Home

Legislatie substante periculoase 2022

LEGISLATIE DE MEDIU - SUBSTANTE PERICULOASE Regulamentul (CE) nr.1336/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr.648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea,. Deoarece gestionarea necorespunzătoare a substanţelor clasificate ca periculoase poate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător, Legea privind protecţia mediului (O.U.G. nr. 195/2005, modificată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare) stabileşte o serie de reguli privind regimul substanţelor şi. Regulamentul CLP a intrat în vigoare la data de 20 ianuarie 2009 și și a înlocuit treptat Directiva privind clasificarea și etichetarea substanțelor periculoase (67/548/CEE) și Directiva privind preparatele periculoase (1999/45/CE). Ambele directive au fost abrogate la data de 1 iunie 2015 Substanțe periculoase — orice substanță lichidă, gazoasă sau solidă care prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor — sunt prezente în aproape toate locurile de muncă. În Europa, milioane de lucrători vin în contact cu agenți chimici și biologici care le pot afecta sănătatea

Substante si produse chimice periculoase - ANP

 1. Pentru mărfurile periculoase ambalate în cantități exceptate, documentul de transport trebuie să includă mențiunea de la paragraful 3.5.6 al ADR Mărfuri periculoase în Cantități Exceptate și să indice numărul acestor colete (care nu trebuie să depășească 1000 - conform paragrafului 3.5.5 al ADR)
 2. Model Fisa de evaluare a riscurilor pentru locul de munca asociat utilizarii substantelor periculoase valabil la 27 Apr 2018 Tags: evaluare riscuri , model evaluare riscuri , utilizare substante periculoase , riscuri substante periculoase , factori de ris
 3. La sfarsitul lunii ianuarie, Comisia Europeana a prezentat o propunere de actualizare a legislatiei privind restrictionarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice (EEE). Propunerea se refera la actualizarea prevederilor Directivei 2011/65/UE (RoHS 2) ce traseaza regulile in acest domeniu
 4. Gasiti pe internet - lista substante periculoase si va alegeti ce doriti. Lista pe care trebuie sa o depuneti la ITM nu este limitativa si are la baza materiile prime, produsele finite si produsele finale pe care le vehiculati in cadrul firmei dvs. si care sunt definite, obligatoriu, in conditiile Legii nr. 360/ 2003 prin fisa tehnica de securitate, document din care reiese caracterul periculos

21. moped - vehicul, cu doua sau trei roti, a carui viteza maxima prin constructie este mai mare de 25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 4 kW, iar masa. pentru abrogarea <LLNK 12008 1408 20 301 0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasifica-rea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a <LLNK 12010 937 20 301 0 33>Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase ORDIN Nr. 1084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitătilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse. By ANPM Bucuresti CristinaP 12/03/2015 22/03/2021 Legislatie. Home Legislatie. precum si reglementarea interzicerii introducerii pe piata a bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase. Ordinul nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu

(la 30-06-2018, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2^2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018) (2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit LEGE nr. 349 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 199

By APM Bihor 17/10/2018 21/01/2020 Regulamente privind substanţele şi preparatele chimice periculoase REGULAMENTUL (UE) 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REAC Substante periculoase Biroul Substanțe Periculoase are următoarele atribuții (1) coordonează integrarea politicilor privind substanţele periculoase în celelalte politici sectoriale, programe PHARE şi alte programe internaţionale din domeniul substanţelor periculoase; elaborarea, împreună cu alte autorităţi care au competenţe conform legii strategii şi politici de mediu privind. Administrația Bazinală de Apă Olt este o instituție publică, cu personalitate juridică, având ca scop cunoașterea, protecția, punerea în valoare și utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, precum și administrarea infrastructurii Sistemului de gospodărire a apelor

CLP — Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor

Legislatie Consilier SSM 42 intrebari si raspunsuri despre substante periculoase oferite de expertii PortalSSM.ro. Iun 16 2021. Intocmirea notificarii cu substante chimice periculoase - dezinfectanti Sep 06 2018. Inspectia Muncii organizeaza Saptamana Europeana de SSM,. 31 mai 2013 - alte substante ≥ 100 t/an; 31 mai 2018 - alte substante ≥ 1t/an. *Substante clasificate cancerigene, mjutagene si toxice pentru reproducere, categoriile 1 si 2 conform Directivei 67/548/EEC; **Substante clasificate periculoase pentru mediu carora li s-au atribuit farzele de risc R 50-53 conform Directivei 67/548/EEC Decizia de punere in aplicare a Comisiei (2014/895/UE) de stabilire a formatului pentru transmiterea informațiilor menționate la articolul 21 alineatul (3) din Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase. By ANPM Bucuresti 07/07/2016 07. Legislatie chimicale periculoase . Cautare cu: Site realizat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Timis 2004-2021 Ultima actualizare: 19/02/2018. + Articolul 3 Substanţele şi preparatele chimice periculoase, în înţelesul prezentei legi, sunt cele prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000**) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001

LEGE nr. 219/2019 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului. By ANPM Bucuresti CristinaP 23/10/2020 23/10/2020 Ordonanta de urgentă 74/ 2018 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, Legislatie orizontala. Hotararea de Guvern 662/ 2011 - privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizării anumitor substante si preparate chimice periculoase;. Ordin nr.932/481/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje. By ANPM Bucuresti CristinaP 07/09/2016 07/09/2016 SERVICII DOSARUL SU (PSI) 01. ACTE DE AUTORITATE. Reguli de comportament in perioadele secetoase si caniculare. 02. DOCUMENTE SI EVIDENTE SPECIFICE APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR. Lista operatorilor economici/institutiilor cu care s-au incheiat contracte de inchiriere/conventii. 03. FISA OBIECTIVULUI Magazinele din România au la vânzare lămâi aduse din Turcia, tratate cu substanțe periculoase, care pot produce cancer, avertizează Asociația Pro Consumatori. Organizația - certificată de Guvernul României în anul 2005 ca fiind de utilitate publică- a desfășurat o anchetă în urma solicitărilor de informare venite din partea a.

Radu Țincu, cadru medical secția ATI a Spitalului Floreasca a vorbit la Digi24 despre drogul violului. Medicul a explicat care sunt primele semne ca cineva a ingerat substanța, cum acționează și cât de periculoase sunt efectele pentru comportamentul persoanei care l-a înghițit Până în 2018 toate substanțele chimice utilizate în UE vor trebui să respecte această cerință. Altfel ele nu pot fi comercializate în UE. În cazul produselor chimice deosebit de periculoase se aplică norme foarte stricte REGULAMENT-CADRU din 29 martie 2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare Sănătate și.

Substanțe periculoase - Securitate și sănătate în muncă

By APM Bihor 17/10/2018 21/01/2020 Regulamente privind substanţele şi preparatele chimice periculoase REGULAMENTUL (UE) 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REAC Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a vă oferi cea mai relevantă experiență, reținând preferințele și vizitele repetate. Dând clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea TUTUROR cookie-urilor

Transport mărfuri periculoase - ADR Autoritatea Rutieră

Cele mai periculoase ingrediente regasite in produsele cosmetice si de ingrijire sunt: metalele grele, parabenii si alti conservanti chimici, formaldehida, ftalatii, SLS si SLES sintetici, siliconul si derivatele din petrol, parfumul si aromele sintetice, colorantii chimici, agentii de curatare/dezinfectare, chimicalele din produsele de protectie solara Legislatie. Legea nr 278 din 2013 privind Emisiile Industriale. Legea nr 188 din 2018 privind instalatiile medii de ardere. OM 1446 din 24 .07.2020 Instructiuni masurare raportare emisii poluanti instalatii ardere. By APM Galaţi 21/08/2020 21/08/2020 HG 1038/2010 de modificare si completare a HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programultui de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase HG nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului national de management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa.

T

Potrivit art. 24 alin. (2) din Legea 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare, producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii și exportatorii sunt obligați să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia isi desfasoară activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu. DECIZIA (UE) 2019/63 A COMISIEI din 19 decembrie 2018 privind documentul de referință sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de performanță de mediu și la parametrii de excelență pentru sectorul producției de echipamente electrice și electronice, elaborat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/ 2009 al Parlamentului European.

Model Fisa de evaluare a riscurilor pentru locul de munca

 1. Conventia Espoo Legislatie Nationala Legea 292 / 2018 Ordinul MMAP 269 / 2020 | Anexe Legislatie Europeana..
 2. istrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurăto
 3. LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1095 din 5 decembrie 2005 Data intrarii in vigoare : 8 decembrie 200
 4. Substante care depreciază stratul de ozon (ODS) Zgomot ambiant LEGEA nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaj
 5. Substante chimice periculoase. Azbest; COV; Detergenți; Gaze florurate cu efect de seră (GFS) Import-export (PIC) Mercur și alte metale grele; Poluanți organici persistenți (POPs) RoHS; Substante care depreciază stratul de ozon (ODS) Zgomot ambian

Protocol privind colaborarea intre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Ministerul Agriculturii si Dezvolatrii Rurale in vederea implementarii Programului Oparational pentru Pescuit 2007-2013. By ANPM Bucuresti CristinaP 20/12/2018 20/12/2018 Codul Rutier 2019. OUG 195/2002, actualizata 2019 OUG nr. 195/2002, Actualizata 2019, privind circulatia pe drumurile publice. Republicata Actualizare 2019 prin: - Ordonanta urgenta 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; - Legea 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale; - Ordonanta 14/2017. Substante care depreciază stratul de ozon (ODS) Zgomot ambiant Ordonanţă de urgenţă nr. 5/2020 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate geneti Legislatie mediu si informații utile. Legislatia de mediu este reprezentata de toate actele de normative tip legi, hotarari si ordonante de Guvern, ordine emise de diferite autoritati si regulamente UE ce definesc si reglementeaza toate masurile aplicate in gestionarea corecta a deseurilor generate de persoane fizice si juridice, masuri necesare protectiei mediului si a sanatatii populatiei. Gradul de civilitate la care pretindem că am ajuns ca cetățeni europeni, oare nu ne obligă să respectăm legile țării, să protejăm mediul înconjurător și să acționăm într-un mod care să nu îi afecteze negativ pe concetățenii noștri

Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Descarca. By ANPM Bucuresti 09/10/2017 14/02/2020 HG nr. 661/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 66/2010/CE din 25 noiembrie 2011 privind eticheta UE ecologică. By ANPM Bucuresti 03/03/2015 12/03/2015

documentele necesare pentru Înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea funcŢiei publice vacante de execuŢie de consilier, clasa i, grad profesional principal la compartimentul situri contaminate/serviciul substanȚe periculoase Și situri contaminate - direcŢia generalĂ deȘeuri, situri contaminate Și substanȚe periculoase 16.07.2018 ORDIN Nr. 598/2018 din 20 iunie 2018 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. By ANPM Bucuresti 13/07/2018 13/07/2018 Hotărârea Guvernului nr. 1879/21.12.2006 pentru aprobarea Programului naţional de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac (publicată în Monitorul Oficial nr. 27/16.01.2007) By ANPM Bucuresti 28/10/2019 28/10/2019 Substante chimice pericolase, masuri atat in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in lucratorilor cat si pentru prevenirea situatiilor de[...] Read More about Cum procedam atunci cand lucram cu substante chimice periculoase În cadrul Biroului Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase se îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:. a) îndeplineşte toate atribuţiile prevăzute pentru APM, conform legislaţiei în vigoare; b) monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul produse chimice, la nivel regional

Norme mai bune contra substantelor periculoase in

Contributie fond de Mediu pentru substante periculoase. Raspuns oferit de Portal Managementul Deseurilor. admin site. valabil la 15 Iun 2018. Tags: deseuri periculoase, substante periculoase, contributii datorate fondului de meidu, contributie 2. Intrebare: Trebuie sa achitam la Fondul pentru Mediu 2% pentru substantele clasificate ca fiind. Referitor la incendiul produs în data de 19.10.2018, la un operator economic de pe raza municipiului Sibiu, cu domeniul de activitate manipulare şi transport/depozitare a deşeurilor periculoase şi nepericuloase, vă informăm privind constatările comisiei de cercetare a cauzelor de incendiu

COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI. SC CEDI ECOLOGIC SRL este autorizata sa colecteze, sa transporte si sa asigure eliminarea unei game variate de deseuri industrial periculoase si nepericuloase. Pentru aceasta activitate societatea detine Autorizatia de mediu nr. 39/09.07.2018 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara By ANPM Bucuresti 20/12/2018 20/12/2018 Protocol privind colaborarea intre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Ministerul Agriculturii si Dezvolatrii Rurale in vederea implementarii Programului Oparational pentru Pescuit 2007-201 SUBSTANTE TOXICE SI PERICULOASE. A EVUM E CO C ONSULT prin personalul sau specializat in domeniul CHIMIE ( ingineri chimisti, doctori ingineri in domeniul chimie) va pune la dispozitie o serie de servicii in domeniul SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE referitoare la:. MANAGEMENTUL SUBSTANTELOR PERICULOASE care include:. GESTIUNE-REGISTRE, RAPORTARI ITM-APM-SIM-FOND MEDIU , PROCEDURI DE.

Lista substantelor periculoase (legea 360/2003 etc

de Tata Consult generalitati, Legislatie, SSM Legea 319 din 2006 actualizata Legea privind securitatea si sanatatea in munca Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006 Actualizata in 19 martie 2012 prin Legea 51 din 2012 Actualizata in 24 octombrie 2012 prin Legea 187 din 2012 Actualizata in 20 iulie 2018 prin Daca in societatea dumneavoastra se folosesc substante periculoase va sprijinim prin intocmirea fiselor tehinice si transmiterea acestora catre ITM si ISU. De asemenea, intocmim si planul de evacuare a substantelor si materialelor periculoase By ANPM Bucuresti 21/06/2018 21/06/2018 Regulamentul (CE) NR. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu aceste

Legislatie - Codul Rutier - Chestionare auto drpci

Prezentare. Organismul de Inspectie ADR - IPROCHIM functioneaza in urma desemnarii Ministerului Economiei , Comertului si Mediului de Afaceri prin Ordinul nr. 971 din 11.08.2014, reconfirmat de MECRMA prin Ordinul nr. 207 din 01.03.2016 si in baza acreditarii initiale de catre Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR, avand Certificatul. Substante care depreciază stratul de ozon (ODS) Zgomot ambiant OM nr. 293/2018 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru eticheta UE ecologic

Legislatie - ANP

Video: Legislatie - Solutiidemediu

efectuarea de activitati intr-un mediu in care copiii sunt expusi la actiunea unor substante, agenti sau proceduri periculoase ori in conditii de temperatura, umiditate, zgomot sau vibratii care le-ar prejudicia sanatatea; (este reglementat de legea nr. 176/2018 actualizata) Follow Legislatie si practici de resurse umane on WordPress.com Medicul Radu Țincu explică ce stări induce și cât de periculoase sunt efectele substanței. 3 days ago Mike . Radu Țincu, cadru medical secția ATI a Spitalului Floreasca a vorbit la Digi24 despre drogul violului. Medicul a explicat care.. Instrucțiunile scrise pentru conducători auto din ADR 2017 sunt valabile începând cu data de 01 ianuarie 2017. Lista denumirilor marfurilor periculoase in 4 limbi - RO, EN, FR si DE din ADR 2019. Raportul anual al consilierului de siguranta. Acord ADR 2017 - vol. I in romana. Acord ADR 2017 - vol. II in romana. Acord ADR 2015 - vol. I in.

OUG 196 22/12/2005 - Portal Legislati

Inregistreaza-te sau completeaza campurile de pentru a avea acces la raspunsul articolului. Cadru legislativ traducere fise cu date de securitate de la substante periculoase. Atentie la data valabilitatii intrebarii! Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 30 ian 2019 2. LEGISLAŢIE PRIMARĂ. • Ordonanța de urgență nr. 41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide În vigoare de la 13 iunie 2019. Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 483. 15 august 2018 Amenajari. Asortarea mesei Kraken cu un set de fotolii din piele. - absorbanti si textile impregnate cu substante periculoase (inclusiv filtrele de la cabina de vopsire) - cod 15 02 02*; Acest registru este necesar deoarece in legislatie se considera zona unde este depozitata cheresteua ca Spatiul de depozitare a. Hotărârea 490/2002 ( HOTARARE Nr. 490 din 16 mai 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 127 din 21 februarie 201

Legislatie Comentarii Flux Practica judiciar Publicat la data de: 19 martie 2018 in M.Of. 237 din 19-mar-2018. Legea 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale - REPUBLICARE. Deschide. Publicat la data de: 18 iunie 2014 in M.Of. 444 din 18-iun-2014 Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea este instituție publică, cu personalitate juridică, având ca scop cunoașterea, protecția, punerea în valoare și utilizarea durabila a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, precum și administrarea infrastructurii Sistemului de gospodărire a apelor Inventarul amplasamentelor din judetul Brasov, incadrate in prevederile Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, la 31.12.202 17 April 2018. Transport deseuri periculoase. HGR 1061 din 2008. 1 file(s) 196.74 KB. Formular de notificare a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase. 1 file(s) 80.83 KB. Download. Model de informatii care trebuie comunicate publicului. 1 file(s) 438.03 KB

Substante periculoase Ministerul Mediulu

 1. Legislatie Noutati Achizitii intracomunitare de substante periculoase. Atentie la data valabilitatii intrebarii! Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 03 aug 2018. Login utilizator. Username:.
 2. ari, in timpul desfasurarii activitatilor specifice, in vederea eliberarii buletinelor de deter
 3. ROF cadru APM. Declaraţii de avere si interes. Rapoarte de activitate. Buget-Finante, Achizitii, Investitii. Plati efectuate 2016. Plati efectuate 2018. Plati efectuate 2017. Plati efectuate 2015. Plati efectuate 2014
 4. Există substanţe periculoase care nu pot fi transportate în cisternă? 1 Nu, deoarece cisternele sunt la fel de solide ca şi coletele; 2 Da, anumite substanţe nu sunt admise deoarece acest mod sporeşte pericolul prezentat de încărcătură; 3 Da, dar substanţele care nu sunt admise în cisternă pot fi toate încărcate în.

Plati efectuate 2018; Plati efectuate 2015; Plati efectuate 2014; Plati efectuate 2016; Plati efectuate 2013; Plati efectuate 2012; Codul de conduita al FP; Regulament de organizare si functionare; Angajari; Conducere; Comisia paritara; Plati efectuate 2018 31.03.2018 Din lipsă de spațiu portal, ANPM a inclus Declarațiile de avere și interese în arhivele de mai jos: Arhiva declaratii de avere ANPM + APM-uri 2009-2018 (7.63Gb transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei este reglementat prin hotararea de Guvern nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 30 septembrie 2008