Home

Lucrul mecanic pe plan inclinat

direcția deplasării și o direcție perpendiculară pe plan. În cazul nostru, Fig. 3: { = ∙ = ∙ (3) Forța care va produce lucrul mecanic este componenta paralelă cu direcția deplasării, F t. Astfel, valoarea lucrului mecanic, conform definiției (1), este dată de relația 100 ) Un corp alunecă pe un alt corp înclinat cu unghiul de înclinare de Parcurgând distanţa de 4 cm(cat a lui david), corpul atinge viteza de Se cere coeficientul de frecare a corpului pe celalalt corp. Soluţie.(nu e buna) . Asupra corpului acţionează forţele de frecare de greutate şi de reacţiune . Corpul se mişcă pe plan cu accelerația Aplicăm legea a doua a lui Newton Planul înclinat este în mecanică o suprafață plană care formează un anumit unghi cu orizontala. Acesta este utilizat la ridicarea maselor (obiectelor grele) la o anumită înălțime folosindu-se o forță mai mică decât în cazul ridicării lor pe direcție verticală. Totuși trebuie menționat, că lucrul mecanic efectuat nu devine mai mic, deși rămâne neschimbat Mecanica - planul inclinat. « : Februarie 27, 2011, 02:02:31 p.m. ». Pe un plan inclinat, de baza b =40m si inaltimea h =9m, se afla un corp de masa m = 100kg sub actiunea unui forte F =500N paralela cu planul si indreptata in sus. Coeficientul de frecare corp-plan u= 0,2 Ce este un plan înclinat? Cu ce forţă trebuie să acţionăm ca să echilibrăm un corp pe planul înclinat? Acest videoclip vă răspunde la întrebări şi a fost rea..

Gn = G cos α, normala pe planul inclinat. Reactiunea normala N a planului inclinat si forta componenta Gn nu efectueaza lucru mecanic. Prin urmare, efectueaza lucru mecanic numai forta componenta Gt: L = Gtl = mgl sin α = mgh. stim ca l sin α = h. Rezulta ca: Lucrul mecanic al greutatii este independent de drumul parcurs de punctul material. Pe măsură ce cade corpul, lucrul mecanic al greutății este pozitiv greutatea având aceeași direcție și același sens cu deplasarea corpului (pe verticală, în jos). Însă energia potențială gravitațională a corpului scade, deoarece scade și înălțimea lui față de sol și deci variația energiei potențiale gravitaționale.

 1. Lucrul mecanic este o mărime fizică definită ca produsul dintre componenta forței care acționează asupra unui corp în direcția deplasării punctului ei de aplicație și mărimea drumului parcurs. E o mărime ce caracterizează schimbarea stării dinamice a sistemului. Lucrul mecanic este o mărime fizică derivată, scalară, extensivă în raport cu drumul, având caracter de mărime.
 2. - Greutatea unui corp deplasat pe orizontala. 2. LUCRUL MECANIC AL GREUTATII a) Daca corpul cade liber de la o inaltime h. L = G·h = mgh. b) Daca corpul aluneca liber pe un plan inclinat. L = m·g·d·sin(t); unde d=distanta parcursa de corp si t este unghiul planului inclinat. c) Daca corpul aluneca liber pe un plan inclinat denivelat. L = mg
 3. Planul inclinat 1. PLANUL ÎNCLINAT αPlanul care formează un unghiascuţit cu planul orizontal senumeşte plan înclinat. Mişcarea corpului, pe plan înclinat, sub acţiunea mai multor forţe Alianta INFONET. Proiect lucrul mecanic Colegiul Tehnic Buzau. Fisiere pascal Colegiul de Industrie Usoara. English Español Português.
 4. Masa corpului. v0. Suprafata orizontala. Grafic. Dupa distanta, plan inclinat. Unghi alfa. Miscare cu frecare pe plan orizontal si inclinat (diferite). Cerinte : lucrul mecanic al fortelor de frecare pe AB. Energia cinetica in starea B. Inaltimea la care ajunge pe planul inclinat. Energia mecanica in punctul C. 5.22: Energia mecanica

Plan înclinat Math Wiki Fando

Lucrarea nr. 8 Determinarea randamentului planului înclinat A. TEORIA LUCRĂRII Randamentul planului înclinat de înălţime h şi lungime l : Lu G1 h (1) Lc T l Unde η - randamentul planului Lu - lucrul mecanic util Lc - lucrul mecanic consumat T - tensiunea în fir (forţa activă) care deplasează corpul în sus pe plan, G1 - este greutatea corpului paralelipipedic ( forţa rezistentă. Pentru a mentine in repaus pe un plan inclinat de unghi α=30° trebuie aplicata o forta minima in sus de-a lungul planului, F 1 =4N 7.Aflati lucrul mecanic necesar pentru alungi cu ∆l=5 mm o bara cilindrica din cauciuc avand s=100mm 2 si lungimea initiala l 0 =100cm.Modulul de elasticitate a cauciucului E=100KN/m 2

Proiect lucrul mecanic. 1. Mihai Popescu-clasa a IX-a. 2. Lucrul mecanic este o mărime fizică definită ca produsul dintre componenta for eiț care ac ionează asupra unui ț corp în direc ia ț deplasării punctului ei de aplica ie iț ș mărimea acestei deplasări. E o mărime ce caracterizează schimbarea stării dinamice a sistemului Un corp de masa m=2 kg este ridicat pe un plan inclinat cu acceleratia a=5m/s, la inaltimea h=2,5m.Forta ce actioneaza asupra corpului are modulul F=20N si directia planului inclinat.Se neglijeaza frecarile.Determinati: a)lucrul mecanic efectuat de forta de tractiune b)variatia energiei potentiale c)viteza corpului in varful planului inclinat Fig.8.14. Echilibrul cu frecare al unui corp pe planul înclinat. Lucrul mecanic consumat pentru urcarea corpului pe planul înclinat este: . Randamentul planului înclinat este raportul dintre lucrul mecanic util (pentru a ridica greutatea la înalţimea h) şi lucrul mecanic consumat Problema 2.31, pagina 110, manual fizica, clasa a noua. Tematica: Mecanica. Miscare pe plan inclinat. Un corp este lansat in sus pe un plan inclinat de unghi α. Coeficientul de frecare corp-plan este μ. Aflati: a) raportul k dintre viteza initiala si cea cu care corpul revine la baza planului inclinat. Aplicatie numerica: α =30°, μ = 0.1 Deplasare rectilinie pe plan înclinat. L G = L G = Deplasarea pe orizontalã. L G = Deplasare pe o traiectorie oarecare. L G = la urcare L G = la coborâre: Concluzii Lucrul mecanic al greutãții de traiectorie. Greutatea este o forțã Aplicație.

Plan înclinat - Wikipedi

Calculeaza lucrul mecanic al fortei de greutate pe distanta h din punctul de aruncare. L = - mgh Greutatea este o forta rezistenta! 4.Calculeaza lucrul mecanic al fortei de greutate la deplasarea unui corp de masa m in sus, de-a lungul unui plan inclinat de inaltime h F1. Lucrul mecanic util, pentru ridicarea uniformă a unui corp de masă m=10kg pe un plan înclinat, din punctul inferior al planului şi până în punctul superior este Lu=2000J. Lucrul mecanic efectuat de către forţa de frecare este LFf =- 500J. Lucrul mecanic consumat pentru ridicarea corpului este: a. LC =250J b. LC =2000J c. LC =1500J d , lăsat liber pe un plan înclinat, coboară uniform. Lucrul mecanic minim efectuat de o forță de tracțiune paralelă cu planul înclinat pentru a ridica același corp pe plan, de la baza planului până la înălțimea h, este: a. 0,5mgh b. h c. 2h d. 4h (3p) 5. Un corp se deplasează de-a lungul axei OX. Dependența vitezei corpului d A. MECANIC Ă Varianta 4 Se consider ă accelera ţia gravita ţional ă g =10 m/s 2. I. Pentru itemii 1-5 scrie ţi pe foaia de r ăspuns litera corespunz ătoare r ăspunsului corect. (15 puncte) 1 Un corp coboar ă liber, f ără frecare, pe un plan înclinat. Pe m ăsur ă ce corpul coboar ă: a Totuși trebuie menționat, că lucrul mecanic efectuat nu devine mai mic, deci rămâne neschimbat. Plan înclinat. N = Forţa normală care este perpendiculară pe plan m = masa obiectului g = accelerația gravitațională θ = Unghiul de înclinare față de orizontală f = Forța de frecare cu planul înclinat

7) a) Calculaţi lucrul mecanic al greutății unui corp cu masa de 1 kg, când cade liber pe sol de la înălțimea h = 2m. b) Calculaţi lucrul mecanic al greutății unui corp cu masa de 1 kg, când coboară pe un plan înclinat la sol având o lungime de h = 3m. Rezolvare:# a) L G = G ∙ h = m ∙ g ∙ h = 1 ∙ 10 ∙ 2 = 20 Un plan înclinat este un plan care formează un unghi ascuţit cu planul orizontal. Forţa F necesară urcării uniforme, fără frecare, a unui corp, cu valoarea greutăţii G, pe un plan înclinat de înălţime h şi lungime l are valoarea: F = (G · h)/l. Lucrul mecanic

Mecanica - planul inclinat - Scienti

4 Valerica Baban, UMC, 26 decembrie 2014. Figura 5 Exemplu: lucrul mecanic al forţei elastice, =− , = (1)(− 1) 2 =− 1 2 2 (Fig.6) Figura 6 4. Lucrul mecanic al forţelor conservative (greutatea şi forţa elastică) O forţă conservativă este prin definiţie o forţă care, acţionând asupra unui corp, lucrul mecanic 2. LUCRUL MECANIC AL GREUTATII a) Daca corpul cade liber de la o inaltime h L = G*h = mgh b) Daca corpul aluneca liber pe un plan inclinat L = m*g*d*sint; unde d=distanta parcursa de corp si t este unghiul planului inclinat 5 p b) lucrul mecanic efectuat de forța de frecare pe întreaga distanță parcursă; 5 p c) lucrul mecanic efectuat de forța de greutate pe ultimii 4 m din drum; 5 p d) puterea dezvoltată de forța de tracțiune pe toată distanța parcursă, știind că durata mișcării este de 11 s. 2. Din vârful unui plan înclinat de lungime l=5 m și. 8.Un plan înclinat de unghi α=60° şi lungime l=80 cm este ridicat uniform pe toată lungimea lui un corp cu m=200g. Coeficientul de frecare dintre corp şi plan este µ=0,3.Determinaţi: a) valoarea forţei de tracţiune ce acţionează paralel cu planul pentru ridicarea corpului. b) lucrul mecanic al greutăţii corpului al forţei de frecare şi al forţei de tracţiune O perdea, cu masa de $1,5kg$ şi înălţimea de $2m$, poate fi înfăşurată pe un sul de grosime neglijabilă aflat în partea de sus a ferestrei. Dacă se neglijează frecările, lucrul mecanic efectuat pentru a ridica perdeaua înfăşurând-o în totalitate pe sul cu viteză constantă este

Lucrul mecanic al forței de frecare ENUNȚ Un om deplasează cu viteză constantă pe o suprafață orizontală o ladă cu masa m= 100Kg. Coeficientul de frecare dintre ladă și suprafața pe care se deplasează este µ=0,4 și deplasarea d= 10m. REZOLVARE Lucrul mecanic efectuat de om asupra lăzii F = Ff = µmg L = Fd =µmgd =400 Un corp cu masa de 1 kg,aflat inițial in repaus este lăsat sa alunece liber pe un plan înclinat după care își continua mișcarea pe un drum orizontal.Planul înclinat formează unghiul beta de 30 de grade cu orizontala.Pe planul înclinat deplasarea se face fără frecare iar pe planul orizontal cu frecare,coeficientul de frecare la alunecare dintre corp și planul orizontal este 0,25. A. MECANIC Ă Varianta 10 Se consider ă accelera ţia gravita ţional ă g =10 m/s 2. I. Pentru itemii 1-5 scrie ţi pe foaia de r ăspuns litera corespunz ătoare r ăspunsului corect. (15 puncte) 1. Dac ă lucrul mecanic efectuat de rezultanta for ţelor care ac ţioneaz ă asupra unui punct material aflat î

O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo Sa se calculeze lucrul mecanic minim necesar pentru traversarea snurului in partea cealalta a planului. Snurul are masa m si lungimea l, la fel si planul inclinat are lungimea l. Raspunsul trebuie sa fie (3*m*g*l*sin(alfa))/4 Variatia fortei necesara deplasarii snurului pe plan am redat-o in graficul de mai jos Un snur moale de lungime si masa trebuie urcat complet pe un plan inclinat fata de orizontala, ca in figura alaturata. Frecarea fiind neglijabila, lucrul mecanic minim necesar este: Frecarea fiind neglijabila, lucrul mecanic minim necesar este I. Pe un plan înclinat ce face unghiul α = 30 ° cu planul orizontal, alunec ă un corp cu masa m = 10 kg , pornind din repaus de la înal ţimea h = 8 m . Ajungând la baza planului inclinat, corpul î şi continua mi şcarea pe planul orizontal pânî la oprire

Planul inclinat - YouTub

Lucrul mecanic al fortei de greutate formule online

Cunoscând coeficientul de frecare dintre corp și plan μ=0,2 și accelerația gravitatională g=10N/kg, se cere: a) Lucrul mecanic efectuat la ridicarea corpului pe plan in miscare uniforma, pe distanta d=6m; b) Randamentul planului inclinat. ( Probleme de fizică date la examane, Hristev A -Ed Puterea mecanică r Lucrul mecanic al unei forţe constante F , al cărei punct de aplicaţie se deplasează pe distanţa d în direcţia şi sensul forţei, se defineşte ca fiind produsul dintre. a. Reprezentati toate fortele care actioneaza asupra corpului in timpul ridicarii pe planul inclinat. Raspuns: Graficul de sus. → 4p b. Calculati energia potentiala gravitationala la inaltimea h. Raspuns: E pA = m·g·h = 36J. → 3p c. Calculati lucrul mecanic efectuat de forta de tractiune pentru ridicarea corpului la inaltimea h = 1,8 m problema rezolvata 34 - acceleratia in plan inclinat. problema rezolvata 35 - acceleratia gravitationala. problema rezolvata 36 - acceleratia gravitationala. problema rezolvata 37 - lucrul mecanic. problema rezolvata 38 - lucrul mecanic. problema rezolvata 39 - lucrul mecanic. problema rezolvata 40 - puterea consumata pentru invingerea frecarilo

III. LUCRUL MECANIC.ENERGIA MECANICĂ Invăţarea uşoară a ..

Plan înclinat - FIZICA SI CHIMIE ONLIN

December 23rd, 2019 - PROBLEME PROPUSE PT CLASA A 7A Lucrul mecanic efectuat de om asupra lazii b Lucrul mecanic al fortei de frecare c Lucrul mecanic total efectuat asupra lazii a b c 11 Pe un plan inclinat cu unghiul ? 30° fata de orizontala coboara liber un corp cu m 3 kg' 'pdf probleme rezolvate de mecanica ion popescu 4 / coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi plan fiind P 0,2. Determinaţi: a. variaţia energiei potenţiale a corpului; b. lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare şi lucrul mecanic efectuat de forța de tracțiune pentru deplasarea corpului pe distanţa l Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Lucru mecanic - Wikipedi

So slzeal = constanta elastic', Tensiunea in fir este o forta de tip elastic care se manifesta in orice sectiune a unui fir sau bard care realizeaza conexiuni intre corpurile componente ale unui sister, 1 Lucrul mecanic ~ mérime de proces Lucrul mecanic efectuat de o forté constanta F pe parcursul unei deplasari d este definit prin relat L. Fizica 102 1 P2 a - FIZICA - Miscare uniforma pe planul inclinat - Problema rezolvata Fizica, Clasa a VII-a, Echilibru mecanic. Rezolvarea problemelor Fizica, Clasa a VII-a, Reprezentarea grafică a mișcării rectilinii uniforme. Rezolvarea problemelor BAC 2014 iulie - FIZICA - Mecanica - Rezolvarea subiectelor (Profil real) Grafice Pentru Bella Swan un singur lucru este mult mai important decat însăşi viata ei: Edward Cullen. Dar a fi îndragostită de un vampir este chiar mai periculos decat ar putea ea sa-şi imagineze. Edward a salvat-o deja pe Bella din ghearele unui vampi Obiective operaţionale: 1. să reprezinte grafic forţele care acţionează asupra corpului pe planul înclinat; 2. să identifice forţele care efectuează lucru mecanic. 3. să identifice efectele forţelor descriind lucrul mecanic util şi lucrul mecanic consumat. 4. să determine experimental randamentul planului înclinat şi factorii de. Lucrul mecanic. Lucrul mecanic este efectuat de o forţă care acţionează asupra unui corp şi îşi deplasează punctul de aplicaţie pe direcţia şi în sensul ei. Formula de calcul a lucrului mecanic: L = F * d . unde F este forţa ce acţionează asupra corpului, iar d este distanţa pe care aceasta îşi deplasează punctul de aplicaţie

O saniuta de masa m aluneca liber pe un plan inclinat de

a. Calcula i viteza maxim pe care o poate atinge garnitura de vagoane. b. Calcula i valoare energiei cinetice a trenului în momentul în care viteza sa este maxim . c. Dup atingerea vitezei maxime, for a de trac iune înceteaz s mai ac ioneze asupra garniturii. Calcula i lucrul mecanic efectuat de for a de rezisten în timpul opririi trenului. d PLAN ORIZONTAL SI INCLINAT A TERASAMENTELOR REDACTAREA a II-a CUPRINS METODOLOGIA DE COMPACTARE PE PLAN ORIZONTAL.. 76 3. I. Pregatirea amprizei terenului de fund are . Aceste incercari stabilesc rela\ia dintre natura pamantului. umiditate (W). lucrul mecanic specific de compactare (L). A. MECANIC Ă Varianta 4 Se consider ă accelera ţia gravita ţional ă g =10 m/s 2. I. Pentru itemii 1-5 scrie ţi pe foaia de r ăspuns litera corespunz ătoare r ăspunsului corect. (15 puncte) 1. Unitatea de m ăsur ă a accelera ției în S.I. este: a. În graficul din figura al m⋅s-3 b. m⋅s-2 c. m⋅s-1 d. m⋅s (3p A. MECANIC Ă Varianta 10 Se consider ă accelera ţia gravita ţional ă g =10 m/s 2. I. Pentru itemii 1-5 scrie ţi pe foaia de r ăspuns litera corespunz ătoare r ăspunsului corect. (15 puncte) 1. Dac ă rezultanta for ţelor externe care ac ţioneaz ă asupra unui sistem de puncte materiale este nul ă, atunci: a

18. Un corp este ridicat la o anumită înălţime pe un plan înclinat cu unghiul α=300 faţă de orizontală. Coeficientul de frecare la alunecare este µ=0,5. Raportul dintre lucrul mecanic minim necesar ridicării corpului pe vertical la înălţimea respectivă şi lucrul mecanic efectuat la ridicarea uniformă a corpului pe A. MECANIC Ă Varianta 3 Se consider ă accelera ţia gravita ţional ă g =10 m/s 2. I. Pentru itemii 1-5 scrie ţi pe foaia de r ăspuns litera corespunz ătoare r ăspunsului corect. (15 puncte) 1. Simbolurile unit ăţilor de m ăsur ă fiind cele utilizate în S.I., unitatea de m ăsur ă pentru puterea mecanic ă poate fi scris ă sub. orizontala un unghi a -300 Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp si plan potentialä gravitationalä se considerä nulä la baza planului inclinat Determinati. a. energia potentialä gravitationalä a sistemului corp-Pämânt la momentul initial; b. lucrul mecanic efectuat de forta de frecare pe distant december 23rd, 2019 - probleme propuse pt clasa a 7a lucrul mecanic efectuat de om asupra lazii b lucrul mecanic al fortei de frecare c lucrul mecanic total efectuat asupra lazii a b c 11 pe un plan inclinat cu unghiul ? 30° fata de orizontala coboara liber un corp cu m 3 kg 6. S ă se calculeze lucrul mecanic al tuturor for țelor ce ac ționeaz ă asupra unui corp de mas ă m = 10 kg ce se mi șcă în sus pe un plan înclinat, cu unghiul de înclinare α = 45 ᴼ și parcurge distan ța s = 2 m în timpul t = 2 s, coeficeintul de frecare dintre corp și plan fiind µ = 0,1. (g = 10 m/s 2, √2=1,4). 7

a. accelera ţia b. masa c. lucrul mecanic d. puterea mecanic ă (3p) 3. Viteza unui mobil care se deplaseaz ă pe o traiectorie rectilinie variaz ă în timp conform graficului din figura al ăturat ă. Accelera ţia mobilului este: a. 0,5 m/s 2 b. 2m/s 2 c. 4m/s 2 d. 16 m/s 2 (3p) 4 7) Scrieţi expresia lucrului mecanic efectuat de greutatea corpului aruncat vertical în sus pe durata urcării acestuia la înălţimea H. Stabiliţi o relaţie între variaţia energiei potenţiale gravitaţionale şi lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului să identifice efectele forţelor descriind lucrul mecanic util şi lucrul mecanic consumat. 4. să determine experimental randamentul planului înclinat şi factorii de care depinde acesta; Considerăm un corp ridicat pe un plan înclinat cu ajutorul unei forţe de tracţiune paralelă cu planul A. MECANIC Ă Varianta 10 Se consider ă accelera ţia gravita ţional ă g =10 m/s 2. I. Pentru itemii 1-5 scrie ţi pe foaia de r ăspuns litera corespunz ătoare r ăspunsului corect. (15 puncte) 1. Simbolurile m ărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, unitatea de m ăsur ă în S.I. a m ărimii exprimate prin raportul d ∆

Lucrul mecanic efectuat de greutatea unui corp cu masa de 10kg in timpul caderii lui pe verticala pe distanta de 50cm are valoarea: Ulterior corpul urca pe un plan inclinat sub actiunea unei forte constante. F 1 = 14N, Calculati lucrul mecanic efectuat de forta de frecare pe distanta d. Rezolvare: L f = - F f ·d = - μ·m·g·d = -4J. Lucrul mecanic - Probleme 6. Masa corpului. Initial in repaus pe plan inclinat de unghi stiut. Lungime data. Fara frecare. Se continua cu plan orizontal. Coeficient de. Un corp cu masa m=2 kg este urcat uniform pe un plan inclinat de lungime 5 m si inaltime 3 m, sub actiunea unei forte de 20 N, paralela cu planul. Calculati : a) valorile.

Planul Inclinat | slideumLucrul mecanic si energia referat

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. • mişcarea rectilinie uniform variată (aplicaţii la mişcarea pe plan înclinat, căderea liberă, aruncareape verticală) I.2. TEOREME DE VARIAŢIE ŞI LEGI DE CONSERVARE ÎN MECANICĂ • lucrul mecanic, mărime de proces • unitatea de măsură a lucrului mecanic • interpretarea geometrică a lucrului mecanic Lucrul mecanic este zero, pentruca acel corp s-ar putea invarti in jurul Pamantului o vesnicie fara sa-si modifice starea energetica pe care ai consumat-o cand l-ai pus in miscare. Exemplul tau seamana cu cazul unui satelit de joasa altitudine, dar si acela pierde energie prin frecare cu straturile superioare ale atmosferei care desi sunt rare. Lucrul mecanic efectuat de o forță activă (forța care învinge forța rezistentă) se numește lucru mecanic consumat (). Randamentul mecanic al unui mecanism este raportul dintre lucrul mecanic util și lucrul mecanic consumat. În practică, randamentul nu poate fi egal cu 1 datorită frecării și altor moduri de pierdere a.

Mecanică clasică. Mecanica clasică descrie mișcarea obiectelor macroscopice, de la proiectile la părți de mașinării și obiecte astronomice precum nave spațiale, planete, stele și galaxii . Diagrama mișcării orbitale a unui satelit în jurul Pământului, care prezintă vectori perpendiculari cu viteza și accelerația (forță) Puterea mecanică, Randamentul . Unitate de masura a energiei, egala cu lucrul mecanic efectuat. Mers in gol = regim de functionare in care nu se produce lucru mecanic util. Randamentul planului înclinat se definește ca raport dintre lucrul mecanic util și lucrul mecanic consumat pentru urcarea uniformă a unui corp pe un plan Exerciii8. Un corp de masa 2kg e ridicat la nltimea 30cm pe un plan nclinat cu lungimea 50cm. Coeficientul de frecare este m=0,2. Reprezentai forele ce acioneaz asupra corpului si determinai: lucrul mecanic util(Lu); lucrul mecanic consumat(Lc), si randamentul;1

20° 45° 60° Make comment or override grade Incorrect Marks for this submission: 0/1. 12 Marks: 0/1 Choose one answer. L1 = mgl L1 = L2 L1 = L2 - l Ff L1 = l Ff L1 = L2 + l Ff Relația dintre lucrul mecanic L1 necesar pentru ridicarea unui corp de masa m, la o înălțime h, cu ajutorul unui plan înclinat cu lungimea l (forţa de tracţiune acţionând pe direcţia planului înclinat) Mișcarea corpului pe plan înclinat 2 11-15nov 18-22 nov Studierea planului înclinat Descompunerea unei forţe după două direcţii reciproc perpendiculare 1 18-22 nov Exercitii si experimente aplicative 1 25 - 29 nov Lucrul mecanic şi energia mecanică Puterea mecanică. un corp cu masa m=8 kg se afla la baza unui plan inclinat la 45 de grade fata de orizontala.sa se calculeze a)forta necesara ridicarii uniforme a corpului pe plan,coeficientul de frecare fiind 0,2 b)Din varful planului la inaltimea de 20 de m se lasa corpul liber sa alunece.cu ce viteza va ajunge la baza planului inclinat? c)lucrul mecanic al fortei de frecare pe tot drumul urcare-coborar

Z,: lucrul mecanic util, efectuatimpotriva greut[fii corpului pentru a-l ridica vertical laindllimea h, Z: lucrul mecanic consumat in cursul operaliei de tracta-re uniform6 a corpului pe planul inclinat: lrl : G' h,. : lucrul mecanic efectuat de fo4a de tracliune :: Lo: (G,+ F) . l. L clasa a XII-a ‒ Mecanic`: rezolvare model test Bacalaureat (@TVR2) Problema de Fizica 102 1 P2 a - FIZICA - Miscare uniforma pe planul inclinat - Problema rezolvata Fizica, Clasa a VII-a, Echilibru mecanic. Rezolvarea problemelorFizica, Clasa a VII-a, Reprezentarea grafic` a mic`爀椀椀 rectilinii uniforme. Rezolvarea problemelor BA statica iii statica echilibrul mecanic al corpurilor. lucrul mecanic virtual physics. pe ce site pot gasi probleme de fizica clasa a noua nu. probleme colegiul national moise nicoara arad. rezolvare problema de mecanic? ix olimpiade ro. 600 probleme de fizica bacrau 2010 pag 1 3 60

Previzualizare carte O privire de ansamblu asupra mecanicii clasice, care intenționează să ofere o acoperire a principiilor și tehnicilor fundamentale, un domeniu vechi dar care se află la baza întregii fizicii,. Un plan inclinat la 45° fata de verticala se poate deplasa pe orizontala. Pe planul inclinat se află un corp, coeficientul de frecare la alunecare intre supratetele lor fiind egal cu 0,2. Acceleratia minima orizontala cu care trebuie deplasat planul inclinat astfel incat corpul sa inceapa sa urce pe acesta are valoarea: Make comment or. I. Pentru itemii 1-5 scrie ţi pe foaia de r ăspuns litera corespunz ătoare r ăspunsului corect. (15 puncte) 1. Mărimea fizic ă a c ărei unitate de m ăsur ă în S.I. poate fi scris ă în forma kg ⋅m2 ⋅s−2 este: a. accelera ția b. lucrul mecanic c. for ța d. impulsul (3p) 2

Un balot cu greutatea G=1200N, trebuie ridicat pePROBLEME PROPUSE PT CLASA A 7A - FIZICAPPT - Lucrul Mecanic PowerPoint Presentation, freeLucrul mecanicPPT - Mecanisme simple PowerPoint Presentation, free
 • Click pofta buna retete de post.
 • Imagini cu buchete de gladiole.
 • Termen predare concediu medical angajator.
 • Nationala uruguay.
 • Ceai de ghimbir pentru tuse.
 • Cine a inventat sutienul.
 • Timpan perforat tratament naturist.
 • Vestiare plastic.
 • Gandire comunista.
 • Pagubele apei.
 • Sanius baisoara.
 • Jocuri ps3 pe stick.
 • De unde vin simturile.
 • Gulas de miel la ceaun.
 • Ripe query.
 • Creion electric pentru gravat in lemn metal sau sticla.
 • Salariu mediu pe economie 2021 md.
 • Cladire birouri structura metalica.
 • Hypersonic speed.
 • Poze trandafiri buchete.
 • Mobila dormitor emag.
 • Baza ortonormata exercitii rezolvate.
 • Ochi de gaina cauze.
 • The spanish princess sezonul 1 episodul 6.
 • Bauturi din anglia.
 • Elastografie tiroidiana iasi.
 • Compatibilitate leu scorpion.
 • Blocare reclame android.
 • Biggest snake ever.
 • Buna dimineata te iubesc manea.
 • Traseu tampa.
 • Marirea capacitatii creierului.
 • Scintigrafie miocardica pret.
 • Academia vampirilor carte.
 • Text argumentativ despre invatarea online.
 • Transport animale international pret.
 • Aparat de vidat alimente ieftin.
 • De ce se bat cocosii.
 • Unde gasesc melasa.
 • Intrebari nebune.
 • Hoteluri noi mamaia 2019.