Home

Minuta de informare 2021

.::Formulare ti

31775 / 14.04.2021 MINUTA şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 13.04.2021 la punctul 2 al ordinii de zi și l-a înlocuit cu o informare. Ordinea de zi a fost aprobată cu 19 voturi pentru Minuta sedinta 29.07.2021. Sedinta a fost prezidata de consilierul local PNL, Nevoe Nicolae, au participat 18 consilieri locali, dna secretar si 5 cetateni. Pe ordinea de zi au fost 19 proiecte de hotarari, toate fiind adoptate. Noi am votat PENTRU la 13 proiecte, am votat impotriva unui proiect, ne-am abtinut la 4 proiecte si am luat cuvantul.

:: ITM Constanta :. Formular

 1. is (legatura Parcului cu Infratirea, str Izlaz, str Icoanei, str Stuparilor (legatura cu.
 2. uta de informare. (1) Angajatorul este obligat ca, in masura in care este posibil, sa ia in considerare cererile salariatilor de a se transfera fie de la un loc de munca cu norma intreaga la unul cu fractiune de norma,.
 3. In situatia in care angajatorul nu isi executa obligatia de informare prevazuta la art. 17 si 18, persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, are dreptul sa sesizeze, in termen de 30 de zile de la data neindeplinirii acestei obligatii, instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare.
 4. Declaratii de avere și interese 2021 (26) Declaratii de avere si interese 2021* (52) Publicații (8) Licitatii si anunturi (5) Minute sedinte (30) Oferte vanzare teren (57) Procese verbale ale sedintelor (20) Proiecte (9) Proiecte de hotarari (74) Proiecte 2019 (4) Publicatii de casatorie (15) SVSU (16) Grafic de informare publica 2018 (1
 5. istrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională î
 6. istrului mediului, apelor și pădurilor privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 î

MINUTA şedinŃei Comisiei Centrale pentru Recensământul populaŃiei şi locuinŃelor runda 2021 din data de 12 aprilie 2021, ora 13.00, desfăşurată sub forma de video-conferinŃă I. Scopul întâlnirii: Comunicarea celor mai recente informații privind Recensământul populaŃiei şi locuinŃelor runda 2021 Minuta de sedinta din data de 19.12.2007: Descarca: Minuta de sedinta din data de 05.02.2008: Descarca . Primaria Cuza Voda Calarasi - 2021. NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CLICK AICI. Art. 117 din Codul Muncii 2021: Informarea salariatilor (despre CAPITOLUL I: Timpul de munca SECTIUNEA 1: Durata timpului de munca). Art. 117 (Informarea salariatilor) comentat. Comentarii, intrebari si raspunsuri oferite de avocat specializat in dreptul munci 5. Prezentarea regulilor privind ședințele Consiliului UNBR in format de videoconferință si a observațiilor din grupurile de lucru. 6. Informare privind funcționarea Registrelor Naționale ale Avocaților Romani în 2020. Propuneri pentru 2021, prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995. 7 11. Minuta informare la modificarea CIM.doc 12. Registrul Contractelor Individuale de Munca.doc . Modelele de documente Rubinian sunt documente electronice complexe, profesionist intocmite, continand detalii si solutii pentru cele mai diverse situatii concrete. Ele sunt editabile, putand fi adaptate necesitatilor dvs. de afaceri

Membrii Grupului de lucru au fost de acord cu Minuta intalnirii din data de 08.08.2012 care include observatiile primite si se va hotari la urmatoarea intalnire care va fi forma in care se vor publica minutele pe pagina web a OPCOM. In continuare s-a trecut la punctul 2 al ordinei de zi. In data de 14.08.2012 s-a transmis prin e-mai 1 Nr.153978/ 29.07.2021 MINUTA dezbaterii publice a proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională î Minuta sedintei CLB 28.01.2021. Sedinta din 28.01.2021 a fost prezidata de consilierul local PNL, Adrian Dumitru, in prezenta tuturor celor 19 consilieri locali, a dnei secretar , a dnei administrator public si a 8 cetateni. Au fost dezbatute cele 15 proiecte de hotarare, fiind adoptate doar 13 dintre ele, 2 fiind respinse

Nr. 38359/ 07.05.2021 MINUTA şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 28.04.2021 Ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Bistriţa a fost convocată prin Dispoziția nr.108/22 .04 2021 și s-a desfășurat prin mijloace electronice de comunicare Art. 17. (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice. (2) Obligaţia de informare a persoanei. PLANUL LUNAR DE INFORMARE Februarie 2021 Nr Crt Denumire activitate Descriere activitate S I (1-7) S II (8-14) S III (15-21) S IV (22-28) 1. Completarea bazelor de date ale AL și alte documente specifice de monitorizare internă Baza de date contacte teritoriu, potențiali beneficiari, lista de prezență, minuta Formularul de contract individual de munca aprobat prin ORDIN nr. 1.616 din 2 iunie 2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 . 2. Minuta informare la angajare

MINUTA ședinței Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021 din data de 19 martie 2020, ora 10.00, desfășurată sub formă de conferință audio I. Scopul întâlnirii: Constituirea Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021, în conformitate cu prevederile art. 4, alin Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 29-30.01.2021. Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului UNBR din 04-05 septembrie 2020; 2. Analizarea și aprobarea materialelor comunicate de Casa de Asigurări a Avocaților (CAA) Se aprobá Minuta CA din data de 28 aprilie 2021, cu completäri. 2. Se avizeazä comisiile pentru finalizarea studiilor de licentä masterat, sesiunea iunie - iulie 2021. Se face 0 informare privind lansarea etapei de raportare la CNFIS a datelor referitoare la 3

MFP a publicat in 18.06.2021 proiectul de ordin pentru raportarea contabila la 30.06.2021. Prin proiectul de ordin se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 să se aplice operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a Mai mul Acordarea somajului tehnic dupa data de 30 iunie 2021 3 intrebari si raspunsuri despre minuta de informare oferite de expertii PortalCodulMuncii.ro. Mai 21 2015. Minuta de informare

Minuta de informare - PortalCodulMuncii

Figura 3. Número de casos de hantavirus según mes de inicio de síntomas, Chile 2019-2021* 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 o l o o e e e e s 2019 2020 2021 Mediana 2016-2020 * Datos provisorios al 26 julio 2021. Fuente: Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud de Chile. Figura 4. Número de casos de hantavirus según factor de riesgo. MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2021 Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 00/2021 Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia - FACTO CONTRATANTE: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia - FACTO, estabelecida à Rua Wlademiro da Silveira, nº 75, Jucutuquara, Vitória/ES Download. GDPR modele de informare. Oana Rus. Câțiva termeni pentru a înțelege mai bine această Politică:-date personale -înseamnă orice informații legate de o persoană fizică, care separat sau în combinație cu alte informații, pot identifica sau pot conduce la identificarea respectivei persoane.-persoana vizată -înseamnă. LUCRUL CU HARTIE CARTON SI PRODUSE FINITE iulie 6, 2021 Articole SSM; LUCRUL CU ECHIPAMENTE TEHNICE iulie 6, 2021 Articole SSM; MASURI DE PROTECTIE IN SALILE DE CURS SI BIROURI iunie 10, 2021 Articole SSM; MASURI DE PROTECTIE IN PERIOADELE CANICULARE mai 7, 2021 Articole SSM; INSTRUCTIUNI PROPRII PRIVIND UTILIZAREA SCHELELOR mai 6, 2021 Articole SS INFORMARE DE PRESĂ - 26 martie 2021. Ca urmare a solicitărilor primite privind modul de realizare a notificării persoanelor aflate pe lista de așteptare, vă informăm următoarele: Platforma de programare realizează notificarea persoanelor prin respectarea categoriei de populație prioritară stabilită prin Strategia de vaccinare, precum.

Minută întâlnire clasică. Utilizați acest șablon de minută standard pentru toate întâlnirile dvs. de afaceri. Respectă protocolul standard al Regulamentului de procedură Roberts. Acesta este un șablon accesibil Minúta po minúte, rýchle správy Denníka N (mnt.sk) MNT.sk. zobraziť aj šport. Slovensko Svet Ekonomika Šport a pohyb Kultúra Veda. Aplikácia zadarmo. Ústavný súd pozastavil prísnejšie pravidlá pre neočkovaných pri príchode zo zahraničia. u Kováčika našli pri zadržaní listiny k prípadom Bödöra, Kudličku aj. Modele orientative de formulare ce pot fi folosite de angajatori in vederea aplicarii. Minuta de informare la angajare. Model delegatie pentru ridicarea registrului. Sesizarile conform modelului postat pe site-ul institutiei pot fi transmise. Model Fisa Post - Agent Paza Control Acces (Actual Agent Interventie Paza Ordine) (2) 02/08/2021 Rezervele internaţionale - iulie 2021; 28/07/2021 Consultare publică: Proiect legislativ pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 4/2019 privind instituțiile de plată şi furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi; 27/07/2021

minuta de informare dpdv SSM anterior angajarii. Ma puteti ajuta va rog cu un model de minuta pentru informarea personalului ce urmeaza a fii angajat dpdv al SSM ( in care voi informa persoana ce urmeaza a fii angajata cu primvire la riscurile ce urmeaza a fii expusa , precum si masuri de prevenire si protectie necesare !? d) măsuri la nivelul. PLANUL LUNAR DE INFORMARE Martie 2021 Nr. Crt. Denumire activitate Descriere activitate S I (1-7) S II (8-14) S III (15-21) S IV (22-31) 1. Baza de date contacte Completarea bazelor de date ale GAL și alte documente specifice de monitorizare internă teritoriu, potențiali beneficiari, lista de prezență, minuta întâlnirilor, fotografii de.

Proces-verbal din data de 25 iunie 2021 la sedinta extraordinara (2 MB) Proces-verbal din data de 18 iunie 2021 la sedinta ordinara (3 MB) MINUTA SEDINTEI ORDINARE DIN 22.07.2021 (812 kB) Vezi toate documentele. Categorii Informari. Anunturi (45) Informari recente. INFORMARE 29 iulie 2021. INFORMARE -APIA 7 iulie 2021. Buletine de avertizare 10. Potrivit site-ului oficial (www.inm-lex.ro), Institutul Național al Magistraturii a publicat minuta întâlnirii președinților secțiilor specializate (foste comerciale) ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel, dedicată discutării aspectelor de practică judiciară neunitară în materia litigiilor cu profesioniști și insolvenței, organizată online, pe. Oferte de vânzare Consultare publică 24 iunie 2021 COLECTARE DEȘEURI ELECTRICE 18 iunie 2021 Anunt mediu Alimentare cu apa si canalizare pe strada Bicazeni, localitatea Traian, judetul Bacau. 14 iunie 2021 Informare Recensământul Agricol Mai mult Fisa de informare a salariatului la angajare: 14 elemente obligatorii. Potrivit art.17 din Codul Muncii, republicat, anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care.

Știri și anunțuri - Comuna Bârsana

 1. Nr. 1813/21.01.2021 Minuta şedinţei publice Dezbaterea proiectului de act normativ Actualizarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de gospodărire pe teritoriul municipiului Fălticeni Miercuri, 20 ianuarie 2021, ora 11.00, a avut loc şedinţa publică pentru dezbaterea proiectului de ac
 2. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2021-2027 . Minuta proceselor verbale . Prezentare; INFORMARE DRDP Iasi privind obligatia locuitorilor comunei popricani de a intretine santurile, rigolele, podetele de la intrarile in curti, plantatiile si trotuarele sau caile pietonale din dreptul locuintelor si al terenurilor pe care le detin.
 3. (1.1) Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adiţional, după caz. 3. De aici deduc ca aceasta informare se poate face si verbal si apoi se consfinteste prin semnarea CIM

În acelaşi timp, în alin.(2) se precizează că obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adiţional, după caz. Această prevedere lasă loc de interpretare. Informarea în acest context nu trebuie probată, ci se. 11. Minuta informare la modificarea CIM.doc 12. Registrul Contractelor Individuale de Munca.doc . Modelele de documente Rubinian sunt documente electronice complexe, profesionist intocmite, continand detalii si solutii pentru cele mai diverse situatii concrete. Ele sunt editabile, putand fi adaptate necesitatilor dvs. de afaceri

Proiectul ordinii de zi . Dispoziția 275/2021 . Minuta . Proiecte de hotărâri: Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții Construire clădire pentru Secția spitalizare de zi cu folosință temporară pentru Unitatea de Primiri Urgențe; Doc; Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoar Institutul Național al Magistraturii (INM) a publicat joi, 16 aprilie 2020, pe site-ul oficial (www.inm-lex.ro), minuta întâlnirii procurorilor șefi de secție din cadrul PICCJ, DNA, DIICOT şi al parchetelor de pe lângă curţile de apel (București, 9-10 martie 2020)

Alte documente – Primăria Oituz515-AJOFM-Bacau - Primaria Secuieni Bacau

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul oficial al instituției la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea De interes public - Transparență decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică, începând cu data de 19.07.2021, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare 1. Se prezintä Ordinea de zi a sedintei CA din 7 octombrie 2020. 2. Se face o informare cu privire la desfásurarea examenului de admitere - 2020. 3. Se face o informare cu privire organizarea activitätii didactice în semestrul I, anul universitar 2020-2021, în contextul pandemiei de SARS-CoV-2. 4 14. minuta sed. extra ord. 08.07.2021.pdf; 13. minuta sed. ord. 25.06.2021.pdf; 12. minuta sed. extra ord. 17.06.2021.pdf; 11. minuta sed. ord. 31.05.2021.pd INFORMARE CÄTRE Dvs. Si cätre Sefului Serviciului meu DI. Alexandru Anghel, în care îl informez de toate cele întâmplate. Nr de Inregistrare este 1771 din data 25.02.2021 15. De asemenea, pe grup institutiei de Whatsapp, astäzi, 1 1.03.2021, DI Director Edmond Niculuscä, a transmis un mesaj în care ne oblige pe mine pe coleg 3) Informare cu privire la organizarea în 2021, de către HERCA și CNCAN al celui de-al 2-lea seminar internațional privind Planurile Naționale de Acțiune la Radon Dna D. Dogaru a informat toți participanții la întâlnire că în luna martie 2021, CNCAN va găzdui cel de-

Primăria Municipiului Caracal Anunț nr. 32907/15.06.2021 In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică: Proiect de hotărâre nr. 122/14.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131 B. 07/624/19.04.2021 . APROB, procuror Nicolae Andrei SOLOMON, membru al Consiliului Superior al Magistraturii . coordonator al Comisiei nr. 3 . COMISIA nr. 3 - RELAŢII INTERNAŢIONALE ȘI PROGRAME - Minuta întâlnirii din data de 19 aprilie 2021 - ora 12.00, la sediul CSM AU PARTICIPAT: Coordonator Stimați cetățeni, Joi, 15.07.2021, la sediul Primăriei Comunei Vișeu de Jos va avea loc o campanie de vaccinare împotriva virusului SARS-COV-2, fără programare, astfel încât orice cetățean al comunei, fără alte condiții, să se poată vaccina gratuit. În cadrul acestei c. Vezi minuta ședintei extraordinare din data de 10.06.2021. Vezi procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 10.06.2021

24 iunie 2021 COLECTARE DEȘEURI ELECTRICE 18 iunie 2021 Anunt mediu Alimentare cu apa si canalizare pe strada Bicazeni, localitatea Traian, judetul Bacau. 14 iunie 2021 Informare Recensământul Agricol Mai mult Sentința de condamnare la 7 ani de închisoare a tatălui său a fost pentru infracțiunea de refuz de înapoiere în țară. În minuta sentinței publicată de Claudiu Năsui președinte apare căpitanul Doru-Viorel Ursu. Loto 6/49, 1 august 2021. Numerele extrase azi-Vezi dacă te afli printre câștigător Minuta de sedinta a consiliului local din data de 19/02/2020 (515 kB) Pentru hotarari de consiliu puteti introduce termenul HCL urmat de un numar si de un an; Introducerea unui termen (precum HCL TAXE) urmat de tasta enter va afisa toate informatiile de pe site ce contin cuvantul respectiv 23/06/2021. Vezi toate anunturile. informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video Share Article Previous MINUTA şedinţei ordinare din data de 28 ianuarie 2021 a Consiliului Local Negreşti, Judeţul Vaslui Next Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul Serviciului Impozite si Taxe Local

Minuta sedinta 29.07.2021 - BRAGADIRUMEU.R

Documente. În cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social a Ministerului Sănătății, așa cum reiese și din minuta acesteia, reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitară au susținut și argumentat avizarea negativă atât a OUG care introduce creșterea numărului de paturi alocat unităților private, respectiv introducerea posibilității încasării contribuției. 10436 din 19.07.2021 . M I N U T A . şedinţei ordinare. a Consiliului Judeţean Vaslui. din data de 19.07.2021, ora 11. 00 . Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în data de .1907.2021, ora 1. 00. 1, prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom Anunț - Închiderea circulației rutiere pe strada N. Bălcescu, 25 iulie 2021, intre orele 16 - 22. 23 iulie 2021; Convocarea Consiliului local al oraşului Negreşti în şedinţă ordinară, pentru data de 30 iulie 2021, ora 10,00 22 iulie 2021; Informare privind apa potabilă 19 iulie 2021 Dragi consăteni, Începând de astăzi vom face o amplă campanie de informare, prin toate mijloacele, atât scrise, cât și verbale, pentru a porni la nivelul comunei noastre COLECTAREA SELECTIVĂ. Containerele mari (FOTO) vor fi folosite doar pentru CEEA CE SCRIE Citeste mai mult.

Minuta Sedintei Ordinare Din Data De 21

Victor Ciutacu are de dat bani după ce a pierdut un proces. La fel şi o colegă de-ale sale. Jurnaliştii de la Lumea Justiţiei au publicat minuta hotărârii nr. 722/2021 din dosarul nr. 9800/3/2020 şi au dezvăluit că Zaharia ceruse iniţial despăgubiri de 150.000 de euro. HĂRȚUIREA LUI CIUTACU ȘI CREȚULESCU - În timp ce [ De asemenea, pentru o corectă informare a publicului, Alianţa USR PLUS solicită premierului Florin Cîţu să desecretizeze minuta şedinţei de guvern în care a fost adoptată hotărârea privind înfiinţarea centrelor speciale de vaccinare, devenite la momentul publicării datelor mai numeroase chiar decât toate centrele aflate la dispoziţia populaţiei Minuta sedintei Consiliului Local Dobroesti - 22.12.2020. Invitatie la dezbatere publica- privind Regulamentul si caietul de sarcini pentru activitatille de salubrizare prestate in comuna Dobroesti. Prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Dobroești lista certificate urbanism Și autorizaȚii construire/desfiinȚare 2021. 1. lista 19.05.2021 pdf. 2. lista 02.06.2021 minuta dezbatere publica 17.06.2021 puz oprea gheorghe pdf. 3. raport informare puz oprea gheorghe pdf. link-uri utile. presedintele romaniei. guvernul romaniei

Informare privind HOTĂRÂREA nr. 24/12.03.2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu HOTĂRÂREA nr. 24-12.03.2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu privind aprobarea măsurilor care se aplică pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (1,7 MiB, 67 hits Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport SENAT PROCES VERBAL Încheiat la ședința Senatului UNEFS, întrunit în data de 26.03.2021 Cu o prezenţă de 16 membri, din totalul de 19 membri cu drept de vot, Senatul UNEFS este legal constituit. Ordinea de zi: 1. Raportul anual al Rectorului, pentru perioada martie 2020 - martie. Consiliul de Informare si Consultare a Comunitatii 11.04.2019_nota-de-sedinta-CICC Notificare de sedinta 16.12.2015 / Minuta de sedinta 16.12.2015. Programul de Internship/2021; Tehnician CNE (Documente) Vezi toate locurile de muncă. Informare Cetateni. Strategia Nationala Anticoruptie; Minuta la proiectul de hotarare privind aprobarea unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2021. Minuta - dezbatere publica pt an 2021-15.04.2020 descarca. 13 March 2020. ANUNT DEZBATERE PUBLICA. anunt-13.03.2020-proiect-i+t refacut descarca Informare - dezbateri publice Ordine de zi - Ședințe Consiliul Local Minute ședințe Procese-verbale ședințe Declarații de căsătorie Documente de interes public 2021. Minuta sedintei 23.07.2021. Minuta sedintei 30.06.2021. Minuta sedintei 22.06.2021. Minuta sedintei 14.06.2021. Minuta sedintei 26.05.2021

Curtea de apel are obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public, în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară. Știri publicate cu eticheta: minuta. Știri de ultimă oră din business, economie și ban

BIROU INFORMARE şi RELAŢII PUBLICE MAIL: ca Trimestrul I 2021.pdf 2020. CA Pitesti - Minuta de practică neunitară Secţia I civilă - octombrie 2020.pdf. Minuta sedinta CL 18-05-2020 Minuta sedinta CL 30-04-2020 Minuta sedinta CL 31-03-2020 Minuta sedinta CL 28-02-2020 Minuta sedinta CL 14-02-2020 Minuta sedinta CL 30-01-2020 Minuta sedinta CL 19-12-2019 Minuta sedinta [ Nr. 1295 din 26.01.2021 . M I N U T A . şedinţei ordinare. a Consiliului Judeţean Vaslui. din data de 25.01.2021, ora 13. 00. Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în data de . 25.01.2021, ora 13. 00, prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației Zoom De asemenea, pentru o corectă informare a publicului, Alianța USR PLUS solicită premierului Florin Cîțu să desecretizeze minuta ședinței de guvern în care a fost adoptată hotărârea privind înființarea centrelor speciale de vaccinare, devenite la momentul publicării datelor mai numeroase chiar decât toate centrele aflate la.

Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice. PUD Str. Erou Soldat Iancu nr. 2 - PUBLICAT 07.07.2021. PUD Drumul Gura Caliței nr. 90-94, Lot 10 - PUBLICAT 07.07.2021. PUD Drumul Gura Arieșului nr. 18-28 - PUBLICAT 07.07.2021. PUD Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 22-24 - publicat 23.06.2021 De asemenea, folosim cookie-uri terțe care ne ajută să analizăm și să înțelegem cum utilizați acest site web. Aceste cookie-uri vor fi stocate în browserul dvs. doar cu acordul dumneavoastră. De asemenea, aveți opțiunea de a renunța la aceste cookie-uri Tagged: minuta sedinte comisiei de monitorizare . Proceduri. O parte din procedurile operaționale și de sistem de pe site sunt conforme cu Legea 215/2001. 24 feb., 2021. Informații gratuite și utile pentru cei responsabili cu implementarea SCIM în instituții

minuta de informare - Dreptul munci

 1. INFORMARE- COD PORTOCALIU DE PLOI Detaliere Regională Transilvania Sud (290,7 KiB, 11 hits) By tnttnt | 2021-07-20T13:17:45+02:00 iulie 20th, 2021 | Anunturi de interes public | Comentariile sunt închise pentru INFORMARE- COD PORTOCALIU DE PLOI Detaliere Regională Transilvania Su
 2. Minuta sedintei Comitetului de Lucru pentru Siguranta Maritima al CoESS. In data de 23 ianuarie 2015 a avut loc la Bruxelles cea de-a 37-a Intrunire a Grupului Consultativ al Stakeholder-ilor in Securitatea Maritima (SAGMAS). Printre subiectele discutate au fost: migratia pe mare, imigrantii ilegali, centrul de informare privind comertul.
 3. Nr. înreg. Registratura generală a CPR: 266/3/09.02.2021 Minuta ședinței extraordinare a Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România din data de 06.02.2021 desfășurată în sistem on-line, pe platforma audio-video Zoom, conform licenței deținută de către Colegiului Psihologilor din România La ședința extraordinară a Comitetului director al Colegiului Psihologilor.
 4. Minuta ședinței Comisiei Permanente din 16.07.2020 Ședința a avut următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 12 iunie 2020; 2. Aspecte privind organizarea Congresului Avocaților 2020; 3. Informare privind asistența judiciară; stadiul propunerilor de completare a Protocolului privind asistenta judiciară; 4. Proiectul avocatului.
 5. MINUTA sedintei de indata din 9 ianuarie 2018 (234,5 KiB, 236 hits) Ultimele articole. MUNCEȘTE LEGAL! CUNOAȘTE-ȚI DREPTURILE! iul. 22, 2021. CAMPANIE DE COLECTARE DEȘEURI ELECTRICE ȘI ELECTRONICE - DEEE - SLIMNIC RECICLEAZĂ INFORMARE - NOI OPORTUNIȚĂȚI DE FINANȚARE PENTRU SECTOARELE AGRICOL, NONAGRICOL ȘI POMICOL! iun. 15.
 6. uta 08 ianuarie 2021.pdf (77 kB) 02

[DOC] Fisa de informare a salariatului la angajare: model

Menţionez că în acest timp i-am făcut minuta de informare că s-a luat la cunoștință prima cerere de demisie (cea cu preaviz). În scrisoarea care însoțește minuta i-am menționat că a fost înregistrată o a doua demisie (fără preaviz) și i se cere să clarifice aceasta a doua cerere INFORMARE - Peștera Ghețarul de la Scărișoara este închisă pe perioada execuției lucrărilor de modernizare acces în peșteră 1 mai 2020 Peștera Ghețarul de la Scărișoara este închisă pentru lucrări de modernizare acces în peștera începând cu data de 30 septembrie 2019 până la finalizarea lucrărilor Comisia a luat act de împrejurarea formulării de către doamna judecător Evelina Oprina a unei informări adresate Direcției Naționale Anticorupție, în temeiul art. 23 din Legea 78/2000, pentru verificarea procedurii de achiziție finalizată cu semnarea contractului de prestări servicii de către membri CSM și personal din aparatul tehnic Str. Plopilor, nr. 6(Cod poștal: 337200), Județ: Hunedoara,Romania Tel: +40-254-616367 Fax: +40-254-616366 Mail: prim.criscior@yahoo.co

MINUTA SEDINTEI ORDINARE DIN 22

Hotararea nr.23-2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Scărișoara , județul Alba 25 iun. 2021; Hotararea nr.22-2021 prinind aprobarea Statutului comunei Scărișoara, județul Alba 25 iun. 2021; Minuta sedinte ordinare din data de 24.06.2021 25 iun. 2021; Proces verbal 22.04.2021. Nr. 288 din 08.01.2021 . M I N U T A . şedinţei extraordinare. a Consiliului Judeţean Vaslui. din data de 08.01.2021, ora 11. 00. Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă extraordinară în data de . 08.01.2021, ora 1. 00, prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, prin utilizarea aplicației. Minuta sedintei ordinare de lucru a Consiliului Local Titu din data de 27.05.2021, orele 16.00 Download (PDF, 603KB) 8 iunie 2021 in Minută Consiliul Local 0 comment Preşedintele CJ Neamţ a fost arestat * Minuta instanţei. ACTUALIZARE 3: După ce poliţiştii au primit mandatul de arestare, eliberat pe numele lui Ionel Arsene, au trecut, firesc, la executarea documentului în cauză. Preşedintele CJ Neamţ fusese deja la locuinţa sa din Târgu Neamţ, îşi făcuse bagajul şi plecase, cu un autoturism. PROIECT ORDINE DE ZI SEDINTA CONSILIU LOCAL DI 30 08 2019. NOTA SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI. PV SEDINTA CONSILIU DIN 31 07 2019. MINUTA SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL DIN 30 08 2019. PROIECT ORDINE DE ZI SEDINTA CONSILIU DIN 26 09 2019. PROCES VERBAL SEDINTA CONSILIU DIN 30 08 2019

Valorile UE sunt împărtășite de toate statele UE și garantează o societate în care prevalează pluralismul, toleranța, justiția, solidaritatea, nediscriminarea și egalitatea. Ele sunt consacrate în Articolul 2 al Tratatului Uniunii Europene.. Citiți mai multe despre rolul Parlamentului European în protejarea drepturilor fundamentale Minuta sedintei extraordinare din 31 ianuarie 2020. Posted on 3 februarie 2020. 3 februarie 2020. by CHIRICĂ Paraschiva. Page 1 / 2. Zoom 100%. Powered by wp-pdf.com. Posted in Fără categorie, Minute și Procese verbale de ședință ale CL, Transparența decizională Minuta dezbaterii publice din data de 12.12.2017 referitoare la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 Bine ati venit pe platforma online a Primariei Municipiului Tulce Jurnaliştii de la Lumea Justiţiei au publicat minuta hotărârii nr. 722/2021 din dosarul nr. 9800/3/2020 şi au dezvăluit că Zaharia ceruse iniţial despăgubiri de 150.000 de euro. HĂRȚUIREA LUI CIUTACU ȘI CREȚULESCU - În timp ce victimele abuzurilor primesc despăgubiri insignifiante, chiar dacă au fost ținute în arest nelegal, jurnaliștii sunt condamnați la plata unor [ Sinteza observatiilor la proiectul de decizie privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului Minuta sedintei anterioare [Detalii...] top. Radioamatori Anunţuri RSS Operatori radio Carieră ISO 9001 Toate drepturile rezervate ANCOM 2021.

Minute de sedinta Primaria Cuza Voda Calaras

Elaborarea raportului de audit public intern este o etapa necesara si importanta in acelasi timp, deoarece constatarile culese de auditori in etapele anterioare trebuie materializate, astfel incat activitatea acestora sa aiba o finalitate si sa-si indeplineasca obiectivul de informare al conducerii in legatura cu activitatea auditata. a) Elaborarea proiectului de Raport de audit public intern. Minuta dezbaterii publice din data de 17.08.2020; Minuta dezbaterii publice din data de 17.08.2020. Proiect 2021 cu finanțare nerambursabilă - Imbunatațirea calitații vieții populatiei în orasul Iernut si satele apartinatoare pe râul Mureș, pe DN13 la 2 km de intersecția acestuia cu DN14A. Numere de telefon. Primări La 23.06.2021, ambasadorul României în Republica Serbia, Silvia Davidoiu, a vizitat orașul Zrenjanin unde a purtat discuții cu primarul Simo Salapur și a participat la o întâlnire la sediul Institutului Cultural al Românilor din Voivodina, cu directorul Todor Ursu și echipa de cercetători ai institutului

Art. 117 Codul Muncii 2021 - Informarea salariatilor ..

Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 12 din 22-5-2014. Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 680/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani. La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri locali 23 Curtea de Apel Timișoara. 24 Minuta întâlnirii poate fi consultată pe site-ul http:/www.I.N.M.-lex.ro. 49 fața primei instanțe. Această soluție este impusă cu precădere de dispozițiile art. 476, art. 478 alin. (2) și art. 479 alin. (2) C. proc. civ., fără a i se putea opune prevederile art. 254 alin. (2) C. proc. civ., pentru. Regulamente de organizare și funcționare; Organigramă; Carieră; Proiecte Europene; Rapoarte; Consiliul Local. Hotărâri ale consiliului local. 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; Componența consiliului local; Declaratii de avere și interese demintari și consilieri locali; Regulamente CL; Rapoarte de activitate consilieri locali; Minuta.

Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a

HOTARAREA 162 - 21.07.2021. HOTĂRÂRE privind Privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 109/17.06.2020 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local Modernizare străzi în comuna Ghiroda: str. Romaniţei, str. Albăstrelelor, str. Ghioceilor, str. Apele Repezi, str.

Proba 8Ritualul CalusuluiDelegatie S