Home

Model registru consiliere etica

Nou ghid pentru consilierii de etică - ANF

Consilierul de etica şi integritate Resurse umane, materiale, IT&C şi financiare în limita bugetului aprobat Măsura conform OS.3.8.9/ H.G. nr. 583/2016 Implicarea activă a consilierilor de etică/integritate în activităţi de consiliere a angajaţilor. Nr. şedinţe de consiliere Manual de consiliere 1. GUVERNUL ROMÂNIEI AGENŢIA NAŢIONALÃ PENTRU ROMI Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!Investeşte în oameni !FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Registru agricol. Procedura operationala - Deschidere noi pozitii in RA si operare modificari intervenite in gospodarii Consiliere etica Procedura operationala - Dosare profesionale functionari publici Procedura operationala - Elaborare plan ocupare functii public 1.1. Generalitati in legatura cu etica si morala ca valori juridice. Morala reprezinta acel ansamblu de idei, reguli si norme cu privire la bine si la rau, corect si incorect, just si injust si priveste normele de comportament ale oamenilor.In dictionarul explicativ al limbii romane, morala este definita ca: 1. Ansamblul normelor de convietuire, de comportament al oamenilor unii fata de.

Documente consiliere etică - primariabeius

OMFP nr.1702 din 14.11.2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.154 din 17 februarie 2006 OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului inter MINIMIZAREA RISCURILOR MANAGERIALE PRIN AUDIT INTERN. Auditul constituie unul dintre cele mai bogate si actuale subiecte ale literaturii de specialitate, datorita extremei lui importante in viata economica, financiara, bancara etc., dar si al preocuparilor conducatorilor de intreprinderi, institutii publice, organizatii, firme de a-si imbunatati continuu activitatea Art.1. - (1) Prezentul Cod de Etică Profesională (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza art.98 al Legii educaţiei naţionale nr.1/ 2011. (2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din Şcoala Gimnazială Ştefan Bârsănescu Iaşi, jud. Iaşi , responsabile cu instruirea şi educaţia, şi care, în conformitate cu. De asemenea, toate asociaţiile de consiliere psihologică şi psihoterapiei au obligatoriu un cod deontologic de conduită a profesionistului. Acelaşi lucru este şi în Europa, în cadrul Federaţiei Europene de Psihoterapie. În SUA, etica profesională este definită prin Codul de Conduită APA, utilizat de statele unite pentru a defini.

2020. 2019. 2018. Registrul Datoriei publice la data 31.05.2021. Situatia imprumuturilor active la nivelul Orasului Comarnic la data de 31.03.2021. Situatie imprumuturi active la nivelul orasului Comarnic la data de 31.12.2020. Registrul Datoriei publice la data de 11.12.2020. Situația împrumuturilor active la nivelul Orașului Comarnic la. Avizul de etica are caracter obligatoriu, in baza deciziei asumate de Alte categorii de personal cu studii superioare care acorda servicii de consiliere si de recuperare pacientilor vor fi asimilati personalului medical. (6) Candidaturile individuale sunt, de asemenea, acceptate. (Registru) interesate sa se implice in activitatea.

Raspunsurile vor fi centralizate de catre consilierul de etica pentru a identifica nevoile de consiliere etica, dilemele si vulnerabilitatile etice cu care va confruntati. Chestionarul este anonim iar rezultatele vor fi folosite doar in scopul imbunatatirii consilierii etice si a masurilor pentru o mai buna aplicare a codului etic si de. Academia.edu is a platform for academics to share research papers Art. 2. Desfăşurarea examenului de licenţă în Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila București este reglementată prin prezentul Regulament de susţinere a examenului de licenţă. Art. 3. (1) Regulamentul examenului de licenţă are două componente, respectiv Regulamentul propriu-zis şi anexele acestuia

Consiliere in etica clinica. Un model metodologic. Posted on September 15, 2012 January 15, 2016 by lumenresearchro. Sandu Antonio (2012). Consiliere in etica clinica. Un model metodologic. Prezentata la A VIII-a Conferinta Nationala de Bioetica, 13-16 septembrie 2012, Cluj-Napoca. (more Consilier etic. Denumire. Descarcă. CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI. Descarcă. Dispoziția nr. 3239 din 22.11.2018. Descarcă Etica Valori etice Consilier de eticä Programut Oper Capac Itate Administrativä model de control managerial uniform si coerent. De asemenea, standardele constituie un sistem de referintä, în conducätorului institu iei ublice entru consiliere eticä 3. Anexa nr.1- Componenta Comisiei pentru implementarea Codului de Conduita Etica si Profesionala a salariatilor (pag.5) 4. Codul de conduit etica si profesionala a salaritilor (pag.6) 5. Tabel nominal cu salariatii care au luat la cunostinta prevederile Codului de Conduita Etica si Profesionala a salariatilor (pag.18) 6

Site-ul oficial al Inspectiei Muncii din Romania - organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu sediul în municipiul Bucureşti Standardul 1 — ETICA, INTEGRITATEA Standardul 2 — ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI Standardul 3 — COMPETENȚA, PERFORMANȚA Standardul 4 — FUNCȚII SENSIBILE Standardul 5 — DELEGAREA Standardul 6 — STRUCTURA ORGANIZATORICĂ — Performanțe și managementul riscului Standardul 7 — OBIECTIVE Standardul 8 — PLANIFICARE

Etica universitara; Regulamentul Centrului de Consiliere în Carieră și Orientare Profesională F.PO.48.01 Model Registru intrări-ieșiri. F.PO.48.02 Model Condică de distribuire a corespondenței. F.PO.48.03 Model Condică de distribuire facturi către Biroul Achiziții-Investiții Programare audienta Am deosebita plăcere de a vă ura Bun venit! pe pagina web a Primăriei Comunei Vintu de Jos. Tuturor celor ce veți parcurge această pagină de web - oaspeți sau localnici - vă adresez salutul meu și al întregii mele echipe. Împreună cu dvs. doresc să găsi

De asemenea, toate asociaţiile de consiliere psihologică şi psihoterapiei au obligatoriu un cod deontologic de conduită a profesionistului. Acelaşi lucru este şi în Europa, în cadrul Federaţiei Europene de Psihoterapie. În SUA, etica profesională este definită prin Codul de Conduită APA, utilizat de statele unite pentru a defini. 12.04.21 Procedura etica IOSUD_CA_9.03.2021. 25.01.21 Procedura operationala DECIDFR certificat ME. 30.06.16 Registru proceduri. 30.06.16 Procedura operationala privind repartizarea alocatiilor bugetare CUNBM. Consiliere și orientare în carieră. In plus sa dam si sfaturi pretioase, ce va verifica d-lor, model documente celelalte comisii, structura documentelor in dosare, planuri operationale, etc. De ex. la comisia CEAC trebuie sa existe un registru de intrari iesiri al comisiei, si acolo inregistrati fiecare procedura, apoi se inregistreaza si celelalte documente ale comisiei CEAC LISTA cu numarul minimal de proceduri necesare pentru implementarea unitara SCIM - sistemul de control intern managerial la nivelul unitatii de invatamant preuniversitar. 1. Standardul 1 - Etica si integritate. 1.1. Procedura operationala PO - 01.01: Desemnare consilier de etica. Formular F03-PO-01.01: Anexa fisa post cu atributiile. MODEL DE RAPORT ARE SEMESTRIALA. PENTRU PUNCTUL 2 DIN E-MAIL v A RUGAM SA RASPUNDETI DOAR PENTRU PUNCTELE D LA 1 LA 10 Sediul materiei lndicatori reievanti Raspuns Perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2013 Legea nr. 7/2004 privind -, dul 0 de conduita a functionaril r ~-----+-----O-----j publi i republicat

Procedura de sistem Managementul funcțiilor sensibile. 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei in cadrul procedurii de sistem. 2. Situaţia ediţiilor si reviziilor in cadrul reeditiilor procedurii de sistem. 3 Ordin 1993C/2014 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 670 din 12 septembrie 201 Articolul 4 (1) din REMIT. Ghidul ACER privind aplicarea REMIT, ediţia a 5-a din 8 aprilie 2020. Ediţia a 5-a a Ghidului ACER privind aplicarea REMIT, din 8 aprilie 2020, oferă, în Capitolul 5, îndrumări mai detaliate cu privire la: conceptul de informaţie (a cărui determinare se realizează pe baza a cel puţin unui criteriu. ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. EMITENT. SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 mai 2018. În temeiul art. 5 alin. (2^1) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar. public, de obicei din departamentul de resurse umane, cu atribuţii de consiliere etică şi monitorizare a respectării normelor de conduită; alin. (2) prevede că funcţionarul public, desemnat conform alin. (1) să aibă, ca atribuţie, acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici, în scopul une

Formular de triaj epidemiologic. Stimați studenți, Pentru a ușura procesul zilnic de triaj epidemiologic de la locațiile UMFCD, vă invităm să descărcați, să printați și să completați formularul de mai jos înainte de termoscanare. Vă atragem atenția că accesul în locațiile UMFCD este condiționat de completarea acestui formular 7. compartimentul registru agricol si protectia mebiului 37-39 8. compartimentul urbanism, cabastru amenajarea teritoriuluisi autorizarea lucrarilor de constructii 40 9. serviciul public be asistenta sociala/s.p»'%-s 41-43 10. serviciul public comunitar local be evidenta a persoanelows~l~ 44-50 11. starea civila 5 1-56 12 capacitate de autoperfectionare si de a rezolva problemele, abilitati de comunicare si consiliere, loialitate, confidentialitate, promptitudine, respectarea principiilor de etica si conduita in relatiile cu publicul, spirit de initiativa. 6. Cerinte specifice 7. Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale)

ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice. EMITENT. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017. Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 7.261 din 19 decembrie 2016 al Compartimentului de. • Experții judiciari, care pot oferi consiliere instanței de judecată în materie de reguli, practici și drepturi în vigoare într-o țară străină, îndeosebi într-o țară care nu este membră a Uniunii Europene. 1.3 Experții numiți și remunerați de părți sunt obligați să urmeze bunele practici definit Statut al profesiei de consilier juridic, 2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 29 iulie 2004 In temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003, al prevederilor art. 9, 40, 41 si 45 din Constitutie, republicata Evaluation of the effectiveness of a home-based social program for the elderly using logic model. The aim of this study is to evaluate the performance of a home-based social program for the.

Procedura de sistem Codul de etică și conduită

Consilierea filosofică devine în tot mai mare măsură o soluție la care se poate apela și în spațiul nostru cultural. Diversele tipuri de consiliere lasă un loc, chiar dacă încă modest, și pentru această practică a dialogului și înțelepciunii pe care o regăsim sub forma consultanței etice și deontologice, a consilierii interpersonale, a consilierii de grup, a consilierii de. Respecta codul de etica al O.A.M.G.M.A.M.R. Respecta regulamentul de ordine interioara. scop, registru care ramane in permanenta in sectia respectiva. consiliere educative si demonstratii practice pentru pacienti, apartinatori si. Art. 7. (1) În conformitate cu art. 4 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea este organizat auditul public intern în cadrul unui compartiment aflat în subordinea directă a preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, compartiment care îşi exercită atribuţiile de asigurare şi consiliere asupra. Începând cu data de 03.08.2020 absolvenții Ciclului I - Licență şi ai Ciclului II - Master, promoția IUNIE-IULIE 2018-2019 se pot prezenta la Birou eliberare acte studii pentru ridicarea diplomelor, de luni până vineri în intervalul orar 9-12

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etica și Deontologie Profesională Universitară REG.17, aprobat la data de 03.04.2020, ediția 3, revizia 1. Formular sesizări; Registru sesizăr ETICA - Eficienta, Transparenta si Interes pentru Conduita din Administrație asigura protectie, gazduire, ingrijire si consiliere victimelor violentei in familie, nevoite sa fuga de acasa. In acelasi timp, este interzis accesul in incinta adapostului Violenta domestica are un registru larg de manifestari: psihice, fizice

Raport privind activitatea de consiliere etica - ANF

 1. Facultatea de Matematică și Informatică. Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. Facultatea de Științe Politice. Facultatea de Teologie Baptistă. Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul. Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Departamentul de Educaţie.
 2. • Experții-judiciari care pot oferi consiliere instanței de judecată în materie de reguli, practici și drepturi în vigoare într-o țară străină, îndeosebi într-o țară care nu este membră a Uniunii Europene. 1.3 Experții numiți și remunerați de părți sunt obligați să urmeze bunele practici definite mai jos, așa cum î
 3. Cu Mihaela Miroiu despre practici filosofice și consiliere filosofică în trecerea prin lumea amenințată de pandemie. Standard. Sandu Frunză: Numele dumneavoastră este identificat cu cel al filosofiei aplicate, al eticilor profesionale, al deontologiei politice și al bunelor practici în spațiul public românesc

Manual de consiliere - SlideShar

Check Pages 151 - 200 of Anexa 3_Programe scolare I_II_III AMG in the flip PDF version. Anexa 3_Programe scolare I_II_III AMG was published by roxx_anna_87 on 2016-03-25. Find more similar flip PDFs like Anexa 3_Programe scolare I_II_III AMG. Download Anexa 3_Programe scolare I_II_III AMG PDF for free Avand drept scop crearea unui cadru social, în care persoanele cu deficiența de auz, adulti, minori și familiile acestora, să-și poată exprima dezideratele, să fie sprijiniți în. Statutul profesiei de avocat (Varianta consolidată cu modificările și completările survenite până la 24 martie 2019) STATUT din 3 decembrie 2011 al PROFESIEI DE AVOCAT (la data 19-dec-2011 actul a fost adoptat de Hotărârea 64/2011) Forma aplicabila la data 24 martie 2019 generată de iDREPT.ro CAPITOLUL I: Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat Art. Etica și îngrijirea paliativă se întâlnesc în rezolvarea unor probleme vitale: moartea cea bună, sedarea la sfârșitul vieții, cererile de eutanasie, tratamentul inutil și rolul cercetării. Etica este o parte integrantă a medicinei paliative și se concentrează pe problemele morale legate de sfârșitul vieții

SCIM Primarii Sistem de control intern managerial cf

Comisiei, a activităţilor / acţiunilor de monitorizare, consiliere / îndrumare metodologică şi raportare cu privire la dezvoltarea S.C.I.M. 12 Comisia SCIM Registru neregularităţi F02-PO-01.03 68 Comisia SCIM Model de raport de analiză F01-PO-06.0 Sistemul de Control Intern Managerial(SCIM) este un pachet informatic documentar integrat conceput ca suport pentru instituțiile publice, implementarea procedurilor operationale si Formalizata, registrul ctivitatilor, riscurilor obiectivelor generale si specifice, dispozitii si decizii si raportari periodice si anual Text. 13/Volumul 58. RO. Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene. 50. 32006L0123. L 376/36. JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE. DIRECTIVA 2006/123/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Responsabilul cu Protectia Datelor (DPO) este o functie aparuta in mediul de business odata cu intrarea in vigoare a celebrului regulament GDPR. Mai mult, este o persoana-cheie pentru companie si este absolut necesar sa va informati in ceea ce priveste sarcinile sale concrete, precum si despre toate aspectele practice legate de acest subiect De-a lungul timpului, piaţa imobiliară a cunoscut mai multe etape, după cum urmează: Etapa de început (preistoria) care corespunde primilor ani de după revoluţie, când imobiliarele erau necunoscute atât pentru vânzătorii şi pentru cumpărătorii de pe piaţă, cât şi pentru practicanţii acestei profesii. În această etapă a pieţei imobiliare au luat naştere primele agenţii.

Camera Deputaţilor. Language: RO; EN; FR; Meni Se estimează o evoluție pozitivă a pieței imobiliare până la finalul anului 2020. Pandemia a adus o scădere drastică a cererii pe piaţa imobiliară în cel de-al doilea trimestru din 2020, însă activitatea a dat semne de revenire începând din vară, iar prognozele pentru finalul de an sunt optimiste. Clujul continuă să conducă.

Codurile Etice Si Deontologice Ale Functionarului Publi

 1. Scribd este cel mai mare site din lume de citit social și publicar
 2. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII CENTRULUI DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ Prezentarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră Fișa de consiliere individuală_Model ÎNTOCMIREA UNUI CURRICULUM VITAE Curriculum Vitae (CV)_Model Europass TESTE DE CARIERĂ..
 3. II. O descriere generala a afacerii. Firma S.C. Pensiunea Capita de fan S.R.L. s-a infiintat in 30.01.2011, cu un capital social integral privat de 400 de lei, inmatriculata in Registru Comertului cu nr. L xx/xxxx/2010, cod unic de inregistrare: M xxxxxxx
 4. HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016. privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a.
 5. Str. Heliade între Vii, Nr. 36, sector 2 București office@cmbrae.ro 021.23.23.071 / 031.805.31.9

Proceduri - SNSP

g. Codul de etica elaborat de ordinul MECTS nr.5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de etica din învatamântul preuniversitar; h. Alte acte normative elaborate de MECTS. (2) sa elaboreze regulamentul de ordine interioara conform legislatiei de mai su etica deciziilor de tratament Aceasta este o problemă complexă care trebuie decisă în mediul local, conform cadrelor etice anterioare. Recomandăm ca procesul de luare a deciziilor etice să fie dezvoltat în anticiparea luării de decizii complexe, în loc să reacționeze la nevoia de a decide The symposium will address the following topics: -Transdisciplinarity as a scientific method to save the planet from economic, political and religious collapse (Lect. PhD. Vasile Chira ,University Lucian Blaga, Sibiu,Romania). - Strategy of the communication in an united Europe. -The culture and Media in the European Community area Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 33/2020 privind activitatile de solutionare a petitiilor, primire in audienta si consiliere a cetatenilor in Ministerul Afacerilor Interne Publicat in MOR 159/27.02.2020. In vigoare cu 28.03.2020: 28/03/2020: Ministrul Afacerilor Interne: Lin

SNA - Primaria Piatra Neam

 1. Etica armelor nucleare şi intelligence pentru securitate naţională Michael ANDREGG Universitatea St. Thomas din St. Paul, MN, SUA, mmandregg@stthomas.edu prezentare realizată în cadrul.
 2. Pentru că în ultimul timp am observat pe www.siguranța pacientului.wordpress.com un interes crescut pentru tema Siguranța medicamentelor de risc înalt vă propun expunerea unei teme conexe, abordate în urmă cu destul timp de OMS în colaborare cu Joint Commission și Joint Commission International ca una din soluții la problemele privind siguranța pacienților și anume.
 3. logicii pentru a desemna o ramur a logicii modale, cea referitoare la. norme (obligatoriu-permis-interzis), atributele deontologic, deontologist care, atasate eticii, desemneaz etica centrat pe. norme, pe ideea de datorie, pus sau nu n opozitie cu etica. teleologic, de factur utilitarist, orientat ntotdeauna spre
 4. 1. Context și provocări. Perioada pe care în prezent o parcurge omenirea, numită și a Patra Revoluţie Industrială [2], și care este marcată de progrese în ritm geometric în domenii de vârf tehnologic, cum sunt robotica, inteligența artificială, nanotehnologia, calculul cuantic, biotehnologia, internetul lucrurilor, internetul industrial al lucrurilor, consensul descentralizat.
 5. lor î n mod succesiv cu dimensiuni noi (un model nou de proiectare, exemple disciplina re, educaţia environmental, evaluare etc.) În prezent (2012) sintet izarea experie nţei din acest m oment.
 6. tea raţională, iar fericirea te va urma ca umbra care în soar

(DOC) SUPORT CURS Deontologie-Si-Etica-Profesionala-Anul

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 București, România. Tel. +4 037 204 1999. www.just.ro. Pagina 18 din 32. Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 București. Publicat de ianuarie 27, 2021. ianuarie 27, 2021 de Vasile Astărăstoae. Panica pandemică din 2020 a fost declanșată de incertitudini majore cu privire la potențialul de răspândire al virusului SARS-CoV-2 și de gravitate a infecției. COVID-19 a dezvăluit incapacitatea OMS și a autorităților din majoritatea țărilor de a gestiona. (1 1) Executorul judecătoresc este obligat să ţină un registru de evidenţă a măsurilor de asigurare a executării documentului executoriu. (2) Încheierea privind asigurarea executării documentului executoriu poate fi contestată în instanţă de judecată. În cadrul examinării cererii de contestare a aplicării măsurilor de. Hotărârea nr. 277/25.10.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi pentru Consiliere, Sprijin și Resurse pentru Părinți și Copii, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Componenta si atributiile Consiliului Etic din spitalele

7. servicii de consiliere în domeniul sănătăţii publice; al cărei model se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice. CAPITOLUL IV Finanţarea spitalelor. Art. 188. - (1) Spitalele publice sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile. Art. 9. - înregistrarea documentelor se face la registratura generală, fie într-un singur registru de. intrare-ieşire, fie, concomitent, în mai multe, fără ca numerele de înregistrare date documentelor să se. repete. Când creatorul de documente primeşte, emite şi întocmeşte pentru uz intern un număr mare de Instanţa se pronunţă şi cu privire la obligarea părinţilor copilului de a se prezenta la şedinţe de consiliere (art. 100 alin. 5). Art. 68 rap la art. 62-64 stabileşte că plasamentul de urgenţă a copilului se dispune la o persoană sau familie, la un asistent maternal sau la un serviciu de tip rezidenţial

1. Macovei și Tăpălagă au intrat în arhiva SIPA in 5/6 ianuarie 2005 și Macovei a luat un registru cu intrări-ieșiri din 2003. Păi, să ne înțelegem: SIPA a fost desființată în 2004, documentele ei, vechii și noii angajați au fost preluați de DGPA în baza HG 737/2004. Această DGPA a funcționat până în 30 iunie 2006. Angajatori de top ediția a V-a, decembrie 2013. ÎN TRANSILVANIA ŞI BANAT. www.sibiubusiness.ro. Chief People Officer Din toamna acestui an, Banca Comercială Carpatica și-a consolidat echipa. TITLUL I . CAPITOLUL I - Dispoziţii generale. Art. 1. Obiectul prezentului Regulament Prezentul Regulament de ordine interioara cuprinde politica de disciplină şi organizare, sănătate şi securitate a muncii, obligaţiile şi drepturile angajatorului, ale salariaţilor din Primăria comunei Branistea, judet Dambovita