din domeniul financiar

Etichetă: legea 16/1996. Social. Unde ne ducem dacă s-a desfiinţat un fond de arhivă? mai 17, 2013. 44,216 Fani Îmi place. 0 Abonați Abonați-v. Legea nr. 138/2013 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996; Legea nr. 135/ 2007 privind arhivarea electronică. Scop. Gestionarea eficientă a arhivelor, reducerea spațiului de stocare și depozitarea în conformitate cu cerințele legislative pentru documente și arhive fizice Legea 16/1996 - Anexa 6. Distribuie pagina Articol scris de catre Ioana - Camelia Predescu, in data de 12/11/2018. Avand la baza studii juridice si o specializare in fiscalitate, practic o abordare a spetelor din doua puncte de vedere, fapt ce imi permite o intelegere mai buna in special in cazul spetelor complexe care nu necesita doar. Tags: registrul intrari - iesiri Legea 16/1996 Legea 31/1990 Intrebare: Registrul intrari - iesiri, in ce caz se foloseste si care este procedura de completare al lui, de la o un an la altul, avand in vedere ca pe fiecare foaie are in jur de 20-25 de randuri LEGE nr.135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică*) - Republicată Forma la data 15-ian-2016. *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României.

Preţuri – ArhivDepo

• Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale • OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; • H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor. Legea nr 16/1996, Legea Arhivelor Nationale Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr 16/1996 Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica Normele metodologice pentru aplicarea Legii 135/2007 Proiectul Legii Arhivelor Legea 138 din 201 In cadrul acestei Camere, procedura de adoptare a fost viciata prin faptul ca au fost puse in discutie o serie de amendamente la art. 18, art. 19 si art. 29 din Legea nr. 16/1996, care nu au fost analizate, in prima instanta, de Senat. Or, *legea trebuie sa fie rezultanta manifestarii de vointa concordanta a ambelor Camere ale Parlamentului.

Legea administra Ńiei publice locale nr. 215 din 23.04.2001 Versiune consolidata la data de 04.11.2014 CAPITOLUL I Dispozi Ńii generale SEC łIUNEA 1 Regimul general al autonomiei locale Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaz ă regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi func Ńionarea administra Ńiei publice locale -Legea nr.477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice; -H.G. 500/2011 privind registrul general de evidenta al salariatilor; -Legea 16/1996 Legea Arhivelor Nationale CC a declarat neconstitutionala Legea arhivelor nationale. Fiind adoptata cu incalcarea principiului bicameralismului, prevazut la articolul 61 din legea fundamentala, Legea pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale 16/1996 este neconstitutionala, astfel cum a decis in cadrul sedintei din 7 decembrie Curtea Constitutionala Legea nr. 208/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si.

Cabinet Particular Arhivare Documente BrailaAutorizaţii – ArhivDepo

Legea nr.16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, republicată; Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996 Legea Arhivelor Naționale 16/1996 şi Instrucțiunile de aplicare ale Legii 16/1996, creează cadrul juridic legal de desfăşurare a activităților arhivistice, inclusiv a problemei selecționării documentelor la creatorii şi deținătorii de documente Lege nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale - Legislatie Discret Arhivare Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 71/1996, consolidata cu modificarile ulterioare Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 199