Home

Probe de aptitudini liceul pedagogic 2021

Rezultate echivalare probe de aptitudini admitere IX 202

 1. on 18 June 2021
 2. Probe de aptitudini. La învățământul liceal, profilul pedagogic, evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului. Pentru a fi declarat ADMIS.
 3. Colegiul National de Informatica Matei Basarab Rm. Valcea asigura un serviciu educativ adaptat nevoilor beneficiarilor, în spiritul valorilor europene, promovând performanța și integritatea socială. REZULTATELE LA PROBELE DE APTITUDINI-PROFIL PEDAGOGIC - AN ȘCOLAR 2021-2022. REZULTATELE LA PROBELE DE APTITUDINI-PROFIL.
 4. orităţilor naţionale
 5. zilnic, de luni până vineri, interval orar 9.00-14.00 (excepție miercuri, 21 iulie 2021). Conform calendarului admiterii, ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere este miercuri, 28 iulie a.c. PLAN DE ŞCOLARIZARE LICEU 2021-2022: 4 clase a IX-a: 2 clase învăţător-educatoare. 1 clasă educator-puericultor. 1 clasă ştiinţe sociale

Probe de aptitudini - colegiul-cantacuzino

Rezultatele La Probele De Aptitudini-profil Pedagogic - an

 1. Colegiul Pedagogic Vasile Lupu Iași Sesiunea iunie 2021 CATAGOG: REZULTATELE FINALE LA ECHIVALAREA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE ADMITERE ÎN CLASA A IX-a Filiera Vocațională, Profil Pedagogic, Specializarea Învățător-educatoare nr. crt. imele p JUDEȚ Școala de proveniență Medii general
 2. al elevi ADMIS/ RESPINS la probe de aptitudini pentru Admitere 2021-2022 Cod elev Școala Provenienta ADMIS/ RESPINS PED01 Școala Gimnazială Nicolae Țic Brănișca ADMI
 3. 1 martie 2021 - Anuntarea, de catre inspectoratele scolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna Transmiterea de catre Comisia nationala de admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de.
 4. 11 - 12 mai 2021: Inscrierile pentru probele de aptitudini. 13 - 15 mai 2021: Desfasurarea probelor de aptitudini. 18 mai 2021: Se vor afisa rezultatele probelor de aptitudini. Se depun contestatiile la probele de aptitudini, acolo unde acest lucru e permis prin metodologie. 22 mai 2021
 5. - Depunere dosare pentru candidaţii repartizaţi la Liceul Andrei Mureşanu Braşov - Rezultate finale admitere profilul pedagogic, învăţător-educatoare - Rezultate finale admitere profilul teologic, teologie ortodoxă - Broşura de Admitere în Clasa IX 2021, v
 6. Astăzi, 12 iunie 2020, au fost postate online și la vizierul colegiului, rezultatele obținute de către candidații de la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic (anul școlar 2020-2021). CNPMS_Rezultate-probe-aptitudini_202
 7. Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, Municipiul Ploiești a reunit astăzi, 8 mai 2020, sub egida. reginei inimilor, emoția , pasiunea, devotamentul dascălilor, cinstea și prețuirea micilor sau marilor. învățăcei, care și-au exprimat nostalgic dorința de a reanima sălile de clasă, de a regăsi bucuria reîntâlnirii

ADMITERE LICEU 2021: Probele de aptitudini, din 15 iunie

Colegiul Național Pedagogic Mihai Eminescu înscrie, începând cu data de 31 mai 2021, copii preșcolari la grupele de grădiniță ale unității noastre de învățământ. Descărcați cererea de înscriere aici. Pe lângă cerere mai aveți nevoie de: Copie certificat de naștere al preșcolarului. Copie carte de Identitate pentru. metodologia de organizare Și desfĂȘurare a probei de verificare a cunosȚinȚelor de limbĂ maternĂ, pentru candidaȚii care nu au studiat În gimnaziu În limba respectivĂ, pentru admiterea În anul Școlar 2020-2021 În liceele care organizeazĂ clase cu predare În limbile minoritĂȚilor naȚionale-anexa nr. 4 la ordinul nr. 4948/2019 Colegiul Naţional Pedagogic Gheorghe Lazăr Cluj-Napoca este lider de opinie în reformarea învățământului pedagogic preuniversitar, deținând preşedinţia Asociaţiei Naţionale a Colegiilor şi Liceelor Pedagogice din România (ANCLP). La 31 august 2016, directorul Colegiului, prof. dr. Mircea BERTEA a fost decorat de. 3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a. 4. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3 din prezenta Notă, este 6 (şase). 5

!!Actualizare - 7 iunie 2021 Admitere 2021 Clasa a IX-a probe de aptitudini pentru profilul pedagogic. Fișa de aptitudini și anexa la fișa de înscriere se vor transmite pe e-mail la secretariatul unității de învățământ din care provine candidatul Probe aptitudini - Admitere 2021- 2022 de secretariat | mai 18, 2021 | Elevi , Parinti , PROBE APTITUDINI PROFIL PEDAGOGIC OFERTA EDUCAȚIONALĂ cerere_inscriere_probe_aptitudin mediilor de admitere. DACĂ DOREȘTI SĂ TE ÎNSCRII LA PROFILUL PEDAGOGIC,SOLICITĂ COMPLETAREA FIȘEI DE APTITUDINI LA ȘCOALA TA ÎN PERIOADA 07 -14.06.2021 ȘI TRANSMITEREA ACESTEIA CĂTRE LICEUL PEDAGOGIC MATEI BASARAB pe adresa de e-mail office@licped.ro

Video: Admitere în liceu 2021 - Colegiul Naţional Pedagogic

Probe aptitudini pentru admitere în clasa a IX-a, profil pedagogic, an școlar 2020-2021 Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini, în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unității de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic. AN ȘCOLAR 2020 -2021 LICEUL PEDAGOGIC MATEI BASARAB SLOBOZIA. FILIERA VOCAȚIONALĂ - PROFIL PEDAGOGIC SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR -EDUCATOARE 2 CLASE (56 ELEVI) PROBE DE APTITUDINI Pentru toate specializărilede la liceele pedagogice, evaluarea șicertificarea aptitudinilor se realizeazăpri 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu admis sau respins. 2. Respingerea la o probă atrage după sine obţinerea calificativului respins la probele de aptitudini. 3. Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini pentru profilul pedagogic, specializările: învățători - educatoare, educator - puericultor. 4

LICEUL PEDAGOGIC GH.ȘINCAI - ZALAU (echivalare probe de aptitudini) Data: 30.07.2021 - Ora: 9:30, Locul: Liceul Pedagogic Gh.Șincai, Sala 16 Comisia de admitere județean La Brașov, de exemplu, în oferta educațională pentru clasa a IX-a liceu zi sunt propuse pentru anul școlar 2021-2022 112 clase cu 3.136 de locuri în cele 40 de unități școlare liceale față de 111 clase cu 3.108 locuri realizate în anul școlar 2020-2021 FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022, admitere în clasa a IX-a - învăţământul liceal de stat ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau matern Liceul Teologic Reformat Sf. Gheorghe - Református Kollégium Sepsiszentgyörgy- probe de aptitudini. Liceul Tehnologic Gábor Áron Tg. Secuiesc - Gábor Áron Szakközépiskola, Kézdivásárhely. Liceul Pedagogic Bod Péter Tg. Secuiesc - Bod Péter Tanítóképző Kézdivásárhel STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA. ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022. LA PROFILUL PEDAGOGIC. SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE Proba de aptitudini muzicale; Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin

An şcolar 2021-2022 . Metodologia de organizare a admiterii în clasa a IX-a - valabilă din 2011; Ordinul de ministru nr.3721/23.04.2021 - ordin pentru modificarea și completarea a nr.5457/2020; Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale - PROFIL SPORTIV - ANEXA 2 Broșura ISJ pentru admiterea la clasa a IX-a. COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC CARMEN SYLVA —L_g-Q62QR/ TABEL NOMINAL cu rezultatele la probele de aptitudini profilul pedagogic, specializärile învätätor-educatoare educator-puericultor Media Media v-V111 v-V111 educatie purtare fizicä optiunea l: învätätor-educatoar

Probele de aptitudini pentru profilul Pedagogic (Colegiul C. Negri) sunt apreciate cu calificativele admis sau respins. Graficul complet şi informaţii suplimentare despre probe găsiţi aici, pe site-ul Vieţii libere, la Admiterea 2009 LICEUL TEOLOGIC ROMANO - CATOLIC SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI Municipiul Roman, Judetul Neamg Str. Stefan cel Mare nr.268/B, Tel / Fax: 0233 741421, E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com Nr.1146 din18.06.2021 COD Nr.crt. LISTA CU REZULTATELE CANDIDATILOR îNSCRlSl LA PROBELE DE APTITUDINI - IUNIE 2021 liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022; 2. ORDIN nr. Comisia de admitere constituită la nivelul unității de învățământ Liceul Pedagogic Gheorghe clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de PROBE APTITUDINI - ADMITERE 2021- 2022. See more of Colegiul National Pedagogic Regina Maria on Faceboo

Admiterea la profilul pedagogic 2020 - Probele de aptitudini mai 27, 2020 Proba de verificare a competențelor de limba engleză mai 27, 2020 Noul calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat 2020-2021 mai 25, 202 Modelul fișei de aptitudini este stabilit de către Comisia Națională de Admitere și este transmis Comisiilor de admitere județene / a Municipiului București, până la data de 10 mai 2021. Extras din Calendarul probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a în învățământul liceal de stat, poate fi consultat aici La profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie - liceul Waldorf-aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. La profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis/respins

La Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare, vor fi disponibile două clase, iar evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a. Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 4 loc: Beius cod postal: 415200. tel/fax: 0259/322529 tel: 0359/80059 2~.05.2021 22:09 DGIP 0214055662 #0007 p 5/ 8 DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR (4)Anexa fişei de înscriere; însoţită de Fişa de aptitudini, se transmit, de către unităţile de~ învăţământ gimnazial în care sunt înmatriculaţi candidaţii, către unitatea de învăţământ liceal cu profil pedagogic. IV. STABILIREA REZULTATELOR LA PROBA DE APTITUDINI. Probe de aptitudini. Plan de şcolarizare. Film de prezentare. Perioada de înscriere pentru probele de aptitudini: 07.06.2021-14.06.2021, interval orar: 9:00-16:00 Înscrierea în clasa a V-a, an școlar 2021-2022. Repartizarea pe clase a elevilor de clasa a V-a, an școlar 2021-2022. Precizări privind înscrierea în clasa a V-a. Evaluarea.

Ordin privind organizarea simulărilor naționale – Liceul

Admiter

-Arte plastice si decorative (probe de aptitudini) 226 R 20 6,46-Arhitectura (probe de aptitudini) 222 R 8 1 7,29 -Arte plastice si decorative 225(probe de aptitudini) M 20 1 7,27-Arhitectura (probe de aptitudini) 221 M 8 1 6,21 6. COLEGIUL NA7 ȚIONAL PEDAGOGIC MIHAI EMINESCU TÂRGU MUREȘ PEDAGOGIC -Învăţător - Educatoare (probe de. Transferul elevilor pentru anul școlar 2021-2022 Cererile pentru transferul elevilor se depun la secretariat, în perioada de 28.06.2021-02.07.2021, în intervalul orar 14:00-16:00. Examenele de diferență se vor susține în perioada 06.07.2021-12.07.2021, conform unui grafic ce va fi anunțat pe data de 05.07.2021.DETALII -> Pentru profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie -liceul Waldorf- aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. Pentru profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază calificativelor admis/respins. Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini va avea loc pe data de 12 iunie 2020

Programare proba de aptitudini artistice - 17.05.2019. Rezultate proba de aptitudini artistice. ÎNSCRIERE CLASA A IX-A, PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTORI - EDUCATOARE, AN ŞCOLAR 2018-2019. ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019. Anunţ Proba de aptitudini fizice- ora 11.00. IMPORTANT! Elevii vor avea echipament sportiv (trening, încălțăminte sport) PRECIZĂRI: REZULTATUL FIECĂREI PROBE SE APRECIAZĂ CU ADMIS/RESPINS; NU SE ADMIT CONTESTAȚII LA PROBELE DE APTITUDINI; RESPINGEREA LA O PROBĂ ATRAGE DUPĂ SINE OBȚINEREA CALIFICATIVULUI RESPINS LA PROBELE DE APTITUDINI. Colegiul Naţional Pedagogic Ştefan Velovan din Craiova are o nouă specializare la admiterea din această vară. Este vorba de o clasă de educator- puericultor. Elevii care vor să fie admişi la această clasă vor susţine patru probe practice, la fel ca şi cei care vor să fie admişi la clasele de educator-învăţător Rezultate probe de aptitudini 2018 COLEGIUL PEDAGOGIC VASILE LUPU, IAȘI: 143: 18 ianuarie 2021 27 ianuarie 2021 Administrator 0. Dacă îți pasă de educație, dacă îți pasă de viitor, direcționează până la 3,5% din impozitul pe venit către Fundația înväÿämðntul liceal de Stat pentru anul FOIar 2021-2022 (model) CALIFICATIVUL (ADM'S/ RESPINS): Prqedintete Comisiel de admitere din unftatea de înväþmant preuniversitar ticeal pedagogic, DE APTITUDINI Anexä la Fip de înscrïere la admiterea în clasa a IX - a fliera vocationalä, profil pedagogic, toate specializäril

Colegiul Național Pedagogic Mircea Scarlat a devenit pe plan teritorial o organizaţie deschisă şi socială, furnizoare de educaţie de calitate. PUNCTE TARI: Corp profesoral calificat 100%, corp profesoral titular 78%. Relațiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulativ la Fisa de înscriere de comunicare a rezu{tatelor la probe(e de aptitudini, în cadrul procesului de admitere în învägämântul liceal de stat pentru anul 9colar 2021-2022. (2) Prezenta procedurä se adreseazä candidaÇitor care participä la admiterea în înväÇämântu Profil pedagogic - rezultate probe aptitudini. de admin actualizat la 04/07/2020 12/06/2020. pedagogic_rezultate_probe_aptitudini. Public Stat de personal. de admin actualizat la 19/03/2021 30/03/2020. Martie 2021 Martie 2021 Septembrie 2020 Septembrie 2020 Martie 2020 Martie 2020 Septembrie 2019 Septembrie 2019 Martie 2019 Martie 2019. CNPASS. Oferta educaţională pentru anul şcolar 2021 - 2022. Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învâţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

La Liceul Teoretic Zimnicea şi Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria probele de aptitudini pentru clasele cu profil sportiv au fost programate pentru data de 29 mai. Şi aspiranţii la clasele cu profil învăţători-educatoare de la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat din municipiul Alexandria sunt chemaţi să susţină proba de aptitudini. Perioada de admitere la Liceul Romano-Finlandez este 12-14 iulie 2021, după cum urmează: În zilele de 12-13.07.2021 va avea loc interviul de valori pentru ambele profiluri (Pedagogic și Științe sociale). Pentru programarea la aceste interviuri vă rugăm să reveniți cu un email de confirmare: inscrieri.scoala@lrfb.ro DESPRE NOI. Anul 1972 reprezintă pentru Liceul Teoretic Nicolae Cartojan Giurgiu momentul transformării din Școala Profesională de Construcții în Liceul Industrial de Construcții Giurgiu, cu durata de 5 ani, iar din 1977 devenind Liceul Industrial nr.1 Giurgiu, ca urmare a modificării reţelei de învăţământ la nivel naţional

Data : 14.07.2021. Candidaţii care au fost declaraţi ADMIŞI la profilul pedagogic specializările învăţător-educator sau educator puericultor pentru anul şcolar 2021-2022, dar nu mai doresc sa rămână la acest profil vor depune declaraţie semnată, atât de părinte, cât şi de candidat în zilele de 14 iulie2021 Pentru secțiile la care sunt prevăzute două probe, nota finală la probele de aptitudini a Pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în învățământul liceal - filiera vocațională, Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini, încâmpuldedicat.

BRÂNDA Învăţământ pedagogic, probe şi aptitudini: 1. Proba de aptitudini muzicale şi coordonare motrică: A. Se verifică auzul muzical, simţul ritmic, memoria muzicală şi calităţile vocale; * intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; * reproducerea de fragmente ritmico. Din anul școlar 2021-2022, la Colegiul Național Iosif Vulcan, profil pedagogic, s-a înființat o nouă specializare: educator-puericultor. Admiterea la acestă specializare este condiționată de promovarea unor probe specifice de aptitudini ANUNȚ: Liceul Vocațional de Artă organizează în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2021-2022 (conform art.52 din metodologie), TESTAREA APTITUDINILOR SPECIFICE MUZICALE, în data de 12 martie 2021, orele 16-19, la sediul liceului. Programul Național pilot ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ se va desfășura cu. 19-20 mai 2016: Eliberarea, de la şcoala unde elevii urmează clasa a VIII-a, a anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini; 23-24 mai 2016 (ora 12.00): Înscrierea pentru probele de aptitudini, la secretariatul Liceului Pedagogic Vasile Lupu. Participă și elevul. Liceul Teologic Baptist Alexa Popovici Arad. între orele 8-11 - proba de aptitudini - interviu. III. Liceul Teologic Penticostal Arad. între orele 10-12 - proba de interviu. începând cu ora 12-14 - proba scrisă. Orarul detaliat al organizării probelor de aptitudini va fi afişat la fiecare unitate de învăţământ, cel.

La Concursul “Sărbătoarea Dragobetelui” 2021, concurs de

Admitere liceu 2020, probele de aptitudini

21GREC MARA-DIANA Liceul Național de Informatică Arad Învățători-educatoare TABEL NOMINAL cu rezultatele la admitere filiera vocațională profil pedagogic clasa a IX-a - an școlar 2021-2022. Nr. Nume Prenume Școala de proveniență Rezultat Inscrisi_PROBE aptitudini_2021.xls Created Date CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR REÎNSCRIEREA ŞI ÎNSCRIEREA ÎN GRĂDINIŢĂ. Conținutul probelor de aptitudini. OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2021-2022. Conținutul dosarului_2021. CALENDARUL ADMITERII 2021 - LICEUL PEDAGOGIC IOAN... ADMITERE ANEXE OM 3721_2021. ADMITERE OM-3721_2021. OFERTA EDUCAȚIONALĂ.

Admitere clasa a IX a -profil PEDAGOGIC, an școlar 2021

Admiterea la profilul pedagogic, an școlar 2021-2022. La învățământul liceal, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de. 24 - 25 mai 2021 - Înscrierea la liceul pedagogic pentru probele de aptitudini; 26 - 28 mai 2021 - Desfășurarea probelor de aptitudini: 26 mai 2021, ora 09:00 care pun următoarele documente:-Interviul de admitere; Interviul constă în: Lectură la prima vedere a unui text literar și o conversaţie cu membrii comisiei pe o temă. Probele de aptitudini. 22 iunie 2021 - Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația.

Soft Actualizare Aplicație – Liceul de Muzică "Tudor Jarda"

Admitere la liceu 2021

Admitere profil pedagogic postat,31.05.2021. REZULTATE PROBE DE APTITUDINI. 1. Instructiuni admitere . 2. Cerere inscriere si echivalare a probelor de aptitudini . 3. Fisa de aptitudini . 4. Anexa la fisa de aptitudini. 2021 INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRIMAR . 1. Cerere inscriere clasa pregatitoare . 1.1 2021 INSCRIERE IN INVATAMANTUL PRIMAR . 2 Calendar admitere la liceu 2021 Probele de aptitudini. 24-25 mai 2021 Înscrierea pentru probele de aptitudini. 26-28 mai 2021 Desfășurarea probelor de aptitudini. 31 mai 2021 Rezultatele de la probele de aptitudini / Depunerea contestațiilor O femeie din SUA, care are 17 copii și numeroși nepoți, a absolvit liceul la 92 de ani pedagogic - precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea repartiz ării computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei prezentate în Anexa III a prezentului ordin. Art. 8. (1) La. Vineri, 02.07.2021, între orele 10.00-10.45, va avea loc la Colegiul Național Constantin Cantacuzino testarea de selecție în vederea constituirii claselor a V-a pentru anul școlar 2021-2022. Înscrierile la testarea de selecție se realizează în perioada 14-27 iunie 2021, prin completarea formularului on-line

Liceul Vasile Conta - Târgu Neamț. Pentru noi educația fiecărui elev CONTeAză ADMITERE LICEU 2021 ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DE LA CLASELE DE PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR - EDUCATOARE Acum poți beneficia GRATUIT de consultații pentru admitere la specializarea învățător - educatoare, începând cu 20 martie 2021, ora 09.00 (CEREREA SE TRANSMITE ON-LINE LA ADRESA DE E-MAIL: colegiulcarol@gmail.com Peste 750 de elevi de clasa a VIII-a din totalul celor peste 900 înscrişi pentru susţinerea probelor de aptitudini la liceele sau clasele din învăţământul . Astfel, elevii din clasele a VIII-a care vor să urmeze cursurile liceale la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat Alexandria, specializarea învăţători - educatoare, vor susţine probele de aptitudini în zilele de 24 şi 25 mai 2017 la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini, în conformitate cu prevederile din Anexa I la O.M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea si 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 Liceul Pedagogic Anastasia Popescu Liceul de Arte Plastice Nicolae.

Leave a Comment / Probe aptitudini clasa pregatitoare / January 26, 2021 March 16, 2021 Părinții preșcolarilor care doresc să își înscrie copiii în Clasa Pregătitoare, în anul școlar 2021-2022 la Liceul de Muzică Tudor Jarda Bistrița sunt rugați să compelteze acest formular de informare Anexa la Fip de înscriere, în secçtunea Proba de aptitudini, de cätre unitatea de înväçärnânt liceal la care candidatul a depus/transmis documentele de înscriere sau La care s-au transmis documentele candidatului. (2) Pentru profilul pedagogic, la care sunt echivalate probele de aptitudini, la sectiunea Prob La Colegiul Național Spiru Haret Târgu-Jiu, probele de aptitudini se vor desfășura în cursul zilei de 27 mai, la ora 09.00 fiind programată proba de aptitudini fizice, la ora 11.00 cea de aptitudini muzicale, la 15.00 cea de aptitudini artistice, iar la ora 16.30 proba de interviu

Premii la Concursul Regional de Interpretare InstrumentalăAdmitere în liceu 2020-2021 | Inspectoratul Școlar

28 mai, 2021 ; Echivalare probe aptitudini profil pedagogic 2 mai, 2021 ; Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului Educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățămîntul liceal de stat pentru anul școlar 2021-202 A apărut calendarul pentru admiterea în liceu 2020-2021. Când se susțin probele de aptitudini. Ordinul de ministru nr. 4.317/2020, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, va fi publicat în Monitorul Oficial Probele pentru liceul vocational, pedagogic in ce data au loc? Bună!Trebuie să ai medie de trecere ( minim 5 - media de admitere ) şi TREBUIE să dai probe eliminatorii ( vocaţionale )!Media finală a celor admişi depinde şi de concurenţă...Trebuie să dai Evaluarea Naţională normală ( Română + Matematică ) şi, în plus, TREBUIE să dai ( în luna mai 2015 ) Probele de.