Home

Consilier primar cod administrativ

proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Prezentul cod se completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate l + Articolul 50 Alte tipuri de răspundere a Guvernului (1) Membrii Guvernului răspund civil, contravențional, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii și ale prezentului cod Buna ziua, o cunostinta care este consilier personal al primarului unei comune doreste sa afle daca in baza statutului sau de personal contractual pe care il are pe perioada mandatului primarului poate exercita atributii date de catre acesta din specificul celor care trebuie indeplinite de regula de catre aparatul de specialitate al primarului cum ar fi spre exemplu -functionar delegat cu. COR 2021 - 2422 - Specialisti in domeniul politicilor administrative. Clasificarea Ocupatiilor din Romania. Cod COR actualizat permanent. Codul COR la zi. Coduri COR pentru toate ocupatiile

Art. 445. - Limitele delegării de atribuţii (1) Delegarea de atribuţii corespunzătoare unei funcţii publice vacante se dispune motivat prin act administrativ de către persoana care are competenţa de numire în funcţia publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, în condiţiile prezentului Cod Consilier administratia publica - Cod COR 242201 - Detalii. Explicatii. Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor - ISCO 08 sta la baza structurii COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania), in conformitate cu HG 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08 Consilier personal la unui primar - incompatibilitate ?! Am o neclaritate, consilierul personal al unui primar (inteleg ca nu este functionar public - asa este ?), este in legalitate daca are in acelasi timp, printr-o companie la care este administrator si un contract de consultanta cu primaria in cauza ? Functia de consilier personal este tare.

compartiment Cabinet Viceprimar, conform codului administrativ, cu o structură de 2 posturi de natură contractuală, astfel: - Consilier, gradul I A - 1 post; - Consilier, gradul I A - 1 post. (b) Compartimentul Cabinet Primar, cu o structură de 4 posturi de natură contractuală se reorganizează şi va avea o structură de 6 posturi d OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Publicat: 05 Jul 2019 97386 citiri Secţiunea: Codurile Esentiale. Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative. Publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din 05.07.2019 Ideea unui Cod administrativ nu este una deloc nouă. Pe 9 iulie 2018 Camera Deputaților a adoptat în calitate de cameră decizională primul proiect de cod administrativ din România. Proiectul a fost atacat la Curtea Constituțională și a fost declarat neconstituțional de Curte pe 6 noiembrie 2018 prin decizia 681 din 2018 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Publicat: 05 Jul 2019 107383 citiri Secţiunea: Codurile Esentiale. Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative. Publicat in Monitorul Oficial nr. 555 din 05.07.2019

Clotilde Armand: „Uraganul Firea face prăpăd cu bugetul

Încetare de drept mandat consilier local., domenii: Altele. Prefectul nu are obligația de a verifica dacă actele emise de partidul pe a cărui listă a fost ales consilierul local şi prin care s-a dispus excluderea din partid, au fost emise cu respectarea Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcționare al partidului PRIMAR CUI 4539114, cod 415.600 AVIZAT SECRETAR GENERAL Dale Voichita — Mariana DISPOZITIA Nr.186 din 30 iunie 2021 Privind delegarea atributiilor d-nei DALE VOICHITA MARIANA, secretarul general al ora»flui Stei, d-lui ORAS IONUT, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Juridic Monitorul Oficia În ceea ce priveşte reprezentarea UAT în justiţie, art. 21 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 prevede că în justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de preşedintele consiliului judeţean. În completare, art. 21 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 menţionează că primarul, respectiv. Primarul. 1. Alegerea si durata mandatului. Comunele, orasele si municipiile au cate un primar si un viceprimar, iar orasele resedinta de judet, cate 2 viceprimari, alesi in conditiile legii. Pe durata exercitarii mandatului viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier fara sa beneficieze de indemnizatia aferenta acestui statut

Cod Județ 190 / Județul Harghita / Tipul UAT - 14 - C - Comună / Codul SIRUTA al Unitații Administrativ-Teritoriale 84148 / Corbu Protectia datelor cu caracter personal Politica de utilizare a Cookie-urilo administrativ, Primarul Orasului Baicoi emite prezenta Dispozitie: Art.l. Incepand cu data de 01.05.2020 se constata suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Pruna Comelia-Aida, consilier clasa I, grad profesional superior, in cadrul Serviciului Gestionarea Resurselor Umane, Protectie Sociala si Administrativ, cauza suspendari Drept administrativ 08 Pentru parlamentari - senatori și deputați 08 Pentru membrii Guvernului și alte funcții publice de autoritate din administrația publică centrală și locală 09 Pentru toate categoriile de aleşi locali 09 Primari şi viceprimari 10 Consilieri locali 1 Denumirea unității administrativ - teritoriale: Chetani Codul județului: 261 Denumirea județului: Mureş Codul SIRUTA al unității administrativ-teritoriale: 116055 Adresa: Localitatea

ORD DE URGENTA 57 03/07/2019 - Portal Legislati

 1. În calitate de primar, a semnat în data de 22 iulie 2017 prelungirea valabilității autorizației de construire eliberată pe numele său, privind construirea unui imobil pentru locuință P+M, împrejmuirea terenului aferent și pentru racordarea utilităților, precum și Certificatul de atestare a edificării construcției din data de 23 octombrie 2018, emis pe numele său, încălcând.
 2. istrativ - teritoriale: Şincai Codul județului: 261 Denumirea județului: Mureş Codul SIRUTA al unității ad
 3. ată a unui post de consilier de specialitate debutant, în cadrul compartimentului de Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile (28.06 - 30.06.2021
 4. COD: F - SMC /1 PRIMARIA Municipiului HUNEDOARA FISA POST CONSILIER SUPERIOR COD F.P.: EXEMPLAR NR . PAG 2 / 5 VERIFICAT AVIZAT Data Edi ţia: 1 Repr.Cond.SMC Viceprimar 25.10
 5. istrativ, Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drep

Atributiile de serviciu ale consilierului personal al

 1. - 2012 - Stroea ajunge din nou consilier local dar cu PDL (în alianța APEL), oficializând relația politică cu fostul primar Ciubotaru. - 2016 - un nou mandat de consilier local pentru Stroea dar cu PSD. Tot în echipa primarului Ciubotaru care trecuse și el în echipa PSD, de prin 2014, cu Ordonanța Dragne
 2. istrativ - teritoriale: Sânger Codul județului: 28 Denumirea județului: Mureş Codul SIRUTA al unității ad
 3. Primaria Comunei Surdila Greci, str. Principala, nr. 50, loc. Surdila Greci, jud. Braila, cod postal 817160. Tel/Fax: 0239 661000 E-mail: comunasurdilagreci@yahoo.co
 4. istrativ Publicata in MOR 555/5.07.2019 - www.rauflorin.ro - Page 4 of 249 v) demnitarii - persoane care exercita functii de demnitate publica in temeiul unui mandat, potrivit Constitutiei, prezentului cod si altor acte normative; x) descentralizarea - transferul de competente ad
 5. Prima decizie din mandatul d-nei primar (n.red. Elena Lăsconi) va fi legată de Spitalul Municipal Câmpulung. În urma consultărilor cu consilierul pe probleme de sănătate (n.red. medicul stomatolog Andrei Aron), d-na primar a decis că echipa de conducere interimară urmează să fie compusă din: Dr. Mădălin Iordache - manager interimar Dr. Iuliana Podea - director [

Cod Județ 190 / Județul Harghita / Tipul UAT - 14 - C - Comună / Codul SIRUTA al Unitații Administrativ-Teritoriale 84460 / Gălăuța Cod Penal - Articolul 2531 - Competenţa aparține Parchetului de pe lângă Curtea Doamna X este primar al comunei A. În timpul exercitării funcţiei, obţine informaţii B. Drept administrativ- Competența aparține Agenției Naționale de Integritate (ANI Informare proiecte acte administrative cu caracter normativ. Registrul refuzurilor semnare/contrasemnare acte adm. INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC --> Concursuri --> Consilier Principal. Consilier Principal. Consilier Principal - Anunț Concurs. Documente pdf Cod SIRUTA: 99922 Cod poştal: 707560 Telefon: 0232.298.80 Dispoziție privind promovarea in treapta profesională a domnului Băbțan Radu-Florin, compartiment administrativ in cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Lunca Ilvei Lista de documente pentru Dispozitiile primarului 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 201 ROSU: Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate foarte mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger).Exista risc de viituri majore. PORTOCALIU: Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare (vant, ploi abundente, descarcari electrice, grindina, canicula, ger) Exista risc de viituri pe riurile mici

Primar - Drugă Adrian Viceprimar - Bogză Viorel Secretar General - Ungureanu Carmen Consilier - Bârsan Iuliana Consilier - Ioniță Simona Elena Contabil - Voinea Luiza. Aparat de specialitate Aparatul de specialitate al primarului comunei. Cabinet personal al primarului: Bârsan Iuliana - Consilier. Cabinet personal al. Consilier local. Formatiune politica: PNL. Declaratie de avere: Raport de activitate: 2016. Comisie de specialitate: COMISIA NR. 1 - de buget finante, investitii si achizitii, proiecte si programe de dezvoltare economico-sociala S-a pierdut pe drum un consilier local in Timișoara! ARTICOLUL 203 (art. 204 - n.r.) din Codul Administrativ: «Suspendarea si încetarea mandatului de ales local. Mandatul de consilier local, respectiv de consilier județean se suspendă în următoarele situații: ( Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative; Documente Prima pagină » Disp. nr. 4-angajare consilier personal primar. Disp. nr. 4-angajare consilier personal primar. 14 ianuarie 2021 Satul Răbăgani, nr. 1, cod poștal: 417400, județul Bihor. Telefon: 0259/324879 . Fax: 0259/324880. Fiecare comună, oraş sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative

Specialisti in domeniul politicilor administrativ

 1. Tot ce trebuie să știe un consilier local. Consiliul Local se convoacă de către primar sau de către o treime dintre consilieri, de obicei o dată pe lună. Există trei tipuri de ședințe: ordinară (anunțată cu cel puțin 5 zile înainte), extraordinară (anunțată cu cel puțin 3 zile înainte) sau de îndată (cazuri excepționale)
 2. istrativ-Teritoriale 95088 / Comuna BÎRNOVA.
 3. PRIMAR: MATASĂ I. Constantin CONSILIER PRIMAR: MOSOR Gheorghe VICEPRIMAR: MATASĂ C. Constantin CONSILIER VICEPRIMAR: CODĂU Alexandru-Ionuț SECRETAR GENERAL AL COMUNEI: ANDREI Nușa-Mihaela COMPARTIMENT MONITORUL OFICIAL LOCAL: Cons. juridic DUNCA Marius-Ștefăniță COMPARTIMENT STARE CIVILĂ, RESURSE UMANE, ACHIZIȚII ȘI RELAȚII PUBLICE
 4. uează cod indicator 07.02.01.02 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice cu suma de ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA LIEȘT

Art. 445. - Limitele delegării de atribuţii Codul ..

anunt concurs recrutare consilier achiziti21022020. Anunț licitație 2019 Anunt licitatie concesionare. CONSILIUL LOCAL GLIMBOCA cu sediul in localitatea Glimboca, Str. Principală, nr.367, jud. Caras-Severin, cod fiscal: 3227408, tel./fax 0255/534378 , e-mail: primaria.glimboca@gmail.com, scoate la licitație publica pentru concesionare teren. Demnitari Ing. Galbenu Marian - Primar Enache Victor - Viceprimar Secretar general Jr. Șerbu Ionuț - Secretar general Consilier Primar Afrasinei Camelia - Consilier primar Coman Marinela Elisabeta - Consilier primar Consilier Viceprimar Oancea Marilena - Consilier viceprimar Compartiment Buget Finante Contabilitate, Resurse umane, Salarizare Vacant Compartiment Impozite și Taxe / În calitate de Primar al Comunei Panticeu, va urez bun venit pe site-ul Comunei Panticeu. În dorința de a asigura o transparență a activității noi administrații locale, vă anunț că lucrăm la actualizarea paginii de internet a Comunei Panticeu și în curând veti putea accesa pe această pagină toate actele normative si informațiile de interes public

Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.. Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin o treime din numarul membrilor consiliului.. In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai orasului convocarea consiliului local se poate face de indata Calitatea procesuală activă a unui consilier local Potrivit art. 1 din Legea nr. 554/2004 orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într un interes legitim, se poate adresa instanţei de administrativ competente, pentru anularea actului, în speţă, reclamantul, având capacitate juridică civilă, justifică. PRIMAR. Cod poştal - 737095 - BOGDANITA - Telefon 0235/428802; Telefon/fax : 0235/428860 . DISPOZITIA NR. 81/05.06.2015. privind incetarea contractului individual de munca al D-Palcinta Vasile Cristinel din functia de consilier al primarului . CIOBOTARU VIOREL LUCIAN, primarul comunei Bogdanita, judeţul Vaslui; Având în vedere COD: FG - 01 FISA POST Consilier COD F.P.:FP-PMHD EXEMPLAR NR 2 PAG 1 / 4 SERVICIU ACHIZI ŢII PUBLICE APROB PRIMAR, BOBOU ŢANU DAN INFORMA ŢII GENERALE PRIVIND POSTUL 1. Denumire post: CONSILIER 2. Nivelul postului: func ţie public ă de execu ţie 3 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2021-2027 În contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027, Comuna Popricani deruleaza un sondaj in vederea consultarii opiniei publice cu privire la principalele nevoi si probleme ale comunitatii locale. Suntem intotdeauna preocupati sa cunoastem problemele comunitatii si totodata sa imbunatatim calitatea vietii.

Consilier administratia publica - Rubinia

Consilier personal la unui primar - incompatibilitate

În calitate de primar al comunei Brăești, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal. Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de. Atributii din Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei Prefectului - Judetul Bihor:. SERVICIUL JURIDIC, AVIZARE ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Serviciul realizează o parte din activităţile care investesc Instituţia Prefectului cu obligaţia de a asigura aplicarea și respectarea legii în activitatea consiliilor locale din judeţul Bihor, a Consiliului Judeţean Bihor. se consideră a fi făcute la prezentul cod și faptul că formularele declarațiilor de avere și de interese sunt aprobate prin Legea nr. 176/2010, nu este permisă modificarea acestora de către declarant (exemplu: art. 292 din Codul penal; Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal) j) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea mandatului, în cazul în care acesta își pierde calitatea de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales 03.08.2021 Anunț CT BUS CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 03.08.2021, autobuzele linei 48 circulă cu dificultate..

Consulta continutul articolului Art. 204. - Încetarea mandatului de consilier local şi de consilier judeţean din Codul Administrativ 2021 actualizat la zi. Toggle navigation. primar şi de secretar cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin.(2) lit.a), c)-f) şi l). În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului. Legea nr. 161/2003, art. 88 (1) - Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: a) funcţia de primar sau viceprimar 1 Se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 98-101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și. Raport de activitate - consilier local Puha Ionel-Cristinel - 2020. Raport de activitate - comisia pentru dezvoltarea economico-socială - 2020. Raport de activitate - consilier local Bahnean Vasile - 2020. Raport de activitate - consilier local Costică Ionel Negru - 2020. Raport de activitate - consilier local Coniac Ștefan.

Primar al Orașului Căzănești, Județul Ialomița, fost Viceprimar şi fost Consilier Local. CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În perioada exercitării mandatului de consilier local în cadrul C.L. al orașului Căzănești (2016-2020), deși avea un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și. Solicit primarului Dorin Nistor și companiei APA CTTA Alba să verifice rețeaua de conducte vechi de alimentare cu apă și să facă investiții unde este cazul, astfel încât ceea ce se întâmplă frecvent pe strada Călărași să nu apară și în alte zone. Plătim cea mai scumpă apă din regiunea noastră și avem cele mai [

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Pagina 3

COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese

Rapoarte de activitate consilieri locali Primaria

 1. Consilier Principa
 2. Dispoziţiile primarulu
 3. Consilier Primar - Comuna Răbăgan
 4. Administrație Primăria Breaz
 5. Consiliul Local Primaria Lumin

În baza Codului Administrativ, mandatului Anei Munteanu în

 1. Disp. nr. 4-angajare consilier personal primar - Comuna ..
 2. Primaria - Comuna Costest
 3. Tot ce trebuie să știe un consilier local - Mihai Leontesc
Iordache Vasile - Cj ArgesInformatii utile