Home

Anunt concurs

INFO PUBLICARE ANUNT CONCURS MONITORUL OFICIAL. Informatii complete pentru publicarea unui concurs in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a III-a si intr-un ziar de larga raspandire nationala in doar 4 zile. Oferim asistenta pentru publicare de concursuri contractuale, functii publice, promovare si didactice, oferindu-va modele intocmite. Anunţuri concurs. Anunt rezultate verificare dosare concurs Economiști iunie-iulie 2021. Anunt si calendar concurs Soferi I Aprovizionare Iunie-Iulie 2021. Repartizare pe posturi Ingrijtoare curatenie Mai-Iunie 2021. Anunt rezultate finale concurs ingrijitoare curatenie Mai-Iunie 2021 Anunț concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de referent IA În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului. Anunt concurs angajare. ANUNT. Anunturi 2021 : NOU - Anunt privind concursul de promovare in grad profesional - click aici. NOU - Anunt privind concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier cls I grad profesional superior - Compartimentul Accidente de Munca si Boli Profesionale - click aici. Anunturi 2020 Lista privind rezultatul probei selectia dosarelor la concursul de recrutare organizat in data de 20.07.2021 - Comisia de Concurs 3 : Seria II Grupa 3 - ora 11.30, Administratia Fiscala pentru Contribuabili Nerezidenti - Structura de Colectare Persoane Fizice si Persoane Juridic

Examenul se va desfăşura la sediul instituţiei din Str. Ștefan cel Mare, nr.6-8, Piatra Neamț. - detalii anunț (format .pdf) - bibliografie (format .pdf) - bibliografie (format .pdf) - postat la data de 04.12.2020. Rezultate - selecţia dosarelor Birou Stare Civilă - 28.12.2020 Candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, vor fi informați , în acest sens, prin afișare pe pagina de internet a instituției sau la avizier, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei de concurs. La concurs pot participa numai candidații al căror dosar este complet și corect întocmit. V Maria bff (Robert ( Luca (bby David (luna eu( Raluca fica mea ( fata și baiatul bff ul lui me Anunt concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici 21 mai 2021 Rezultat selectie dosare pentru perioada determinata a unui farmacist 18 mai 2021 Anunt farmacist pe perioada determinata Farmacie cu circuit inchis 13 mai 2021; Anunt concurs posturi vacante. 22.07.2021 Înapoi . Anunt in format PDF. anunt concurs 07.01.2020 format pd

Auto

Tarjeta de Gastos de Empresa - Gestión Inteligente de Gasto

Anunt concurs consilier juridic superior. Casa Judeteana de Pensii Bacau, Str. I.S Sturza, nr.63 organizeaza in data de: 06.03.2015 proba scrisa - ora 10.00 si 09.03.2015, interviul -ora 12.00 concurs pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante, durata determinata, de Anunt concurs 2 posturi ofiter psiholog reintegrare sociala din data de 16.12.2016. Citeste mai Mult Despre Anunt concurs 2 posturi ofiter psiholog reintegrare sociala decembrie 2016 » Anunt concurs 1 post ofiter constructii decembrie 2016 ANUNT Prim ăria Hunedoara organizeaz ă, in perioada 19.03.2013 - 21.03.2013, concurs pentru ocuparea func Ńiei publice de conducere vacante de DIRECTOR EXECUTIV, CLASA I, GRADUL II in cadrul Directiei Dezvoltare Strategii Comunicare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara Concursuri. CONCURS functie publica temporar vacanta consilier juridic grad profesional debutant 15.07.2021. ANUNT concurs functie publica vacanta auditor grad profesional superior -12.05.2021. Anunt referent principal Birou Fond Funciar Registru Agricol 05.02.2021. Psiholog 0,5 norma din cadrul Centrului de zi pentru copii aflati in situatii.

Şcoala Gimnaziala Sf

Anunt Concurs Secretar COLEGIUL NAŢIONAL IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU cu sediul în localitatea TÂRGOVIŞTE, str. CALEA DOMNEASCĂ, nr. 235, judeţul DÂMBOVIŢA organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de secretar - 1 ,00 normă, perioadă nedeterminată *Anunt concurs post de ingrijitor curatenie (anunt postat in data de 06.07.2021) *Anunt concurs post de infirmier (anunt postat in data de 02.04.2021) *Anunt concurs post de medic specialist (anunt postat in data de 02.04.2021) *Anunt concurs post de infirmier (anunt postat in data de 01.03.2021

anunt concurs posturi vacante *** bibliografie concurs - asistent medical debutant (pl) - sectia psihiatrie vi cronici *** bibliografie concurs - infirmier debutant - compartiment pediatrie saven Anunt concurs la data 02/08/2021 anunt-concurs-1294116072021. Posted in: Concursuri Actuale. Anunt angajare inginer. 13/07/2021 Anunt angajare inginer anunt-angajare-inginer. Posted in: Concursuri Actuale. Scurt Istoric. Coltea este primul spital din Bucuresti. A fost construit la data de 14 decembrie 1704, din initiativa spatarului Mihai. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contina în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției, la Biroul Resurse Umane, camera 25, etaj 2, până la data de 07/09/2018 ora 14:00

Anunturi Concursuri Monitorul Oficial - Partea a III-

ANUNȚ Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești anunță reluarea procedurii privind ocuparea prin concurs a următoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului de Asistență. Rezultatele probei de selectie a dosarelor pentru concursul organizat in data de 24.06.2021 pentru ocuparea postului pe perioada determinata de asistent medical debutant PL la Centrul de Sanatate Iara. SMT RUNOS. 15 iun. 2021 Anunturi concurs Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic Comuna Mândra organizează la sediul său din Mandra, nr. 364, judetul Brasov concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante de: - consilier juridic, gradul asistent in cadrul compartimentului juridic al aparatului de specialitate al Primarului comunei. anunt concurs 12.08.2021 21 Iulie 2021 Primăria municipiului Hunedoara, în baza H.G. 286/2011, modificată prin H.G. 1027/2014, și ţinând cont de prevederile art 01.07.2021 Republicare anunt privind rezultatele probei de selectie a dosarelor de inscriere la concurs, depuse in vederea ocuparii postului de muncitor calificat IV - zugrav, avand in vedere faptul ca dintr-o eroare a fost omis candidatul Ispas Ioan. Pentru detalii, click AICI

Anunţuri concurs sjusm

 1. Concursuri. Cu respectarea prevederilor legale din H.G. nr.286/23.03.2011—Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicat in Monitorul Oficial.
 2. Anunt concurs servant pompier; Anunt concurs - Serviciul de utilitati publice; Anunt concurs; DAS PETRILA- PV REZULTAT PROBA SCRISA; DAS PETRILA- PV REZULTAT FINAL 7 dec; Anunt DAS 26 noiembrie; Program S.P.C.L.E.P. PETRILA pentru zilele de 5 si 6 decembrie; Alegeri parlamentare 2020 - Delimitarea sectiilor de votare; Anunt DAS 6 noiembri
 3. Anunt concurs functii publice vacante. By primarie Jul 30, 2021 Concurs. Download PDF Source. Post navigation. Șelimbăr, prima localitate din țară care lansează serviciul de livrare al documentelor în căsuță poștală - Docubox . By primarie. Related Post
 4. Concurs posturi registrator medical, brancardier - morga. Anunt: - Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea organizeaza concurs in perioada. Citeste mai mult ». May 21, 2021. Concurs
 5. Anunt 2010. Anunt concurs posturi vacante. Bibliografie pentru postul de asistent de farmacie. Bibliografie pentru posturile de asistenti medicali. Formular de inscriere. Publicatie concurs posturi de asistenti medicali si de farmacie. Publicatie Concurs Asistent Social
 6. Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării anunţă concurs pentru selectarea a 3 experți în vederea contractării serviciilor de consultanță în elaborarea documentului strategic de politici în domeniul educației inclusive, conform termenilor de referință.. Actele vor fi depuse până la data de 03 august 2021, ora 16.30, la adresa de e-mail: mecc@mecc.gov.md
 7. anunȚ concurs Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării anunță organizarea și desfășurarea interviului pentru ocuparea funcției vacante de director al Fondului special pentru manuale la data de 15 iulie 2021 , ora 15.00 , Casa Guvernului, et. 4 bir. 444

Anunț concurs pentru ocuparea unui post contractual

Anunt concurs - CJPMH

Concursuri DGRFP București - ANA

ANUNT - CONCURS DE RECRUTARE în data de 13.12.2018 la Serviciul Tehnic, Situaţii de Urgenţă din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj. - ANUNŢ - CONCURS DE RECRUTARE în data de 13.12.2018 la Serviciul Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistic Anunt concurs pentru post contractual Liceul Teoretic Grigore Moisil cu sediul în Timipara, strada Ghirlandei nr.4, judetul Timi% organizeazä concurs, pentru ocuparea urmätorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificatä completatä de H.G

Anunt concurs 2020 - Primaria Piatra Neam

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din Spitalul Universitar de Urgență Bucureşti. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0213180522/195/100 si la adresa de e-mail secretariat@suub.ro, de luni - vineri orele 08.00 - 15.00 Anunt concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de Sef serviciu la Serviciul Administrarea Terenurilor, Cladirilor, Retelelor de Alimentare cu Apa 12 June, 2018 - 8:55 Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier la Serviciul Programe, Lucrari, Intretinere Drumuri, Directia.

 1. 28 iunie 2021 - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de grefier arhivar si personal conex Anunt.Conditii de participare.Conditii de desfasurare.Tematica.Formular inscriere. Lista candidatilor admisi/respinsi sa participe la concurs - grefier arhivar. Lista candidatilor admisi/respinsi sa participe la concurs - agent procedural. Proces - verbal solutionare contestatii
 2. Noutăţi. Anunt concurs posturi vacante pentru perioada nedeterinata 02 august 2021 Rezultat final concurs promovare Asistent Medical Debutant 22 iulie 2021 Anunt concurs Director Financiar Contabil 07 iulie 2021 Rezultat concurs Ingjiritoare de curatenie 30 iunie 2021 Rezultat concurs Brancardier 30 iunie 202
 3. ANUNT CONCURS MUNCITOR NECALIFICAT. 27 iulie 2021 ANUNT CONCURS MUNCITOR NECALIFICAT (1,2 MiB, 6 hits) Last modified: 27 iulie 2021. Related Posts. Comments are closed. Galerie Multimedia Ultimele articole. ANUNT CONCURS MUNCITOR NECALIFICAT. 27 iulie 2021 . Anunt pentru ocuparea postului de secretar general al UAT Criscior
 4. istrative, ştiinţe economice, sociologie, psihologie, ştiinţe comportamentale, etc. funcţie publică de execuţie vacantă în cadrul aparatului de specialitate al.
 5. Anunt-concurs-11.06.2021. Concurs pentru ocuparea a trei funcții contractual vacante. Lasă un răspuns Anulează răspuns. Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate * Nume * Email * Site web. Comentariu
Anunț angajare - asistent medical-specializare radiologie

Anunt concurs - YouTub

 1. ul pentru Persoane Vârstnice Cervenia organizează la data de 29 septembrie 2016 concurs pentru ocuparea unui post vacant de kinetoterapeut principal pe perioada nedeter
 2. ANUNT CONCURS POST FARMACIST - Farmacia Spitalului General CF Galati. Anunt Viata Medicala. Tematica si bibliografie. Cerere inscriere concurs. Tabel candidati inscrisi. Tabel candidati final_14.07.2021. Proces verbal desfasurare concurs_8615 _____ ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE 28.06. - 12.07.2021. ANUNT concurs nr. 6718 - 1 post magaziner.
 3. ată Expert evaluator securitate rede CERT-RO Anunt concurs UIP Created Date: 7/5/2021 11:53:59 AM.
 4. In conformitate cu HG nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Clubul Sportiv Olimpia Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeter
 5. Anunt concurs Director Medical Anunturi - 29.03.2021 . Tema proiect, grila evaluare proiect, calendar concurs. Bibliografie concurs. Written by Webmaster SCM. Postari recente. Rezultate proba scrisa concurs medic ORL 19.07.2021; Anunt angajare personal ingrijitoare de curatenie bloc alimentar 30.06.2021.
 6. istrator financiar. Jan 20, 2020. Anunt-ad

Anunt concurs posturi vacante 2021 07 22 - Spitalul de

Anunt concurs recrutare !! Data: 24.11.2020 Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate Lista cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Consilier, clasa I, grand debutant - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta. Anunt concurs Operator introducere validare si prelucrare date. Rezultate selectie dosare operator introducere validare si prelucrare date. Rezultate contestatii. Rezultate proba scrisa. Rezultate proba practica. Rezultate intervi Anunt concurs pentru ocuparea a 4 posturi de Paznic, studii generale, vacante, norma intreaga, perioada nedeterminata, din cadrul structurii: Directia Generala Administrativa, Serviciul Paza. 04.12.2020. ANUNT IMPORTANT referitor la organizarea concursului de Director Management Universitar Anunt concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de ingrijitoare, personal contractual, pe perioada nedeterminata, in cadrul compartimentului Serviciul Social de Cresa din aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Anunt concurs posturi vacante Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante, perioada nedeterminata, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

Proces verbal sedinta extraordinara 21-10-2019 | Primaria

Anunț concurs 07.01.2020 - ACC

ANUNT - concurs trecere in corpul ofiterilor - Ofiter principal I - BIM - 316. Publicat: 14.12.2020. ATENTIE! Recrutarea in vederea incadrarii posturilor cu trecerea maistrilor militari/subofiterilor in corpul ofiterilor vizeaza doar maistrii militari/subofiterii in activitate din Ministerul Afacerilor Interne fxqrvf olped urpkq vfulv úl yruelw dx ykuvwd gh plqlpxp dql vpsolql l dx fdsdflwdwh ghsolq gh h[hufl lx dx r vwduh vwduh gh v q wdwh fruhvsxq] wrduh srvwxoxl shqwux fduh fdqglghd ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE. 1. DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE. - 1 (unu) post consilier juridic gr. I, studii S, minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate (drept), normă întreagă, perioadă nedeterminată; - 1 (unu) consilier pentru afaceri europene, studii S, specialitate drept, normă întreagă, perioadă. Angajare fara concurs pe perioada determinata Anunt Bibliografie Centralizator selectie dosare. Spitalul Clinic Filantropia. Concursuri Anunt promovare registrator medical principal - Compartiment evaluare si statistică medicala

ANUNT: Concurs Ingrijitoare - Spitalul Municipal Săcel

Anunt desfasurare concurs medic specialist pediatrie in cadrul sectiei Neonatologie VM 21. Anunt desfasurare concurs medic specialist OG. Rezultat Selectie Dosare posturi vacante de medici Viata Medicala nr.21 din 28.05.2021. Anunt concurs medici specialisti Pediatrie ptr.Neonatologie, Gastroenterolog pentru Medicina Interna, Obsterica. Concurs recrutare consilier asistent 05.11.2019. Anunt concurs , bibliografie , fisa postului consilier asistent click aici. Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs click aici. Rezultatul probei scrise click aici. Rezultatul probei interviu click aici. Rezultatul final al concursului click aici Anunt angajari Academia de Politie; Anunt angajari nr. 3708 din 20.07.2020; Anunt concurs recrutare pentru publicare 05.07.2021; Anunt concurs UIP POCU Noiembrie 2020; Concursuri și angajări; Conducere; Consilier - Serviciul de Asistență Socială; Consiliul local; Declaratii de avere 2016 - dupa de alegeri; Declaratii de avere 2016. Anunţ concurs medic Posted on July 13, 2021 July 13, 2021 admin Posted in anunturi Serviciul de Ambulanță al Judetului Satu Mare organizează în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii 867/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfaşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic din unităţile.

Anunt concurs! - YouTub

ANUNT-concurs ocupare posturi vacante de GREFIER ARHIVAR.pdf TEMATICA si BIBLIOGRAFIE.pdf Regulament desfasurare concurs (Hotarare CSM nr.185-2007) .pdf Cerere de inscriere.pdf Declaratie.pdf CALENDAR ESTIMATIV Lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale pentru a participa la concurs.pdf TABEL FINAL al candidatilor admisi pentru participarea la concurs 22.05.2021.pd Anunt concurs. 09 Iul By administrator. Anunt concurs D.A.D.P.P - 11.08.2021. This entry was posted in Anunturi/achizitii. Bookmark the permalink. Post navigation. Concurs pentru ocuparea a trei funcții contractual vacante. Lasă un răspuns Anulează răspuns. Adresa ta de email nu va fi publicată Anunt concurs SEF MANEVRA - Statia Jibou . Anunt concurs SEF MANEVRA - Statia Jibou. Anunt concurs SEF MANEVRA - Statia Jibou. Search. Postari recente. Viaductul Caracău -cel mai mare viaduct în arc din beton din România; 10% REDUCERE la Pass-ul Interrail

Concursuri Ministerul Educație

Anunt concurs asistent medical debutant post temporar 09.08.2021; Anunt concurs asistent medical debutant 16.08.2021; Rezultate proba scrisa concurs 19.07.2021; Anunt selectie dosare concurs 19.07.2021; Anunt concurs medici Viata medicala; Anunt concurs infirmiera debutanta OG; Anunt concurs ingrijitoare si agent DD Anunt concurs Director financiar contabil (26.05.2021) Anunt concurs posturi vacante (26.05.2021) Rezultate finale la concursul de ocupare a functiei de manager (17.05.2021) Rezultatele concursului de ocupare a functiei de manager (13.05.2021) Proiect de management - Concurs Manager (07.05.2021) Rezultate concurs spalatoreasa (06.05.2021

cadrul probelor de concurs. Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoțite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care a depus la înscriere o declarație pe propri ANUNT CONCURS 4 sef tura Revizia Grivita anunt-concurs-12072021.pdf: 3.37 MB » Ultimele informații publicate: Formular de inscriere concurs. Anunt consurs sef Politia locala 16.08.2021. Extras raport final concurs 12.07.2021. Extras proces verbal interviu ocncurs 12.07.2021. Extras proces verbal proba scrisa concurs 12.07.2021 completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânä la data primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii carnetul de muncä sau, dupä caz, adeverintele care atestä vechimea vor fi prezentate în original în vederea verificärii conformitä!ii copiilor cu acestea. Not

Anunt Concurs Detalii pentru ocuparea urmatoarelor functii publice: 1. Referent de specialitate clasa II (compartiment agricol) 2. Referent clasa III (compartiment contabilitate) Anunt Detalii Ocupare post, sef SVSU. Anunt concurs MOF Detalii anunt privind ocuparea prin concurs a postului vacant de kinetoterapeut pentru sectia clinica ati-compartiment ati -arsi, din cadrul.. Anunt concurs post vacant Inginer - Serviciul Gestiune Calitativa, Cantitativa a Resurselor de Apa-Avize si Autorizatii. Rezultat selectie dosare pentru postul de Inginer ( 1 post) la Serviciul Gestiune Calitativă, Cantitativă a Resurselor de Apă - Avize și Autorizații. Anunt rezultate concurs inginer DMEI R Anunt concurs REFERENT, clasa III grad profesional superior-Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice si Juridice descarca 09 July 2021 Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante pe durata nedeterminata - consilier ,clasa I grad profesional principal - Directia Impozite si Taxe Locale - Serviciul Constatare Impunere.

Anunt concurs recrutare DGMFP - expert asistent - ANF

 1. Anunt angajare Bibliografie Teme cadr
 2. 9 0(72'2/2*,$ '( '(6) ù85$5( $ &21&8568/8, &rqfxuvxo frqvw vq vxv lqhuhd xup wrduhoru sureh 3ure vfulv wls julo holplqdwrul
 3. Anunt concurs pentru ocupare posturi Medic Rezident an V specialitatea ATI, Medic Specialist specialitatea Medicina Fizica si de Reabilitare, Medic Specialist specialitatea Pediatrie, Medic specialitatea Stomatologie Generala/Medicina Dentara - pag.1 - pag.2 - pag.
 4. Adresa : Str.Aleea Spitalului nr.36, Pitesti, Arges Telefon : 0248/287150 Fax : 0248/282828 ,0248/287202 E-mail :spiturgag01@yahoo.com Internari Obisnuite: Interior 18

Anunt concurs consilier juridic superior Casa Judeteana

Loading. Anunt concurs You are here: Home » Anunt-concurs. Bibliografie. Tematica. back u

CONCURS EXIMTUR - “Batalia destinatiilor” – India vs Sri LankaComper 2019Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu"