Home

Pierderea calitatii de titular in invatamant

Ce aduce nou in invatamantul buzoian pierderea

Ce aduce nou in invatamantul buzoian pierderea titularizarii pentru profesorii pensionari . Profesorii pensionari nu vor mai fi titulari dupa iesirea la pensie. Aceasta este decizia Curtii Constitutionale, care a declarat neconstitutionala, marti, prelungirea calitatii de titular in invatamant dupa pensionare Publicat în: Dreptul Proprietatii Intelectuale2 | Etichetat: diploma pierderea calitatii de titular de brevet de inventie, download lucrare licenta pierderea calitatii de titular de brevet de inventie, download referat pierderea calitatii de titular de brevet de inventie, exemplu lucrare diploma pierderea calitatii de titular de brevet de inventie, exemplu lucrare licenta pierderea calitatii. Paratul-reclamant invoca lipsa calitatii procesuale pasive. Am facut o cerere reconventionala la o cerere a unui proprietar de teren ce a facut un schimb de terenuri cu Primaria si care solicita Primariei sa-i elibereze o autorizatie de demolare pentru niste cladiri ce erau amplasate pe acest teren inchiriat de mine de la Primarie cu 15 ani inainte a) savarsirea de fapte care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului unitatii de invatamant; b) neindeplinirea atributiilor stabilite. Directorul unitatii de invatamant emite decizia prin care se constata pierderea, de drept sau prin revocare, a calitatii de membru in consiliul de administratie. Decizia se comunica persoanei si

invatamant, institutii de cercetare din tara şi din strainatate; Art. 10. Calitatea de membru a) Calitatea de membru titular se obtine prin completarea cererii de înscriere şi achitarea cotizației anuale Confirmarea pierderii calitatii de membru se face de catre Adunarea Generala la propunerea Consiliulu Ordinul 4055/1996 ( ORDIN Nr. 4055 din 5 iunie 1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafata si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval de care beneficiaza elevii si studentii din invatamantul de stat Legea nr. 1/2011. Legea educatiei nationale, actualizata 2020. Legea nr. 1/2011. Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa. - OUG nr. 79/2019 privind unele masuri in domeniul educatiei si pentru prorogarea unor termene Art.55 întreruperea exercitarii profesiei mai mult de cinci ani atrage, de. drept, pierderea calitatii de membru. Sectiunea a 6-a. Drepturile si obligatiile membrilor Ordinului kinetoterapeutilor din. Romania. Art.56 Membrii Ordinului au urmatoarele drepturi: a) sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere ale structurilo

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 372, din 31 mai 2012 (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), (2) si (4), in cazul in care institutiile de invatamant superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hotari mentinerea calitatii de titular in invatamant si/sau in cercetare pe baza evaluarii anuale a performantelor academice, dupa o metodologie stabilita de senatul universitar Art.12.-Modul de pierdere a calitatii de asociat Pierderea calitatii de membru al Asociatiei are loc prin: a) retragerea, la cerere, din Asociatie; b) excluderea din Asociatie; c) neachitarea cotizatiei datorate, aferente unei perioade de un an de activitate. CAPITOLUL IV ORGANIZAREA s I FUNCTIONAREA ASOCIATIEI Art.13. - Structura Asociatie Gasiti, in continuare, Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar, inregistrat in 2021 si publicat in Monitorul Oficial. Pregatire pentru Titularizare sau Definitivat -Portal Invatamantva recomandaculegerile cu teste rezolvate de AICIclick pentru detalii s Rezidentii care promoveaza prin concurs in posturi de preparatori sau asistenti universitari isi pot continua pregatirea in specialitatea obtinuta prin concurs, dupa obtinerea specialitatii corespondente disciplinei in care au obtinut postul didactic. (53) Pierderea calitatii didactice anuleaza drepturile obtinute in baza prevederilor alin. (52.

11.4 Pentru motivele mentionate la punctul 11.1 lit.c, calitatea de membru titular al organizatiei judetene se poate ridica direct de catre Comitetul Organizatiei Judetene Constanta, sau de catre Biroul Executiv Central al Uniunii Nationale, din proprie initiativa, care de regula se va face in prezenta celui in cauza si numai in caz de refuz. Art.6 Procedura de inscriere a candidatilor pentru obtinerea calitatii de metodist cuprinde urmatorii pa~i: a. Depunerea la secretariatul I.$.J. Dolj, de catre cadrul didactic, a unui dosar ce cuprinde: o cerere de inscriere,3 o scrisoare de intentie, un CV,4 §i actele doveditoare5 in perioada precizata.6 b

titularizare.edu.r Contractul Colectiv de Munca pentru Invatamantul Preuniversitar valabil in 2019-2020 a fost semnat de catre Ministerul Educatiei si partenerii sociali din invatamant si a fost publicat in Monitorul Oficial. Prevederile specifice despre drepturile si obligatiile angajatilor din invatamant, zilele libere, salarizare (2) Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din prezenta lege. (3) Intreruperea exercitarii profesiei de medic pe o durata mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania. Art. 410 ART. 9 DOBANDIREA si PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU. Pentru a deveni membru titular, asociat, corespondent sau de corporatie al Asociatiei, orice persoana sau organizatie care îndeplineste conditiile prevazute la art.8. (pct. b,c,d,f) va face o cerere scrisa de adeziune si va plati taxa de înscriere si cotizatia anuala

Pierderea Calitatii de Titular de Brevet de Inventie

We would like to show you a description here but the site won't allow us tinand seama de gravele perturbari ce altereaza actul educational din institutiile de invatamant de stat - organizarea scolilor doctorale, indeplinirea standardelor de acreditare/autorizare, asigurarea calitatii - incepand cu anul universitar 2012 - 2013, ca urmare a diminuarii drastice a numarului de conferentiari si profesori. (3) Nepromovarea sau, dupa caz, neprezentarea nejustificata a executorului judecatoresc stagiar la doua sesiuni de examene de definitivat consecutive atrage de drept încetarea contractului sau de munca si pierderea calitatii de executor judecatoresc stagiar. Prin neprezentare justificata se întelege acea neprezentare datorata unor situatii.

Calitatea Procesuala Pasiva - Cuculis si Asociati

Ordinul 4055/1996 Legislatie gratuit

(1) In cazul in care reprezentantul legal se afla temporar in imposibilitatea de a primi alocatia de stat pentru copii, fara pierderea calitatii de reprezentant legal, plata acesteia se poate face celuilalt parinte, unui alt reprezentant legal sau, dupa caz, unei persoane imputernicite prin procura speciala care trebuie sa contina in mod. Art. 15. Detasarea, la cererea persoanei interesate, se face prin concurs. La medii egale de concurs are prioritate persoana al carei sot este cadru didactic. Detasarea se face pe o perioada de cel mult doi ani scolari consecutivi, cu pastrarea calitatii de titular pe postul si la unitatea de unde a fost detasata. Art. 16 Capitolul II - Functiile de conducere, de îndrumare si de control (art. 20-31) Secțiunea 1 - Functiile de conducere (art. 20-24) Articolul 20; Articolul 21; Articolul 22; Articolul 23; Articolul 24; Secțiunea 2 - Functiile de îndrumare si de control (art. 25-31) Articolul 25; Articolul 26; Articolul 27; Articolul 28; Articolul 29; Articolul. Cea mai buna dovada a calitatii sistemului universitar dinainte de 1989 a aparut imediat dupa 1989, cand un numar important de absolventi si de cadre didactice universitare sau de cercetatori au ajuns prin concursuri adevarate in cele mai prestigioase universitati sau locuri de munca din vest si, mai ales, din SUA.Dinainte de 1989 am mostenit.

Legea educatiei nationale, actualizata 2020

 1. alizati de liderul.
 2. Ministerul Transporturilor a elaborat proiectul unui Ordin de Ministru privind plata claimurilor, explicații privind cauza acestora și impactul asupra lucrărilor în execuție. Ministrul Cătălin Drulă a elaborat un Ordin de aplicare a unor prevederi de acum cinci ani, când era consilierul lui Cioloș Proiectul de Ordin vine să completeze un cadru legislativ de acum cinci [
 3. Curriculum la decizia scolii este un subiect de interes pentru parintii care au copiii la scoala, fiindca acest instrument ofera unitatilor de invatamant libertatea de a introduce un nou obiect de studiu (optional), in afara celor prevazute in trunchiul comun astfel incat scolile sa se poata adapta la nevoile si aspiratiile elevilor, parintilor si comunitatii
 4. Legea nr. 179/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 17.10.2008
 5. istrativ-teritoriale, in zonele comerciale si de agrement, in parcuri, piete, cimitire, precum si in alte asemenea locuri publice aflate in.

Pensii: Incetare si reducere pensie, Sentinta civila nr. 7944 din data de 30.10.2009, pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucurest Art.18 Numarul de clase si grupe al unitatii de invatamant este mic pentru a dispune si de director adjunct. Art.19 Consiliul profesoral este alcatuit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practica, titular si suplinitor, si are rol de decizie in domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unitatii. k) depunerea juramantului de credinta, in termen de 3 zile de la numire avand urmatorul continut: Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica in care am fost numit, sa pastrez secretul profesional si sa respect normele de conduita. Aprobarea cererilor de mentinere a calitatii de titular în învatamânt, în anul universitar 2019-2020, ale cadrelor didactice aflate în prelungire de activitate. Hotarârea nr.139. Aprobarea listei cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitati didactice în cadrul programului postuniversitar Management strategic al. tinand seama de gravele perturbari ce altereaza actul educational din institutiile de invatamant de stat - organizarea scolilor doctorale, indeplinirea standardelor de acreditare/autorizare, asigurarea calitatii - incepand cu anul universitar 2012 - 2013, ca urmare a diminuarii drastice a numarului de conferentiari si profesori.

b.INCETAREA EXERCITARII CALITATII DE ELEV. Art.123. Incetarea exercitarii calitatii de elev se face la absolvirea formei de invatamant la care a fost admis elevul. Art.124. Calitatea de elev inceteaza in momentul exmatricularii, exmatricularii fara drept de reinscriere sau in cazul retragerii, la cerere, a elevului Nu inteleg de ce , dupa ce am fost recunoscuti ca profesori, si desi se acorda libertate de miscare intre scoli prin aceasta lege, totodata ni se interzice trecerea la un alt nivel de invatamant prin pierderea gradelor obtinute deja Ordonanta privind organizarea si finantarea rezidentiatului Din Articole. CAPITOLUL I - Rezidentiatul OGnr. 12/2008 ARTICOLUL 1 (1) Rezidentiatul reprezinta forma specifica de invatamant postuniversitar a absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, care asigura pregatirea necesara obtinerii uneia dintre specialitatile cuprinse in Nomenclatorul de.

In aceste conditii, CRR anunta ca se pronunta pe forma din prezent a articolului. Statutul de titular in invatamant se dobandeste prin concurs, acesta fiind principiul care se desprinde din interpretarea sistematica a Legii nr. 1/2011. () Or, chiar daca dobandirea calitatii de titular in conditiile art. 253 alin. (1) lit Universitatea Ecologica din Bucuresti, infiintata la 4 aprilie 1990, este prima institutie particulara de invatamant superior din Romania si singura universitate cu profil ecologic. In cei peste 24 ani de existenta, circa 30.000 de tineri au absolvit cursurile Universitatii, devenind reputati specialisti in diferite domenii, in tara si in strainatate Curtea de Apel Iasi a mai aratat ca Druga si cei doi Bocancea, prin atitudinea procesuala adoptata, de negare a acuzatiilor, au aratat ca din punctul lor de vedere, la o institutie de invatamant particulara totul este posibil, scopul acesteia nefiind promovarea calitatii educatiei, ci obtinerea de profit, mentinerea studentilor ca platitori de. pierderea unor piete de desfacere atat din Est cat si din Vest; In ceea ce priveste respectarea calitatii, de regula, in comertul international, se solicita un certificat de calitate, care face parte din setul de documente depus de exportator la banca in vederea incasarii contravalorii exportului. Consignantul ramane titular al. Acte necesare persoane fizice. 1. Declarare si impunere cladiri. A. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc. Certificat energetic (Copie); Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice - Descarca formular ITL001/2016. Contract de vanzare - cumparare, act de donatie, contract de schimb.

d) unitatile de invatamant de stat cu profil cinegetic si unitatile de cercetare stiintifica de stat cu profil cinegetic care gestioneaza fonduri cinegetice sunt scutite de la plata tarifului de gestionare pentru cotele de 16% si 3%. (2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, in conditiile art. 8 alin. (1) lit Doua variante se vehiculeaza: fie se va opta pentru o evaluare de final de ciclu si cu media obtinuta sa se faca admiterea in liceu, dupa modelul Testelor Nationale, fie se revine, dupa procedura de admitere din anii '70, la o evaluare de admitere in liceu, in ideea respectarii prestigiului fiecarei unitati de invatamant liceal Curtea a retinut, in esenta, ca textele de lege mentionate incalca dispozitiile art.16 din Constitutie - Egalitatea in drepturi, intrucat permit recunoasterea calitatii de titular in invatamant de catre consiliul de administratie si, respectiv, senatul universitar, intr-o alta modalitate decat concursul autovehiculelor si pierderea de energie cinetica in cazul coliziunilor fata-spate si frontale Problematizare, institutiilor de invatamant superior pentru formarea absolventilor pe baza unui set minimal de proceduri ale sistemului de management al calitatii. Data completării 18.09.2019 Titular de cur didactic.ro. Scoala Gimnaziala Nr 2 ModeluLoc Modelu,jud. Calarasi Regulament de Ordine InterioaraAnul scolar 2012-2013 DISPOZIŢII GENERALE Art. 1 Regulamentul intern cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în cadrul Şcolii nr 2 Modelu şi în cadrul structurilor arondate: -Grădiniţa cu Program.

Cabinet de Psihologie Ica Secosan (Popa) din Timisoara Fiecare dintre noi avem momente in care ne confruntam cu dificultati variate, pornind de la stresul cotidian, anxietate, atacuri de panica, depresie, tulburari de somn, suprasolicitare, pierderea unei persoane apropiate, divort, boala si pana la alte tipuri de tulburari, precum tulburarea obsesiv-compulsiva, tulburari de comportament. Ministerul Muncii comaseaza trei beneficii de asistenta sociala, respectiv venitul minim garantat, alocatia pentru sustinerea familie si ajutorul pentru incalzire, intr-unul singur denumit venitul minim de insertie, masura urmand sa intre in vigoare la 1 aprilie 2023. Romania si-a propus sa reconfigureze un nou model de acordare a unui numar de trei beneficii de asistenta sociala intr-un. Cristian Teodorescu luni, 9 iulie 2012, 02:20. Zoom Repetenţii de la catedră. Nici copiii nu s-or fi omorît cu cartea înainte de Bac, dar, prin multe licee, nici profesorii nu s-au obosit să-i înveţe. Cînd dintr-un liceu întreg nu se găseşte nici măcar un singur candidat care să ia examenele, profesorii de-acolo şi-au greşit cariera Decizia 3/2005 ( DECIZIE Nr. 3 din 25 martie 2005 privind adoptarea Statutului si a Codului de deontologie medicala ale Colegiului Medicilor din Romania

Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania - Clinică

 1. Apoi, partea aceasta de invatamant, sigur invatamant universitar agronomic, dar mai ales partea de invatamant tehnic de care va fi mare nevoie cand vom vorbi de restructurarea agriculturii din Romania, de crearea fermelor familiale, de crestere a perfomantei societatilor agricole
 2. Practica invatamant primar (PIP443) decaderea stinge un drept subiectiv civil existent, neincalcat, dar ne-exercitat de titular in termenul stabilit de lege sau de parti. = actiune reala prin care un mostenitor cu vocatie universala sau cu titlu universal poate obtine oricand recunoasterea calitatii sale de mostenitor impotriva oricarei.
 3. 2014-07-28 - Abrogă OMFP 522/2003 2014-07-28 - Publicat în Monitorul Oficial nr. 555 din 28.7.2014. ORDIN nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propri

OUG nr. 21/2012 - modificarea si completarea Legii ..

 1. (2)Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Colegiului Medicilor din România se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din prezenta lege. (3)Întreruperea exercitarii profesiei de medic pe o durata mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din România. Art. 41
 2. Sunteti foarte multi capabili din fostul guvern Boc, respectiv Ungureanu. Insa, Romania e pe drumul de a se transforma in ROMANIA S.A. made by Grivco, pt. ca un Felix Voiculescu, un Adrian Nastase, un Victor Viorel Ponta au stiut sa manipuleze, iar PDL n-a avut timp de a face bazaconii ca USL (garnitura a 2 a a PCR), e timpul de acum pana la alegeri, toti cei din PDL sa fiti extraordinar de.
 3. Universitatea George Bacovia din Bacau . CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA . In temeiul drepturilor garantate de Constitutia Romaniei, art. 12 si art. 17 alin (1) lit b) si al Legii 130/1996, republicata, a intervenit prezentul contract colectiv de munca:- Universitatea George Bacovia din Bacau, reprezentata de rector prof. univ. dr. Toader Gherasim, in calitate de angajator, pe de o.

(5) Institutiile de invatamant, inclusiv cele particulare, se infiinteaza si isi desfasoara activitatea in conditiile legii. (6) Autonomia universitara este garantata. (7) Statul asigura libertatea invatamantului religios, potrivit cerintelor specifice fiecarui cult. In scolile de stat, invatamantul religios este organizat si garantat prin lege Dacă în termen de 3 luni de la data sesizării, universitatea continuă să nu respecte obligațiile prevăzute la Art. 124, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului aplică, în termen de maximum 6 luni de la data sesizării inițiale a senatului universitar una sau mai multe dintre următoarele măsuri: a) revocarea din. Alături de inspecția pe care o poate face șeful de catedra insotit de un salt coleg cu experienta pedagogica. Astfel se pornește de la ideea ca directorul vrea sa ajute un cadru didactic sa progreseze din punct de vedere metodic, pedagogic. Ca de urmărești doar sa scapi de acel cadru didactic, este o greșeală manageriala. Fără supărare

Titular de disciplinã, L 10. DESEN TEHNIC PENTRU PROTECTIA CALITATII APELOR TEMATICA PORTOFOLIU DE LUCRARI: 1. Planul de încadrare în zonã al obiectivului; 2. Planul de situaţie al obiectivului; 3. Schemele de flux tehnologic ale obiectivului; 4. Schema proceselor de reţinere şi de dispersie ale poluanţilor aferenţi obiectivului; 5 Dobandirea si pierderea calitatii de membru . ART. 8 Pentru exercitarea profesiei, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali, stabiliti in Romania, au obligatia sa se inscrie in Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania. ART. UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL, Constanta SPECIALIZARILE : MFC DISCIPLINA CONTABILITATE (BAZE) ( ANUL I - SEMESTRUL I ) TITULAR DISCIPLINA, prof. univ. Copiii de etnie rroma cuprinsi in sistemul de invatamant obligatoriu, in ciclul gimnazial intre 10-14 ani din 4 localitati: comuna Ivesti, comuna Buciumeni, oras Targu Bujor si oras Tecuci. Familiile copiilor de etnie rroma. Comunitatile locale din Comuna Ivesti, comuna Buciumeni, oras Targu Bujor si oras Tecuci

Integral: OUG 21/2012 privind modificarea si completarea

Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003 a fost aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003 şi a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, a Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 95 din 06.02.2008.. În vigoare de la 06.02.2008 până la 15.03.2008, fiind abrogat(ă) prin Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2008.. Având în vedere prevederile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2008 prin care Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică, cu modificările şi. Pierderea titularizarii. de shelly_webster » 01 Feb 2018, 19:46 . As dori sa stiu daca mai este cineva in situatia mea. Sunt titulara in doua scoli (11 ore intr-o scoala, 7 in cealalta) si zilele acestea am fost informata de catre directiunea scolii unde am cele 7 ore, ca din urmatorul an scolar nu-mi mai ofera aceste ore si ca, de fapt, as fi.

Raport anual de evaluare interna a calitatii Raport pentru anul scolar 2009/2010, finalizat la data de 28.09.2010 de catre CEAC, având urmatoarea componenta: Unitatea de învatamânt la care este titular (daca e cazul) Observatii - daca este cazul (directorul este cadru didactic cu studii în strainatate echivalate LEGEA nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic TITLUL I: Dispozitii generale Art. 1 Prevederile prezentului statut se aplica personalului didactic de predare, didactic auxiliar si de conducere din intregul sistem de invatamant de stat si particular, personalului didactic care indeplineste functii de indrumare si de control, precum si celorlalt Art. 1 Prevederile prezentului statut se aplica personalului didactic de predare, didactic auxiliar si de conducere din intregul sistem de invatamant de stat si particular, personalului didactic care indeplineste functii de indrumare si de control, precum si celorlalte categorii de personal didactic, nominalizate in statut Lucrari, articole, participari la simpozioane ale membrilor comisiei; Materiale didactice confectionate de profesori pentru cresterea calitatii actului de predare - învatare - evaluare. Documentele Comisie de Evaluare si Asigurarea Calitatii. Regulamentul. comisiei. Plan operational. al comisie. Portofoliul. comisiei

-raportul anual de evaluare interna a calitatii. Conducerea unitatii de invatamant poate elabora si alte documente de diagnoza privind domenii specifice de interes, care sa contribuie la dezvoltarea institutionala si la atingerea obiectivelor educationale. Art. 2 (2) Autorizatia prevazuta la art. 106 alin. (1) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o, in situatia in care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai indeplinesc conditiile prevazute la art. 106 alin. (2). Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii. ARTICOLUL 133 (1) Contestatiile impotriva sanctiunilor prevazute la ARTICOLUL 119-128 se adreseaza, in scris, consiliului de administratie al unitatii de invatamant, in termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii. (2) Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de invatamant. (3) Hotararea consiliului de administratie este definitiva 8291 - Activitati ale agențiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului. 8532 - Invatamant secundar, tehnic si profesional. 8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreațional. 8552 - Invatamant in domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc) 8559- Alte forme de invatamant m) si n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarilre ulterioare, si in Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii.

Statut ANEVAR Eval - Expertiză în Evaluar

In speta, universitatea nu a parcurs in ce priveste aceste forme de invatamant etapa obligatorie, a evaluarii de catre Agentia R. de asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior. Sustinerea ca U. are un program de studii de licenta acreditat, care se desfasoara pentru forma de invatamant la zi, nu conduce la concluzia ca pentru acelasi. Conducerea unitatii de invatamant, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, asigura resursele necesare pentru participarea cadrelor didactice membre ale consiliului de administratie la programe/cursuri de formare specifice managementului unitatilor de invatamant si managementului calitatii in educatie. Art. 3 (6) In structura unei institutii de invatamant superior, o scoala doctorala are un rang egal cu cel al unui departament si poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care functioneaza ca unitati de venituri si cheltuieli in cadrul institutiei de invatamant superior, potrivit prevederilor art. 131, art. 133 alin

(2) Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din prezenta lege. (3) Intreruperea exercitarii profesiei de medic pe o durata mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania. ART. 3 Art.112. - (1) Unitatile de invatamant de stat pot detine in administrare bunuri proprietate publica, cele de invatamant particular au drept fundament proprietatea privata, iar cele de invatamant confesional apartin, in functie de entitatea care le-a infiintat, uneia dintre cele doua forme de proprietate OMECI nr. 3410,3411/2009 - Planul cadru de invatamant pentru clasele IX. OMECTS nr. 3331/2010 - Planuri de invatamant pentru clasele IX-X cresterii calitatii serviciilor educative. Desi pierderea de elevi poate parea una mica, fenomenul trebuie supravegheat cu atentie in

Contractul Colectiv de Munca pentru invatamantul

 1. (2) Incetarea calitatii de avocat se constata prin decizie a consiliului baroului si are drept consecinta radierea celui in cauza din tabloul avocatilor. (3) Incetarea dreptului de a exercita profesia de avocat prin pensionare nu atrage pierderea calitatii de avocat. ART. 59. Avocatul care renunta la exercitiul profesiei va formula o cerere in.
 2. Mai mult. Venituri din activitati independente. Contributia de asigurari sociale de sanatate. In urma unei Inspectii Fiscale (aviz 04.04.2017, RIF 10.05.2017), la o persoana fizica neautorizata, care a desfasurat activitati independente (vanzare-cumparare autoturisme), perioada verificata este 2011-2016
 3. Catedra de constructii, instalatii promoveaza ideea realizariii unui invatamant de performantă prin calitate, perfecţionat prin activitaţi diverse, conform cu exigentele oferite de societatea moderna. Raportul consemneaza obiectivele care au fost realizate semestrul II în anul scolar 2013-2014, astfel: Activitatea didactica
 4. CRITERII în baza carora se acorda bilete pentru tratament balnear în sistemul unitar de pensii publice . În temeiul art. 122 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 24 alin
 5. Referitor la aceste praguri, CCR citeaza din Decizia 680/2012, respectiv ca pierderea totala sau cel putin a jumatate din capacitatea de munca din cauza bolilor obisnuite si a accidentelor care nu au legatura cu munca este un eveniment aleatoriu ce nu poate fi controlat de persoana in cauza, astfel incat stabilirea unei varste si a unui.
 6. or In cazul divorturilor cu copii
 7. Hotărâre de Guvern 577 din 2008 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copi

(1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel poate solicita judecatorului-sindic ridicarea suspendarii prevazute la art. 36 cu privire la creanta sa si valorificarea imediata, in cadrul procedurii, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 116-118. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 5 iunie 2020 Văzând Referatul de aprobare nr. NT 3.365 din 2.06.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum. (1) Castigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, reprezinta diferenta pozitiva/negativa dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare pe tipuri de titluri de valori, diminuata, dupa caz, cu costurile aferente tranzactiei. in cazul.

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicare*) Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 933 din 13 octombrie 200 Noutati Legislatie Fiscala 17 - 21 noiembrie 2008. 26-Nov-2008. 3838. ORDIN nr. 3.209 din 31 octombrie 2008. pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii destinate realizarii in Romania a proiectelor NSIP, prevazuta la art. 9 alin

B2 Prelungirea valabilitatii calitatii de verificator de proiecte. Prelungirea valabilitatii calitatii de verificator de proiecte poate fi solicitata, de regula, impreuna cu solicitarea prelungirii valabilitatii legitimatiei de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, in cadrul sesiunii in care expira valabilitatea acesteia calitatii de pensionar /beneficiar al legii speciale, se poate face cu adeverinta eliberata de casa teritoriala de pensii. F. 10. In situatia 1n care persoana care a solicitat un bilet de tratament balnear (pensionar, asigurat, etc.) i careia i-a fost aprobata cererea, nu s-

Lege nr. 179/2008 pentru aprobarea - Resursa ta de drep

 1. Pierderea pasaportului se declara de titular la cea mai apropiata unitate de politie, sau la autoritatea care l-a eliberat, cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou pasaport.
 2. Din urmatorul articol veti vedea complicitatea guvernarii PSD cu Iohannis, de a nu-l executa silit pentru sumele pe care le-a incasat necuvenit, lucru constatat in instanta prin dovedirea falsului in acte si pierderea imobilului. Din contra, complicitatea PSD face ca taraganarea sa il scuteasca pe Iohannis de returnarea banilor, ca sa se poata prescrie sumele
 3. Legea Nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii *) Republicata Republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 si Legea nr. 401/2003 privind autorizarea executarii constructiilor MODIFICARE NEPUBLICATA ÎN MONITORUL OFICIAL CAP. 1 Autorizarea executarii lucrarilor de constructii ART. 1 - (1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa.

CONDUCEREA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR. Art.18 Consiliul profesoral este alcatuit din totalitatea personalului didactic de predare, titular şi suplinitor, şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Art.93 Elevii au obligatia sa poarte parul tuns scurt si ingrijit si tinuta potrivita varstei si calitatii de. (8) sau, dupa caz, a prevederilor alin. (9), printr-un proces-verbal cuprinzând modul de stabilire a reprezentantilor, care constituie actul de atestare a calitatii acestora de membri în biroul electoral al sectiei de votare; întocmirea procesului-verbal se face în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin Catedra de constructii, instalatii promoveaza ideea realizariii unui invatamant de performantă prin calitate, perfecţionat prin activitaţi diverse, conform cu exigentele oferite de societatea moderna. Raportul consemneaza obiectivele care au fost realizate semestrul I în anul scolar 2014-2015, astfel: Activitatea didactica Proiect de HG Peste 53.000 de bilete de tratament balnear, acordate de Casa de Pensii in 2011 Casa Nationala de Pensii Publice ar putea acorda peste 53.000 de bilete de tratament balnear in acest an, in unitatile pe care le are in proprietate, potrivit unui proiect de HG, publicat marti de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) NR. DE ÎNREGISTRARE : 1289/09.10.2018. ANUL ȘCOLAR 2018-2019. Actualizat conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar / Ordin nr. 5.079/2016. Avizat în Consiliul Profesoral din 11.10.2018. Aprobat în ConsiIiul de Administrație din 12.10.2018. Director, Prof. Moldoveanu Drago